Документ 995_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.07.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності

Дата підписання:

06.07.2017

Дата набрання чинності для України:

06.07.2017

ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, що Організація Об'єднаних Націй в особі Управління ООН з наркотиків та злочинності (далі - УНЗ ООН) має повноваження надавати підтримку країнам - членам ООН у розробленні та реалізації ефективних заходів у відповідь на проблеми торгівлі людьми та контрабанди мігрантів, включаючи адвокаційні заходи, розроблення та реалізацію ефективного законодавства, політик, стратегій і програм, заходів з посилення потенціалу для громадських організацій, національних стейкхолдерів і державних установ, а також впроваджує, за підтримки ЄС 4-річну міжнародну ініціативу "Глобальна програма запобігання та протидії торгівлі людьми та незаконному ввезенню мігрантів" (далі - GLO.ACT),

ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, що Міністерство соціальної політики України (далі - МСПУ) забезпечує координацію заходів у сфері протидії торгівлі людьми,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ ТЕ, що УНЗ ООН та МСПУ (далі - Сторони) поділяють спільні цілі щодо підвищення ефективності заходів у відповідь на проблеми торгівлі людьми, а також бажають співпрацювати задля досягнення цих спільних цілей і виконання спільних завдань у межах їхніх відповідних мандатів згідно з чинними нормами та правилами,

ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, що Сторони мають намір укласти цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум) з метою зміцнення та підвищення ефективності їхньої співпраці задля досягнення спільних цілей у сфері протидії торгівлі людьми,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, СТОРОНИ ПОГОДИЛИСЯ СПІВПРАЦЮВАТИ В МЕЖАХ ЦЬОГО МЕМОРАНДУМУ ТАКИМ ЧИНОМ:

Стаття 1
Тлумачення

1. Будь-який додаток до Меморандуму вважатиметься невід'ємною його частиною. Посилання на Меморандум тлумачитимуться як такі, що включають усі додатки до нього, зі змінами чи поправками, внесеними згідно з умовами Меморандуму.

2. Реалізація будь-яких наступних проектів і програм на виконання Меморандуму, зокрема тих, якими передбачено обмін коштами між Сторонами, потребуватиме оформлення відповідних юридичних угод між Сторонами.

3. Меморандум є повною домовленістю між Сторонами і замінює собою всі попередні меморандуми, повідомлення та заяви, як усні, так і письмові, стосовно предмета Меморандуму.

Стаття 2
Термін дії

1. Меморандум набере чинності з дати підписання останніми відповідальними посадовими особами та вважатиметься чинним до 31 грудня 2019 року, якщо його не буде припинено раніше відповідно до статті 14 Меморандуму.

Стаття 3
Мета

1. Метою Меморандуму є створення основи для співробітництва та взаєморозуміння, а також сприяння співпраці між Сторонами задля досягнення їхніх спільних цілей у сфері підвищення ефективності заходів у відповідь на проблеми торгівлі людьми.

2. Цілі Меморандуму досягатимуться шляхом:

a) проведення регулярних зустрічей між уповноваженими представниками УНЗ ООН і МСПУ;

b) погодження річного плану заходів з метою їх належної реалізації.

3. Меморандум сам по собі не передбачає жодних зобов'язань щодо виділення фінансових або інших ресурсів з боку УНЗ ООН або МСПУ.

Стаття 4
Напрями співпраці

1. Напрями співпраці узгоджуються Сторонами на основі механізму співпраці, передбаченого в Меморандумі. Відповідно до статті 5 Меморандуму політика та пріоритети згідно з Меморандумом стосовно надання Сторонам можливостей реагувати на нові проблеми, що виникають у сферах, які становлять спільний інтерес, також можуть переглядатися Сторонами.

2. Сторони погодили такі попередні рамкові напрями для співпраці в межах Меморандуму:

a) розроблення та / або посилення національних стратегій і політик з протидії торгівлі людьми;

b) приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та успішного досвіду;

c) посилення регіональної та міжрегіональної співпраці у сфері кримінального переслідування у справах щодо торгівлі людьми;

d) розроблення програм підтримки для жертв торгівлі людьми;

e) розроблення рамкових заходів щодо захисту та допомоги дітям, які стали жертвами торгівлі людьми.

3. Вищенаведений перелік не є вичерпним і не повинен вважатися таким, що виключає або замінює інші форми співпраці між Сторонами з інших питань, які становлять спільний інтерес.

Стаття 5
Організація співпраці

1. Сторони проводитимуть регулярні зустрічі з питань, що становлять спільний інтерес, згідно з порядком денним, заздалегідь погодженим Сторонами, з метою розроблення та моніторингу спільних заходів.

Такі зустрічі проводитимуться щонайменше один раз на три місяці задля обговорення технічних та оперативних питань, пов'язаних із досягненням цілей Меморандуму.

2. У вищезазначеному контексті заохочуватимуться подальші зустрічі, які будуть організовуватись в індивідуальному порядку відповідними підрозділами Сторін для розгляду пріоритетних питань, що становлять спільний інтерес для реалізації діяльності в конкретних сферах.

3. Для реалізації заходів у погоджених пріоритетних напрямах Сторони погоджують окремий план реалізації проекту на кожен рік.

