Документ 995_129, поточна редакція — Приєднання від 14.05.1999, підстава - 662-XIV

              Конвенція 
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення
(укр/рос)
Підписана у Вашингтоні, округ Колумбія, 3 березня 1973 р.
Виправлена в Бонні 22 червня 1979 р.
( Про приєднання до Конвенції додатково див. Закон
N 662-XIV ( 662-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.232 )

Офіційний текст
Держави, що домовляються, визнаючи, що дика фауна і флора в їх чисельних, прекрасних та
різноманітних формах є незамінною частиною природних систем землі,
які мають бути збережені для теперішнього та майбутнього поколінь, усвідомлюючи зростаючу цінність дикої фауни та флори з точки
зору естетики, науки, культури, відпочинку та економіки, визнаючи, що народи і держави є й повинні бути найкращими
оберегами їхньої власної дикої фауни та флори, визнаючи, окрім того, що міжнародне співробітництво є
необхідним для захисту деяких видів дикої фауни та флори від
надмірної їх експлуатації в міжнародній торгівлі, переконані в нагальній необхідності вжити відповідних заходів
з цією метою, домовилися про наступне:
Стаття I
Визначення
Для цілей цієї Конвенції, якщо інше значення не вимагається
по суті: (a) "Вид" означає будь-який вид, підвид або його географічно
відокремлену популяцію;
(b) "Зразок" означає:
(i) будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву;
(ii) по відношенню до тварин: для видів, занесених до
Додатків I і II, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від
нього; а для видів, занесених до Додатка III, будь-яку легко
впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку I у
зв'язку з цими видами; та
(iii) по відношенню до рослин: для видів, занесених до
Додатка I, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього;
а для видів, занесених до Додатків II і III, будь-яку легко
впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку III
у зв'язку з цими видами;
(c) "Торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт та
інтродукцію з моря;
(d) "Реекспорт" означає експорт будь-якого зразка, що раніше
був імпортований;
(e) "Інтродукція з моря" означає ввезення в державу зразків
будь-якого виду, що виловлені в морському середовищі, яке не
знаходиться під юрисдикцією будь-якої держави;
(f) "Науковий орган" означає національний науковий орган,
призначений відповідно до статті IX;
(g) "Адміністративний орган" означає національний
адміністративний орган, призначений відповідно до статті IX;
(h) "Сторона" означає державу, для якої ця Конвенція набула
чинності.
Стаття II
Основні принципи
1. До Додатка I занесені всі види, що знаходяться під
загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на
їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має
бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити
надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у
виняткових випадках. 2. Додаток II включає: (a) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під
загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо
торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою
уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та
(b) інші види, які мають підлягати регулюванню для того, щоб
за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a)
даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль.
3. Додаток III включає всі види, які за визначенням будь-якої
Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції з метою
попередження чи обмеження експлуатації та щодо яких існує
необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгівлею. 4. Сторони дозволяють торгівлю зразками видів, занесених до
Додатків I, II, III, тільки відповідно до положень цієї Конвенції.
Стаття III
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка I
1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка
I, виконується відповідно до положень цієї статті. 2. Для експорту будь-якого зразка виду, що занесений до
Додатка I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на
експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних
вимог: (a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок
про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;
(b) Адміністративний орган держави, яка експортує,
переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням
законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та
флори;
(c) Адміністративний орган держави, що експортує, переконався
в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і
відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та
(d) Адміністративний орган держави, що експортує,
переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт даного зразка.
3. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка
I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на імпорт та
або дозвіл на експорт, або сертифікат на реекспорт. Дозвіл на
імпорт видається лише при виконанні наступних вимог: (a) Науковий орган держави, що імпортує, зробив висновок про
те, що такий імпорт виконується в цілях, які не загрожують
виживанню даних видів;
(b) Науковий орган держави, що імпортує, переконався в тому,
що очікуваний отримувач живого зразка має належні умови для
утримування зразка та піклування про нього; та
(c) Адміністративний орган держави, яка імпортує, переконався
в тому, що даний зразок не буде використаний головним чином в
комерційних цілях.
4. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до
Додатка 1, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату
на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні
наступних вимог: (a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує,
переконався в тому, що даний зразок був імпортований в цю державу
відповідно до положень цієї Конвенції;
(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує,
переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і
відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та
(c) Адміністративний орган держави, яка реекспортує,
переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт будь-якого
живого зразка.
5. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного
до Додатка I, необхідна попередня видача сертифікату
Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію.
Сертифікат видається при виконанні наступних вимог: (a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив
висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього
виду;
(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію,
переконався в тому, що очікуваний отримувач живого зразка має
належні умови для утримування зразка та піклування про нього; та
(c) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію,
переконався в тому, що даний зразок не буде використаний головним
чином в комерційних цілях.
