Документ 995_040, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.02.1995, підстава - 67/95-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 20.06.1996. Подивитися в історії? )


Протокол
про введення нової Статті 83 bis до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( Протокол ратифіковано Законом N 67/95-ВР від 15.02.95 )

Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації, зібравшись на свою 23-ю сесію в Монреалі 6 жовтня 1980 року, беручи до відома резолюції А21-22 та А22-28 стосовно оренди,
фрахтування повітряних суден і обміну ними при виконанні
міжнародних польотів, беручи до відома проект поправки до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), що підготовлена 23-ю сесією
Юридичного комітету, відмічаючи, що Договірні держави виявляють спільне бажання
виробити положення щодо передачі певних функцій та обов'язків
державою реєстрації державі експлуатанту повітряного судна в разі
оренди, фрахтування повітряних суден та обміну ними або
яких-небудь подібних дій стосовно таких повітряних суден, вважаючи за необхідне змінити у вищезазначених цілях
Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, що була укладена в
Чикаго 7 грудня 1944 року, 1) затверджує, відповідно до положень Статті 94 а)
вищезгаданої Конвенції, таку запропоновану поправку до зазначеної
Конвенції: включити після Статті 83 таку нову Статтю 83 bis:
"Стаття 83 bis
Передача певних функцій та обов'язків
а) Незважаючи на положення Статей 12, 30, 31 і 32 а), у
випадку, коли повітряне судно, що зареєстроване в Договірній
державі, експлуатується згідно з договором про оренду, фрахтування
або взаємний обмін повітряними суднами або відповідно до
будь-якого подібного договору експлуатантом, основне місце
діяльності якого або, якщо він не має такого місця діяльності,
постійне місцеперебування якого знаходиться в іншій Договірній
державі, держава реєстрації може за погодженням з такою іншою
державою передати їй всі або частину своїх функцій та обов'язків
як держави реєстрації щодо такого повітряного судна, які
передбачені Статтями 12, 30, 31 і 32 а). Держава реєстрації
звільняється від відповідальності відносно переданих функцій та
обов'язків. b) Передача не матиме дії щодо інших Договірних держав до тих
пір, доки угода між державами, в якій передача передбачається, не
буде зареєстрована у Раді й опублікована відповідно до Статті 83
або до того, як про існування та предмет угоди не буде
безпосередньо повідомлено владу іншої зацікавленої Договірної
держави або держав Державою - стороною угоди. с) Положення пунктів а) та b), згаданих вище, також
застосовуються у випадках, що передбачені Статтею 77". 2) встановлює, відповідно до положень згаданої Статті 94 а)
названої Конвенції, що вищезгадана поправка набуває чинності після
її ратифікації дев'яносто вісьмома Договірними державами, та 3) постановляє, щоб Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації склав Протокол англійською,
французькою, російською та іспанською мовами, тексти якого є
однаково автентичними і включають вищезгадану поправку та
викладені нижче положення: а) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним
секретарем; b) Протокол відкрито для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію або
приєдналася до неї; c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Міжнародній
організації цивільної авіації; d) Протокол набуває чинності щодо держав, які ратифікували
його, в день здачі на зберігання дев'яносто восьмої ратифікаційної
грамоти; e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні
держави про дати здачі на зберігання кожного документа про
ратифікацію Протоколу; f) Генеральний секретар негайно повідомляє всі
Держави-учасниці згаданої Конвенції про дати набуття Протоколом
чинності; g) стосовно будь-якої Договірної держави, що ратифікувала
Протокол після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності
після здачі нею на зберігання своєї ратифікаційної грамоти у
Міжнародну організацію цивільної авіації. У результаті цього відповідно до вищезазначених дій Асамблеї,
даний Протокол був складений Генеральним секретарем Організації. На посвідчення чого Голова та Генеральний секретар
вищезгаданої двадцять третьої сесії Асамблеї Міжнародної
організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю,
підписали цей Протокол.
Здійснено в Монреалі шостого дня жовтня місяця одна тисяча
дев'ятсот вісімдесятого року у вигляді єдиного документа
англійською, французькою, російською та іспанською мовами, причому
тексти кожною з них є однаково автентичними. Цей Протокол
залишається на зберігання в архівах Міжнародної організації
цивільної авіації, а завірена його копія направляються Генеральним
секретарем Організації всім Державам - сторонам Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію, що була прийнята в Чикаго сьомого дня
грудня місяця одна тисяча дев'ятсот сорок четвертого року.
Протокол набув чинності, в тому числі для України, 20 червня
1996 р.вгору