4. Якщо будь-яка зі Сторін організує зустріч за участю сторонніх суб'єктів, на якій обговорюватимуться стратегічні питання, що стосуються цілей Меморандуму або діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, ця Сторона залежно від обставин або запросить інші Сторони взяти участь у зустрічі, або поінформує інші Сторони про відповідні стратегічні питання, обговорені на зустрічі.

Стаття 6
Статус Сторін

1. Сторони визнають і погоджуються, що МСПУ є суб'єктом, окремим і відмінним від Організації Об'єднаних Націй, включаючи УНЗ ООН. Працівники, персонал, представники, агенти, підрядники або афілійовані особи МСПУ, зокрема персонал, залучений ним до діяльності згідно з Меморандумом, не будуть вважатися в жодному разі та для будь-яких цілей працівниками, персоналом, представниками, агентами, підрядниками або афілійованими особами ООН, включаючи УНЗ ООН, так само як і працівники, персонал, представники, агенти, підрядники або афілійовані особи УНЗ ООН не будуть вважатися в жодному разі та для жодних цілей працівниками, персоналом, представниками, агентами, підрядниками або афілійованими особами МСПУ.

Стаття 7
Залучення коштів

1. У дозволених відповідними нормами, правилами та процедурами Сторін межах Сторони можуть залучати кошти державного та приватного секторів для підтримки програм, проектів і заходів, що мають розроблятися або виконуватися згідно з Меморандумом.

2. Жодна зі Сторін не залучатиме кошти третіх сторін від імені або за дорученням іншої Сторони без попередньої прямої письмової згоди іншої Сторони в кожному випадку.

Стаття 8
Права інтелектуальної власності

1. Ніщо в Меморандумі не тлумачиться як таке, що надає або передбачає право на інтелектуальну власність Сторін або надає чи передбачає частку в праві інтелектуальної власності Сторін.

2. Якщо Сторони передбачають, що у зв'язку з якимись проектом, програмою чи заходом, які будуть виконуватись згідно з Меморандумом, буде створено об'єкт інтелектуальної власності, що може бути захищеним, то Сторони обговорять і погодять умови відповідного права власності та використання цього об'єкта інтелектуальної власності у відповідному юридичному документі, укладеному згідно з пунктом 2 статті 1 Меморандуму.

Стаття 9
Використання назви та емблеми

1. Жодна зі Сторін не буде використовувати назву, емблему або торговельні марки іншої Сторони, її дочірніх організацій та (або) філіалів або будь-яке скорочення вищезазначеного у зв'язку зі своєю діяльністю або в інший спосіб без попередньої прямої письмової згоди іншої Сторони в кожному випадку. У жодному разі не надаватиметься дозвіл на використання назви чи емблеми ООН або УНЗ ООН у комерційних цілях.

2. МСПУ підтверджує, що воно ознайомлене із незалежним, міжнародним і неупередженим статусом ООН, включаючи УНЗ ООН, і визнає, що їхні назви та емблеми не можуть асоціюватися з будь-якою політичною чи сектантською діяльністю або іншим чином використовуватись у спосіб, не сумісний зі статусом ООН, включаючи УНЗ ООН.

3. Сторони погоджуються визнавати та підтверджувати це партнерство. З цією метою Сторони будуть консультуватись одна з одною стосовно способу та форми такого визнання та підтвердження.

Стаття 10
Привілеї та імунітети ООН

1. Ніщо з того, що викладено в Меморандумі або стосується його, не буде вважатися відмовою, прямою чи опосередкованою, від будь-яких привілеїв та імунітетів Організації Об'єднаних Націй, включаючи її допоміжні органи.

Стаття 11
Конфіденційність

1. Інформація використовуватиметься відповідно до законодавства щодо конфіденційності кожної Сторони.

2. Сторони гарантують захист інформації та відомостей, отриманих у ході двосторонніх контактів, у тому числі конфіденційного характеру, та зобов'язуються не використовувати їх на шкоду інтересам Сторін, а також не надавати третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію (відомості).

Стаття 12
Врегулювання спорів

1. У разі виникнення спору, неузгодженості або претензії, що випливає з Меморандуму або стосується його, Сторони докладуть максимальних зусиль для негайного врегулювання такого спору шляхом прямих переговорів.

Стаття 13
Повідомлення та зміни

1. Кожна Сторона негайно повідомлятиме іншу Сторону у письмовій формі про будь-які упроваджувані або реалізовані фактичні зміни, які вплинуть на виконання Меморандуму.

2. Зміни до Меморандуму можуть вноситись Сторонами за взаємною письмовою згодою.

Стаття 14
Припинення дії Меморандуму

1. Кожна Сторона може припинити дію Меморандуму, надіславши іншій Стороні попереднє письмове повідомлення за 3 місяці до припинення.

2. Припинення дії Меморандуму не впливатиме (a) на завершення організованих поточних спільних заходів та (b) усі інші права та обов'язки Сторін, що виникли до дати припинення дії Меморандуму, або за юридичним документом, оформленим згідно з Меморандумом.

Цей Меморандум учинено українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є рівноавтентичними,

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО належним чином уповноважені представники Сторін ставлять свої підписи


від УНЗ ООН

від Міністерства
соціальної політики України


John BRANDOLINO
Director

Наталія ФЕДОРОВА
Заступник Міністра


4 joly 2017

6 липня 2017


(підпис)

(підпис)
вгору