Стаття IV
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка II
1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка
II, виконується відповідно до положень цієї статті. 2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка
II, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт.
Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог: (a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок
про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;
(b) Адміністративний орган держави, яка експортує,
переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням
законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та
флори; та
(c) Адміністративний орган держави, яка експортує,
переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і
відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.
3. Науковий орган кожної Сторони контролює як дозволи на
експорт, які видаються даною державою на зразки видів, занесених
до Додатка II, так і фактичний експорт таких зразків. У випадку,
коли Науковий орган визначить, що експорт зразків будь-якого
такого виду повинен бути обмежений з метою підтримання даного виду
в усьому його ареалі на рівні, що відповідає його ролі в
екосистемі, де він мешкає, та на більш високому рівні ніж той, при
якому може виникнути необхідність занесення даного виду до Додатка
I, Науковий орган рекомендує відповідному Адміністративному
органові належні заходи, які мають бути вжиті з метою обмеження
видачі дозволів на експорт зразків даного виду. 4. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка
II, необхідне попереднє пред'явлення або дозволу на експорт, або
сертифікату на реекспорт. 5. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до
Додатка II, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату
на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні
наступних вимог: (a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує,
переконався в тому, що даний зразок був імпортований в дану
державу відповідно до положень цієї Конвенції; та
(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує,
переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і
відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.
6. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного
до Додатка II, необхідна попередня видача сертифікату
Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію.
Сертифікат видається лише при виконанні наступних вимог: (a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив
висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього
виду;
(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію,
переконався в тому, що поводження з будь-яким живим зразком буде
відбуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження,
загрози здоров'ю та жорстокого поводження.
7. Сертифікати, згадані в пункті 6 цієї статті, можуть бути
видані за рекомендацією Наукового органу, після консультації з
іншими національними науковими органами, чи, при необхідності, з
міжнародними науковими органами на періоди, що не перевищують
одного року, для загальної кількості зразків, які підлягають
інтродукції протягом таких періодів.
Стаття V
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка III
1. Будь-яка торгівля зразками видів, занесених до Додатка
III, виконується відповідно до положень цієї статті. 2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка
III, з будь-якої держави, що занесла цей вид до Додатка III,
необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт.
Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог: (a) Адміністративний орган держави, яка експортує,
переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням
законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та
флори; та
(b) Адміністративний орган держави, яка експортує,
переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і
відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.
3. Для імпорту будь-якого зразка виду, що занесений до
Додатка III, необхідне, за винятком обставин, до яких
застосовується пункт 4 цієї статті, попереднє пред'явлення
сертифікату про походження та, у випадку, коли даний зразок
імпортується з держави, що занесла даний вид до Додатка III,
дозволу на експорт. 4. При реекспорті сертифікат, виданий Адміністративним
органом держави, яка реекспортує, та який засвідчує, що даний
зразок підлягав обробці в цій державі або що він реекспортується,
приймається державою, яка імпортує, як доказ виконання положень
цієї Конвенції по відношенню до даного зразка.
Стаття VI
Дозволи та сертифікати
1. Дозволи та сертифікати, які видаються відповідно до
положень статей III, IV й V, повинні відповідати положенням цієї
статті. 2. Дозвіл на експорт містить інформацію, зазначену у
бланку-зразку, що знаходиться в Додатку IV, й може бути
використаний для експорту лише протягом шести місяців з моменту
його видачі. 3. Кожен дозвіл чи сертифікат містить назву цієї Конвенції,
назву та відповідну печатку Адміністративного органу, що його
видав, та контрольний номер, наданий Адміністративним органом. 4. На всіх копіях дозволу чи сертифікату, виданого
Адміністративним органом, має бути зазначено, що вони є лише
копіями й що жодна з них не може бути використана замість
оригіналу, за винятком випадків, зазначених у документі. 5. Для кожної партії зразків необхідний окремий дозвіл чи
сертифікат. 6. Адміністративний орган держави, яка імпортує будь-який
зразок, погашає та зберігає дозволи на експорт чи сертифікат на
реекспорт та будь-які відповідні дозволи на імпорт даного зразка. 7. У випадку доцільності та можливості Адміністративний орган
може поставити мітку на будь-який зразок для полегшення
розпізнавання зразка. Для цих цілей "мітка" означає будь-яке
тавро, що не змивається, свинцеву пломбу або інший належний засіб
встановлення автентичності зразка, виконаний таким чином, щоб його
підробка сторонніми особами була б надзвичайно складною.
