Документ 995_001-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2015, підстава - 995_l57

УГОДА
між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

{Зміни до Угоди див. в Протоколі від 16.07.2015}


Дата підписання:

31.07.2014


Дата набрання чинності для України:

31.07.2014

Уряд України (далі - Уряд) та Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (далі - УВКПЛ);

підтверджуючи цілі і принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема щодо міжнародного співробітництва з питань розвитку і заохочення поваги до прав людини;

визнаючи важливість дотримання положень, що містяться в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права та інших міжнародних документах з питань прав людини;

беручи до уваги мандат Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, наданий резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 48/141 від 20 грудня 1993 року, у справі заохочення та захисту прав людини, а також завдання УВКПЛ;

враховуючи, що Уряд висловив свою згоду на створення моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;

беручи до уваги, що ця Угода є невід'ємною частиною і доповненням до Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй від 6 жовтня 1992 року відповідно до її статті XVIII;

домовилися про таке:

Стаття I. Визначення

Для цілей цієї Угоди застосовуються такі визначення:

a) "УВКПЛ" означає Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини;

b) "Уряд" означає Уряд України;

c) "Сторони" означає УВКПЛ та Уряд України;

d) "ММПЛУ" означає моніторингову місію ООН з прав людини в Україні;

e) "Конвенція" означає Конвенцію про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй, ухвалену Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 року;

f) "Приміщення" означає приміщення моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, створеної в м. Київ та інших місцях на території України за погодженням з Урядом;

g) "Керівник групи" означає посадову особу Організації Об'єднаних Націй, яка відповідає за керівництво та нагляд за діяльністю ММПЛУ УВКПЛ від імені та під керівництвом Верховного комісара з прав людини;

h) "Компетентні органи України" означає місцеві, регіональні та центральні органи державної влади України, цивільні або інші;

i) "посадові особи ММПЛУ" означає Керівника групи та інший персонал, прийнятий на роботу згідно з Правилами та положеннями про персонал Організації Об'єднаних Націй, незалежно від громадянства, за винятком осіб, прийнятих на роботу на місці з почасовою оплатою;

j) "експерти у відрядженні" означає осіб, інших ніж посадові особи Організації Об'єднаних Націй, згадані у пункті (i), які виконують обов'язки в рамках статті VI Конвенції.

Стаття II. Мета Угоди

Уряд України погоджується на створення ММПЛУ Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Метою цієї Угоди є регулювання умов створення та функціонування ММПЛУ, її статусу і статусу її посадових осіб та приміщень, а також сприяння її діяльності під час співробітництва з Урядом.

Стаття III. Застосування Конвенції

Уряд застосовує положення про привілеї та імунітети до ММПЛУ, посадових осіб та експертів у відрядженні, осіб, які надають послуги від імені ММПЛУ, і бере на себе відповідні зобов'язання, визначені Угодою між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй від 6 жовтня 1992 року.

Стаття IV. Мандат і функції ММПЛУ

1. Відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та мандата Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, наданого резолюцією Генеральної Асамблеї 48/141 від 20 грудня 1993 року, ММПЛУ має такі завдання:

a) здійснює моніторинг ситуації з правами людини в країні з особливою увагою на Автономну Республіку Крим, східні і південні регіони України, а також подає регулярні, точні і публічні звіти Верховному комісару про становище у галузі прав людини та проблеми, а також ризики, що виникають;

b) вносить рекомендації відповідним органам влади України щодо конкретних подальших дій, ООН і міжнародному співтовариству стосовно дій щодо вирішення проблем у галузі прав людини, запобігання порушенням прав людини та зниження ризиків, що виникають;

c) встановлює факти та обставини і проводить співставлення заяв щодо порушень прав людини, які були вчинені у ході антиурядових демонстрацій, і застосування у зв'язку з ними насильства, що мали місце у період між листопадом 2013 року та березнем 2014 року;

d) встановлює факти та обставини, пов'язані з потенційними порушеннями прав людини, що можуть мати місце під час діяльності місії.

2. Принципи функціонування ММПЛУ:

a) вся діяльність ММПЛУ спрямована на виконання її мандату й завдань;

b) ММПЛУ діє неухильно відповідно до положень цієї Угоди як центр для управління та діалогу, створення атмосфери довіри серед усіх залучених і заінтересованих у питаннях прав людини сторін, а також підтримки і координації контактів з Урядом;

c) ММПЛУ діє розсудливо та керується у своїх відносинах з усіма сторонами, залученими до сфери її компетенції, принципами Організації Об'єднаних Націй, у тому числі принципами неупередженості, незалежності, об'єктивності та прозорості.

Стаття V. Діяльність ММПЛУ

ММПЛУ, діючи в рамках свого мандату і під керівництвом Верховного комісара, здійснює такі види діяльності:

1. Моніторинг, звітність та інформаційно-роз'яснювальна робота: подання Верховному комісару регулярної оновленої інформації та аналізу ситуації в галузі прав людини та основних проблем, з особливим акцентом на питаннях, які можуть мати вплив на загальну ситуацію з безпекою в Україні, та їх визначенні. Така діяльність має включати рекомендації щодо заходів, які мають бути вжиті в країні відповідними органами влади, міжнародним співтовариством та ООН, а також заходи, які необхідно вжити для забезпечення захисту осіб, які піддаються ризику.

2. Координація та співробітництво в рамках іншої діяльності з моніторингу дотримання прав людини: ММПЛУ активно координуватиме і співробітничатиме з іншими механізмами з моніторингу дотримання прав людини в країні та місіями, направленими іншими міжнародними організаціями (у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ, Радою Європи).