Стаття VII
Винятки та інші спеціальні положення,
що стосуються торгівлі
1. Положення статей III, IV й V не застосовуються до
транзитного перевезення зразків через територію та при перевезенні
їх на територію Сторони в той час, коли ці зразки знаходяться під
митним контролем. 2. В тому випадку, коли Адміністративний орган держави, яка
експортує чи реекспортує, переконався в тому, що зразок був
придбаний до того, як положення цієї Конвенції стали чинними для
даного зразка, положення статей III, IV й V не застосовуються до
даного зразка, якщо Адміністративний орган видасть сертифікат,
який це засвідчує. 3. Положення статей III, IV й V не застосовуються до зразків,
які є особистими або предметами домашнього вжитку. Цей виняток не
застосовується: (a) по відношенню до зразків виду, занесеного до Додатка I,
якщо вони були придбані власником поза державою його звичайного
місця проживання й дані зразки імпортуються в цю державу; та
(b) по відношенню до зразків видів, занесених до Додатка I,
якщо:
i) вони були придбані власником за межами держави його
звичайного місця проживання та в державі, з середовища дикої фауни
та флори якої відбувалися добування або збір зразків;
ii) вони імпортуються в державу звичайного місця
проживання власника; та
iii) держава, з середовища дикої фауни та флори якої
відбувалося добування або збір зразків, вимагає попереднього
видання дозволів на експорт до будь-якого експорту таких зразків;
за винятком випадків, коли Адміністративний орган переконається в
тому, що зразки були придбані до застосування до них положень цієї
Конвенції.
4. Занесені до Додатка I зразки видів тварин, виведених в
неволі в комерційних цілях, та занесені до Додатка I види рослин,
штучно вирощених в комерційних цілях, вважаються зразками видів,
занесених до Додатка II. 5. У випадку, коли Адміністративний орган держави, яка
експортує, переконається в тому, що будь-який зразок виду тварин
був виведений в неволі або будь-який зразок виду рослин був штучно
вирощений або є частиною такої тварини чи рослини, чи є похідним
від них, то свідоцтво про це, видане даним Адміністративним
органом, є дійсним замість будь-яких дозволів або сертифікатів, що
вимагаються відповідно до положень статей III, IV й V. 6. Положення статей III, IV й V не застосовуються до
переданих на некомерційній основі в тимчасове користування, в дар
чи шляхом обміну між вченими чи науковими установами,
зареєстрованими Адміністративним органом їхньої держави, зразків
гербаріїв, інших законсервованих, засушених чи заспиртованих
музейних зразків та живого рослинного матеріалу, який має ярлик,
виданий або затверджений Адміністративним органом. 7. Адміністративний орган будь-якої держави може відмовитися
від вимог статей III, IV й V та дозволити пересування без дозволів
та сертифікатів зразків, що входять до складу пересувного
зоологічного саду, цирку, звіринця, виставки рослин або іншої
пересувної виставки за умови, що: (a) експортер або імпортер зареєструє з усіма подробицями
такі зразки в Адміністративному органі;
(b) зразки відповідають вимогам однієї з категорій,
зазначених в пунктах 2 або 5 цієї статті; та
(c) Адміністративний орган пересвідчився в тому, що
перевезення будь-якого живого зразка та догляд за ним будуть
виконуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик
пошкодження, загрози здоров'ю або жорстокого поводження.
Стаття VIII
Заходи, яких вживають Сторони
1. Сторони вживають відповідних заходів для забезпечення
виконання положень цієї Конвенції та заборони торгівлі зразками з
порушенням положень Конвенції. Ці заходи включають: (a) покарання за торгівлю чи володіння такими зразками або ж
те й інше; та
(b) конфіскацію та повернення таких зразків державі, що
експортує.
2. Окрім заходів, що вживаються відповідно до пункту 1 цієї
статті, Сторона може, якщо вважатиме за необхідне, передбачити
будь-який спосіб матеріальної компенсації витрат, що були
спричинені конфіскацією зразка, який став предметом торгівлі з
порушенням заходів, вжитих у зв'язку з застосуванням положень цієї
Конвенції. 3. По можливості, Сторони забезпечують проходження зразків
через формальності, необхідні для торгівлі, з мінімальними
затримками. Для забезпечення такого проходження Сторона може
визначити пункти ввезення та вивезення, на яких зразки мають бути
пред'явлені для митних формальностей. Сторони забезпечують, крім
цього, щоб у будь-який час транзиту, зберігання та перевезення
виконувався належний догляд за всіма живими зразками з метою
зведення до мінімуму ризику пошкодження, загрози здоров'ю та
жорстокого поводження. 4. У випадку, коли живий зразок конфіскується внаслідок
заходів, зазначених в пункті 1 цієї статті, то: (a) зразок передається під опіку Адміністративного органу
держави, яка конфіскує;
(b) Адміністративний орган після консультацій з державою, яка
експортує, повертає зразок цій державі за його рахунок або передає
в центр порятунку чи в таке інше місце, яке Адміністративний орган
вважає належним та сумісним з цілями цієї Конвенції;
(c) Адміністративний орган може отримати рекомендацію
Наукового органу або, якщо визнає це доцільним, провести
консультації з Секретаріатом з метою полегшення прийняття рішення
відповідно до підпункту "b" цього пункту, в тому числі й стосовно
вибору центру порятунку чи іншого місця.
5. Згаданий в пункті 4 цієї статті центр порятунку означає
установу, якій Адміністративний орган доручить піклування про
живих зразків, зокрема про тих, що були конфісковані. 6. Кожна Сторона буде вести журнали торгівлі зразками видів,
занесених до Додатків I, II і III, реєструючи такі дані: (a) назви та адреси експортерів та імпортерів; та (b) кількість і вид виданих дозволів і сертифікатів; держави,
з якими виконувалася така торгівля; число та кількість і типи
зразків, назви видів, занесених до Додатків I, II і III, та, в
разі необхідності, розмір і стать відповідного зразка.
7. Кожна Сторона буде складати періодичні звіти про виконання
цієї Конвенції та направляти Секретаріату: (a) щорічний звіт, що вміщує зведення даних, зазначених в
підпункті "b" пункту 6 цієї статті; та
(b) дворічний звіт про законодавчі, адміністративні заходи та
заходи по регулюванню, що були вжиті для забезпечення виконання
положень цієї Конвенції.
8. Дані, зазначені в пункті 7 цієї статті, будуть відкритими,
якщо це не суперечить законам відповідної Сторони.
Стаття IX
Адміністративні та наукові органи
1. В цілях цієї Конвенції кожна Сторона призначає: (a) один або декілька Адміністративних органів, наділених
правом видавати дозволи та сертифікати від імені цієї Сторони; та
(b) один або декілька Наукових органів. 2. Кожна держава при передачі на зберігання документа про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання одночасно
повідомляє Уряду-депозитарію назву та адресу Адміністративного
органу, уповноваженого підтримувати зв'язки з іншими Сторонами та
Секретаріатом. 3. Про будь-які зміни в призначеннях або повноваженнях,
передбачених положеннями цієї статті, відповідна Сторона інформує
Секретаріат для повідомлення всім іншим Сторонам. 4. Адміністративний орган, згаданий в пункті 2 цієї статті,
на прохання Секретаріату або Адміністративного органу іншої
Сторони, направляє відбитки штампів, печаток та інших засобів, які
використовуються для підтвердження автентичності дозволів та
сертифікатів.
Стаття X
Торгівля з державами, які не є Сторонами Конвенції
У випадку експорту чи реекспорту в державу або імпорту з
держави, яка не є Стороною цієї Конвенції, аналогічна
документація, яка видана компетентними органами такої держави та,
в основному, відповідає вимогам цієї Конвенції щодо дозволів та
сертифікатів, може прийматися замість таких дозволів та
сертифікатів будь-якою Стороною.
Стаття XI
Конференція Сторін
1. Секретаріат скликає сесію Конференції Сторін не пізніше
ніж через два роки після того, як Конвенція набула чинності. 2. Надалі Секретаріат скликатиме чергові сесії принаймні один
раз на два роки, якщо Конференція не прийме іншого рішення, та
надзвичайні сесії в будь-який час за умови подання письмового
прохання принаймні від однієї третини Сторін. 3. На сесіях, як чергових, так і надзвичайних, Сторони
розглядають хід виконання цієї Конвенції та можуть: (a) вживати таких заходів, які можуть бути необхідними для
забезпечення Секретаріату можливості виконувати свої обов'язки;
(b) розглядати та приймати поправки до Додатків I і II
відповідно до статті IX;
(c) обговорювати результати діяльності по відновленню та
охороні видів, занесених до Додатків I, II, III;
(d) отримувати й розглядати будь-які доповіді, подані
Секретаріатом або будь-якою Стороною;
(e) якщо це доцільно, пропонувати рекомендації для підвищення
ефективності цієї Конвенції.
4. На кожній черговій сесії Сторони можуть визначати час і
місце наступної чергової сесії, яка буде проводитися відповідно до
положень пункту 2 цієї статті. 5. На будь-якій сесії Сторони можуть визначати й приймати
правила процедури сесії. 6. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані установи,
Міжнародне Агентство по атомній енергії та будь-яка держава, які
не є Сторонами цієї Конвенції, можуть бути представлені на сесіях
Конференції спостерігачами, які можуть мати право брати участь в
обговореннях без права участі в голосуванні. 7. Технічно компетентні в галузі збереження, охорони та
раціонального управління фауною та флорою органи та установи, що
належать до нижченаведених категорій, після повідомлення
Секретаріату про своє бажання бути представленими на сесіях
Конференції спостерігачами, отримають дозвіл на участь у сесії за
умови, що проти цього не буде заперечень принаймні від однієї
третини присутніх Сторін: (a) міжнародні установи та органи, урядові чи неурядові, та
національні урядові установи та органи; та
(b) національні неурядові установи та органи, засновані з
цією метою державою, в якій вони перебувають.
Ці спостерігачі матимуть право брати участь в обговореннях
без права участі в голосуванні у тому випадку, якщо отримають
дозвіл на участь в роботі сесії.
Стаття XII
Секретаріат
1. Після набуття чинності цією Конвенцією Виконавчий Директор
Програми Організації Об'єднаних Націй з питань навколишнього
середовища забезпечує організацію Секретаріату. В тій мірі й таким
чином, яким він вважатиме за доцільне, йому в цьому будуть
допомагати відповідні міжурядові та неурядові, міжнародні та
національні органи й установи, технічно компетентні в галузі
збереження, охорони та раціонального управління дикою фауною та
флорою. 2. До функцій Секретаріату входять: (a) організація та обслуговування сесій Конференції Сторін; (b) виконання функцій, покладених на нього відповідно до
положень статей XV та XVI цієї Конвенції;
(c) проведення наукових і технічних досліджень відповідно до
програм, затверджених Конференцією Сторін, які будуть сприяти
виконанню цієї Конвенції, в тому числі досліджень стосовно
стандартів належної підготовки та перевезення живих зразків і
методів виявлення автентичності зразків;
(d) розгляд звітів Сторін та направлення запитів Сторонам
відносно такої додаткової інформації стосовно звітів, яку
Секретаріат вважатиме необхідною для виконання цієї Конвенції;
(e) залучення Сторін до розгляду будь-якого питання, яке має
відношення до цілей цієї Конвенції;
(f) періодичне опублікування та направлення Сторонам поточних
видань Додатків I, II, III, а також будь-яких інших даних, які
полегшують встановлення автентичності видів, занесених до цих
Додатків;
(g) підготовку річних звітів Сторонам про свою роботу та
стосовно виконання цієї Конвенції, а також інших звітів, які
можуть бути підготовлені на запит сесій Конференції Сторін;
(h) винесення рекомендацій для виконання цілей та положень
цієї Конвенції, обмін інформацією наукового або технічного
характеру;
(i) виконання будь-яких інших функцій, які можуть бути
доручені йому Сторонами.
Стаття XIII
Заходи міжнародного характеру
1. У випадку, коли на підставі отриманої інформації
Секретаріат вважає, що на будь-який вид, занесений до Додатків I
або II, негативно впливає торгівля зразками такого виду, або що
положення цієї Конвенції виконуються неефективно, він направляє цю
інформацію уповноваженому Адміністративному органу заінтересованої
Сторони або Сторін. 2. У випадку, коли будь-яка Сторона отримає інформацію,
згадану в пункті 1 цієї статті, вона в максимально короткий термін
повідомляє Секретаріату про будь-які факти стосовно даного
питання в тій мірі, в якій це дозволяється її законами, та в
належних випадках пропонує заходи для виправлення положення. У
випадку, якщо Сторона вважає бажаним провести розслідування, таке
розслідування може бути проведене особою або кількома особами,
спеціально уповноваженими для даного випадку Стороною. 3. Інформація, яка надана Стороною, або та, яка є результатом
розслідування, згаданого в пункті 2 цієї статті, розглядається на
наступній Конференції Сторін. Конференція може винести будь-які
рекомендації, які вона вважатиме належними.
Стаття XIV
Вплив на внутрішнє законодавство
та міжнародні конвенції
1. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються права
Сторін вживати: (a) більш суворих внутрішніх заходів відносно умов торгівлі,
добування, володіння чи перевезення зразків видів, занесених до
Додатків I, II й III, чи заходів повної на це заборони, або
(b) внутрішніх заходів, які обмежують чи забороняють
торгівлю, добування, володіння чи перевезення зразків видів,
занесених до Додатків I, II й III.
2. Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають
положень будь-яких внутрішніх заходів чи зобов'язань Сторін
стосовно будь-якого договору, конвенції чи міжнародної угоди, які
стосуються інших аспектів торгівлі, добування, володіння чи
перевезення зразків та які діють чи в подальшому можуть набути
чинності для будь-якої Сторони, в тому числі й будь-яких заходів в
галузі митного законодавства, охорони здоров'я та карантину тварин
і рослин. 3. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються
положень чи зобов'язань, які випливають з будь-якого договору,
конвенції чи міжнародної угоди, що укладені чи можуть бути
укладені між державами в рамках союзу чи регіональної торгової
угоди, відповідно до яких застосовується чи зберігається загальний
митний контроль між учасниками такої угоди в тій мірі, в якій це
стосується торгівлі між державами-учасницями такого союзу чи
угоди. 4. Держава-учасниця цієї Конвенції, яка є водночас учасницею
будь-якого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди, діючих
на момент набуття чинності цією Конвенцією, положення яких
передбачають охорону морських видів, занесених до Додатка II,
звільняються від зобов'язань по цій Конвенції, що стосуються
торгівлі зразками видів, занесених до Додатка II, які добуваються
судами, зареєстрованими в цій державі, відповідно до положень
такого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди. 5. Незалежно від положень статей III, IV й V, для експорту
зразка, отриманого відповідно до пункту 4 цієї статті, вимагається
лише сертифікат від Адміністративного органу держави, що виробляє
продукцію, який засвідчує, що даний зразок не був отриманий
відповідно до положень такого іншого договору, конвенції чи
міжнародної угоди. 6. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає ні кодифікацію і розробку
норм морського права Конференцією Організації Об'єднаних Націй з
питань морського права, яка скликається відповідно до резолюції
2750 C (XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ні
існуючі або майбутні вимоги й юридичні погляди будь-якої держави з
питань морського права та по відношенню до характеру та меж
юрисдикції прибережної держави та держав прапора.
Стаття XV
Поправки до Додатків I і II
1. Наступні положення застосовуються щодо поправок до
Додатків I і II на сесіях Конференції Сторін: (a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I
або II для розгляду на наступній сесії. Текст запропонованої
поправки передається Секретаріату принаймні за 150 днів до сесії.
Секретаріат проводить консультації з іншими Сторонами та
заінтересованими органами відносно поправки відповідно до
підпунктів "b" і "c" пункту 2 цієї статті та направляє відповіді
всім Сторонам не пізніше ніж за 30 днів до сесії;
(b) поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх
Сторін, які беруть участь у голосуванні. Для цих цілей "присутні
Сторони, які беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які
присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не
включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки;
(c) поправки, прийняті на сесії, набувають чинності через 90
днів після такої сесії для всіх Сторін, за винятком тих, які
зроблять застереження стосовно пункту 3 цієї статті.
2. Наступні положення застосовуються щодо поправок до
Додатків I і II в період між сесіями Конференції Сторін: (a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I
або II для розгляду в період між сесіями шляхом процедури
переписки, встановленої в цьому пункті;
(b) відносно морських видів Секретаріат після отримання
тексту запропонованої поправки терміново направляє його Сторонам.
Він також проводить консультації з міжурядовими органами,
наділеними функціями, які стосуються цих видів, з метою отримання
наукових даних, що можуть бути надані цими органами, та
забезпечення координації будь-яких заходів в галузі охорони
природи цими органами. Секретаріат, по можливості якомога швидше,
повідомляє Сторонам думку цих органів та дані, отримані від них, а
також свої висновки та рекомендації;
(c) відносно видів, які не належать до морських, Секретаріат
після отримання тексту запропонованої поправки терміново направляє
його Сторонам й після цього, по можливості якомога швидше, надає
свої рекомендації;
(d) будь-яка Сторона може протягом 60 днів з моменту надання
Секретаріатом своїх рекомендацій Сторонам, як це зазначено в
підпунктах "b" і "c" цього пункту, направити Секретаріату будь-які
коментарі щодо запропонованої поправки, в тому числі й будь-які
наукові дані та інформацію стосовно даного питання;
(e) Секретаріат направляє Сторонам, по можливості якомога
швидше, отримані відповіді, а також свої рекомендації;
(f) якщо Секретаріат не отримає заперечень проти
запропонованої поправки протягом 30 днів з моменту направлення
Сторонам відповідей та рекомендацій відповідно до положень
підпункту "e" цього пункту, поправка набуває чинності через 90
днів для всіх Сторін, за винятком тих, які зроблять застереження
відповідно до пункту 3 цієї статті;
(g) якщо Секретаріат отримає заперечення від будь-якої
Сторони, запропонована поправка ставиться на голосування шляхом
переписки відповідно до положень підпунктів "h", "i" та "j" цього
пункту;
(h) Секретаріат інформує Сторони про одержання повідомлень
про заперечення;
(i) якщо Секретаріат не отримає голосів "за", "проти" чи
"утримався" принаймні від половини Сторін протягом 60 днів з
моменту повідомлення, як зазначено в підпункті "h" цього пункту,
запропонована поправка передається для подальшого розгляду на
наступній сесії Конференції;
(j) за умови, що голоси отримані від половини Сторін,
поправка приймається більшістю в дві третини Сторін, які
проголосували "за" або "проти";
(k) Секретаріат інформує Сторони про результати голосування; (l) якщо запропонована поправка приймається, вона набуває
чинності через 90 днів з моменту повідомлення Секретаріатом про
її прийняття всіх Сторін, за винятком тих, які зробили
застереження відповідно до пункту 3 цієї статті;
3. На протязі 90 днів, передбачених в підпункті "c" пункту 1
чи підпункту "i" пункту 2 цієї статті, будь-яка Сторона може
шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію зробити
застереження щодо даної поправки. До тих пір, поки таке
застереження не буде зняте, Сторона, яка його зробила, буде
вважатися державою, яка не бере участі в цій Конвенції стосовно
торгівлі даним видом.
Стаття XVI
Додаток III та поправки до нього
1. Будь-яка Сторона може в будь-який час подати Секретаріату
перелік видів, які за визначенням цієї Сторони підлягають
регулюванню в межах її юрисдикції в цілях, зазначених в пункті 3
статті III. Додаток III включає назви Сторін, що надали перелік
видів для занесення до цього Додатка, наукові назви видів, поданих
таким чином, та будь-яких частин чи похідних тварин або рослин,
зазначених у зв'язку з цими видами для цілей підпункту "b" статті
I. 2. Кожний перелік, поданий відповідно до положень пункту 1
цієї статті, Секретаріат направляє Сторонам якомога швидше після
його отримання. Перелік набуває чинності як частина Додатка III
через 90 днів з моменту такого направлення. В будь-який час після
направлення такого переліку будь-яка Сторона шляхом письмового
повідомлення Уряду-депозитарію може зробити застереження щодо
будь-якого виду чи будь-яких його частин або похідних, і до тих
пір, поки таке застереження не буде зняте, ця держава
вважатиметься такою, що не бере участі в цій Конвенції щодо
торгівлі даним видом чи його частиною або похідним. 3. Сторона, яка подала будь-який вид для занесення його до
Додатка III, може вилучити його в будь-який час шляхом
повідомлення Секретаріату, який інформує про це всі Сторони.
Вилучення набуває чинності через 30 днів з моменту такого
повідомлення. 4. Будь-яка Сторона, яка подала перелік відповідно до
положень пункту 1 цієї статті, подає Секретаріату копію всіх
внутрішніх законів і правил, які застосовуються для охорони таких
видів, а також будь-які тлумачення, які Сторона вважатиме
необхідними та які можуть бути предметом запиту Секретаріату. До
тих пір, поки даний вид занесений до Додатка III, Сторона подає
будь-які поправки до таких законів і правил, а також будь-які нові
тлумачення по мірі їх прийняття.
Стаття XVII
Поправки до Конвенції
1. Надзвичайна сесія Конференції Сторін скликається
Секретаріатом на письмове прохання принаймні однієї третини Сторін
для розгляду та прийняття поправок до цієї Конвенції. Такі
поправки приймаються більшістю в дві третини Сторін, що присутні й
беруть участь у голосуванні. Для цих цілей вираз "Сторони, що
присутні й беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які
присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не
включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки. 2. Текст будь-якої запропонованої поправки повідомляється
Секретаріатом всім Сторонам принаймні за 90 днів до сесії. 3. Поправка набуває чинності для Сторін, що її ухвалили,
через 60 днів після того, як дві третини Сторін здали на
зберігання Уряду-депозитарію документ про прийняття поправки. Для
будь-якої іншої Сторони поправка набуває чинності через 60 днів
після того, як ця Сторона здасть на зберігання свій документ про
прийняття цієї поправки.
Стаття XVIII
Розв'язання спорів
1. Будь-який спір, який виник між двома чи більше Сторонами
щодо тлумачення або застосування положень цієї Конвенції, підлягає
вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, причетними до спору. 2. Якщо спір не може бути розв'язаний відповідно до пункту 1
цієї статті, Сторони можуть, за взаємною згодою, передати спір в
арбітраж, зокрема в Постійну Палату Третейського Суду в Гаазі.
Арбітражне розв'язання є обов'язковим для Сторін, які передали
спір на арбітраж.
Стаття XIX
Підписання
Ця Конвенція буде відкрита для підписання у Вашингтоні до 30
квітня 1973 року й надалі в Берні до 31 грудня 1974 року.
Стаття XX
Ратифікація, прийняття та затвердження
Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю та затвердженню.
Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження передаються
на зберігання Урядові Швейцарської Конфедерації, який є
Урядом-депозитарієм.
Стаття XXI
Приєднання
Ця Конвенція відкрита для приєднання протягом необмеженого
часу. Документи про приєднання передаються на зберігання
Урядові-депозитарію.
Стаття XXII
Набуття чинності
1. Ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після здачі на
зберігання Урядові-депозитарію десятого документа про ратифікацію,
прийняття, затвердження або приєднання. 2. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає або затверджує
цю Конвенцію або приєднується до неї після здачі на зберігання
десятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або
приєднання, ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після
здачі на зберігання такою державою свого документа про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.
Стаття XXIII
Застереження
1. Положення цієї Конвенції не підлягають загальним
застереженням. Конкретні застереження можуть бути зроблені
відповідно до положень цієї статті та статей XV і XVI. 2. Будь-яка держава при здачі на зберігання свого документа
про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання може
зробити конкретне застереження щодо: (a) будь-якого виду, занесеного до Додатка I, II і III, або (b) будь-яких частин чи похідних, зазначених у зв'язку з
видом, занесеним до Додатка III.
3. До тих пір, поки Сторона не скасує застереження, зроблене
відповідно до положень цієї статті, вона буде вважатися державою,
яка не бере участі в цій Конвенції щодо торгівлі тими видами або
частинами, або похідними, які вказані в цьому застереженні.
Стаття XXIV
Денонсація
Будь-яка Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом
письмового повідомлення Уряду-депозитарію в будь-який час.
Денонсація набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Уряд-депозитарій отримає таке повідомлення.
Стаття XXV
Депозитарій
1. Оригінал цієї Конвенції англійською, іспанською,
китайською, російською та французькою мовами, кожна версія якого є
однаково автентичною, буде зберігатися Урядом-депозитарієм, який
передасть сертифіковані копії до всіх держав, що підписали цю
Конвенцію або передали на зберігання документи про приєднання до
неї. 2. Уряд-депозитарій буде інформувати всі держави, які
підписали Конвенцію або приєдналися до неї, та Секретаріат про
підписання, здачу на зберігання документів про ратифікацію,
прийняття, затвердження або приєднання, про набуття чинності цією
Конвенцією, поправками до неї, про внесення та вилучення
застережень та повідомлень про денонсацію. 3. Одразу ж після набуття чинності цією Конвенцією завірена
її копія буде передана Урядом-депозитарієм до Секретаріату
Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування
відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ).
На посвідчення чого уповноважені на це підписалися нижче.
Вчинено у Вашингтоні третього березня 1973 року.
Додатки I та II
(прийняті Конференцією Сторін, дійсні з 16 лютого 1995 року)
Пояснення
1. Види, включені в ці додатки: a) у вигляді назви виду; або b) через наведення всіх видів, які входять до таксону вищого
порядку або визначеної його частини. 2. Скорочення "spp." вживається з метою, щоб вказати всі види
вищого таксону. 3. Інші посилання на вищий ніж вид таксон зроблені тільки для
цілей інформування та класифікації. 4. Скорочення "p.e." використане для того, щоб вказати види,
які можливо вже вимерли. 5. Зірочка (*) навпроти назви виду або вищого таксону
свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій,
підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток I і
виключені з Додатка II. 6. Дві зірочки (**) навпроти назви виду або вищого таксону
свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій,
підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток II і
виключені з Додатка I. 7. Символ (-) перед номером навпроти назви виду або вищого
таксону означає, що відмічені географічно ізольовані популяції,
види, групи видів чи родини цих видів або таксонів виключені з
додатка, а саме: -101 популяція із Західної Гренландії -102 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану -103 популяція з Австралії -104 популяція із Сполучених Штатів Америки -105 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа.
регіон Тарапака - Перу: вся популяція -106 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії,
Непалу та Пакистану -107 Cathartidae -108 Melopsittacus undulatus, Nimphicus hollandicus та
Psittacula krameri -109 популяція з Еквадору, за умови нульових експортних квот
на 1995 і 1996 роки, а надалі в тому випадку, коли квота
річного експорту схвалена Секретаріатом CITEC та Групою
спеціалістів lUCN/SSC щодо крокодилів -110 популяції з Ботсвани, Ефіопії, Кенії, Малаві,
Мозамбіку, Південної Африки, Об'єднаної Республіки
Танзанії, Замбії і Зімбабве, та популяції наступних
країн за умови визначених річних експортних квот:
1995 1996 1997
Мадагаскар 4700 5200 5200
(особини з кроко-
дилячих ферм: 4500 5000 5000
дикі небезпечні
особини): 200 200 200
Уганда 2500 2500 2500
Об'єднана Республіка Танзанія буде санкціонувати, крім
особин з крокодилячих ферм, експорт до 1 100 диких
особин (включаючи 100 мисливських трофеїв) в 1995 та
1996 роках, а конкретне число має бути погоджене в 1997
році з Секретаріатом CITEC та Групою спеціалістів
lUCN/SSC щодо крокодилів
-111 популяції з Австралії, Індонезії та Папуа Нова Гвінея -112 популяція з Чилі -113 всі види, якщо вони не соковиті -114 Aloe vera., також згадувався як Aloe barbadensis
8. Символ (+) перед номером навпроти назви виду або вищого
таксону означає, що лише відмічені географічно ізольовані
популяції, підвиди чи види цього виду або таксону включені в
додаток, а саме:
+201 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану +202 популяції з Бутану, Китаю, Мексики та Монголії +203 популяції з Камеруну та Нігерії +204 популяція з Азії +205 популяції з Центральної та Північної Америки +206 популяції з Бангладеш, Індії та Таїланду +207 популяція з Індії +208 популяція з Австралії +209 популяція з Південної Африки +210 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа.
регіон Тарапака - Перу: вся популяція +211 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії,
Непалу та Пакистану +212 популяція з Мексики +213 популяції з Алжиру, Буркіна Фасо, Камеруну, Центральної
Африканської Республіки, Чаду, Малі, Мавританії,
Марокко, Нігеру, Нігерії, Сенегалу та Судану +214 популяція з Сейшел +215 популяція з Європи, виключаючи територію колишнього СРСР +216 всі види з Нової Зеландії +217 популяція з Чилівгору