3. Консультативна роль Резидента-координатора і країнової групи ООН (КГООН): ММПЛУ, за підтримки радника з прав людини, надаватиме консультації та рекомендації щодо забезпечення координації заходів реагування на ключові проблеми у галузі прав людини в рамках стратегії КГООН. Це включатиме консультації з Резидентом-координатором щодо інформаційно-роз'яснювальних заходів, які мають бути вжиті разом з ключовими національними учасниками у зв'язку з проблемами у сфері забезпечення прав людини, а також може проводитися безпосередня інформаційно-роз'яснювальна діяльність з конкретними партнерами і причетними сторонами в координації з Резидентом-координатором і УВКПЛ. ММПЛУ також надаватиме рекомендації відповідним членам КГООН, а також братиме участь у нарадах КГООН.

Стаття VI. Статус ММПЛУ

Керівник групи розташовуватиметься в м. Київ і нестиме відповідальність за персонал, розташований в інших містах країни, у тому числі в мм. Донецьк, Харків, Львів, Одеса та Сімферополь. УВКПЛ прагнутиме розміщати членів місії УВКПЛ у приміщеннях ООН в цих містах, якщо це можливо, або в представництвах інших міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ. УВКПЛ також розміщуватиме членів місії УВКПЛ в готелях, гостьових будинках або інших орендованих приміщеннях відповідно до законодавства України. Для виконання свого мандату ММПЛУ може за погодженням з Урядом створювати допоміжні представництва на території України.

Стаття VII. Свобода пересування та доступ до корисної інформації

1. ММПЛУ та її посадові особи користуються свободою в'їзду та виїзду з України, без затримок або перешкод для посадових осіб, майна, запасів, обладнання, запасних частин та транспортних засобів.

2. ММПЛУ і його посадові особи користуються повною свободою пересування на всій території України. Без шкоди для свободи пересування ММПЛУ координуватиме з Урядом свої дії, що стосуються згаданих нижче положень пунктів (a), (b) і (d). З метою сприяння здійсненню права на свободу пересування Уряд сприятиме доступу, у разі необхідності, особливо в місцевостях, на яких рух обмежений або ускладнений. Свобода пересування включає свободу спостереження та розслідування відповідно до мандату ММПЛУ:

a) доступ, в порядку, встановленому чинним законодавством України, до всіх місць арешту, допиту, затримання, та до всіх в'язниць. Посадові особи та експерти у відрядженні ММПЛУ відповідно до міжнародних документів з питань прав людини мають змогу розмовляти без свідків з будь-якою особою, що заарештована, допитана, затримана або перебуває в цих місцях відповідно до міжнародних документів з прав людини;

b) прямі контакти з компетентними державними органами;

c) прямий контакт з окремими особами, представниками асоціацій, неурядових організацій та громадянського суспільства, приватних установ, лікарень та медичних центрів, а також засобами масової інформації;

d) доступ до всіх документів і матеріалів, необхідних для належного функціонування ММПЛУ, у тому числі офіційних документів, щодо яких Уряд надає необхідні дозволи, за винятком офіційних документів, доступ до яких обмежено відповідно до Конституції і законодавства України.

Стаття VIII. Перепустки, сертифікати та візи

Уряд визнає і приймає перепустки Організації Об'єднаних Націй, видані посадовим особам ММПЛУ, як дійсний документ для здійснення поїздки, еквівалентний паспорту.

Стаття IX. Прапори, емблеми та розпізнавальні знаки

ММПЛУ може вивішувати або розміщати прапори і/або емблеми Організації Об'єднаних Націй та УВКПЛ на своїх приміщеннях, офіційних транспортних засобах, а також робити їх видимими в будь-який інший спосіб, погоджений Сторонами. На транспортні засоби ММПЛУ наносяться емблеми Організації Об'єднаних Націй та УВКПЛ або інший розпізнавальний знак.

Стаття X. Посвідчення

1. На прохання Керівника групи Міністерство закордонних справ видає посадовим особам ММПЛУ відповідні документи, що посвідчують особу.

2. Посадові особи ММПЛУ пред'являють, але не здають свої посвідчення, на вимогу будь-якої уповноваженої Урядом особи.

3. У разі припинення обов'язків співробітника ММПЛУ або у зв'язку з новим призначенням, ММПЛУ забезпечує вчасне повернення до Міністерства закордонних справ документів, які посвідчують його особу.

Стаття XI. Співробітництво між Урядом та Управлінням Верховного комісара з прав людини

A. Зобов'язання Уряду

1. Уряд забезпечує ММПЛУ та її посадовим особам необхідну безпеку на території України для ефективного виконання ними своєї діяльності. З цією метою компетентні органи України забезпечують безпеку і захист ММПЛУ та її посадових осіб, а також вживають належних заходів, щоб правопорядок ММПЛУ не порушувався несанкціонованим проникненням осіб чи груп осіб ззовні або порушеннями громадського порядку в її безпосередній близькості.

2. Уряд зобов'язується поважати статус ММПЛУ та її посадових осіб, а також гарантує, що будь хто, пов'язаний з ММПЛУ, не піддаватиметься жорстокому поводженню, погрозам, санкціям, репресіям або судовому переслідуванню через їхній статус.

3. Уряд поширює текст цієї Угоди, зокрема серед державних та регіональних, цивільних та військових органів влади, а також правоохоронних органів. З цією метою Уряд використовує всі засоби зв'язку для інформування населення в цілому.

4. Він також інформує компетентні органи України про рекомендації, зроблені ММПЛУ, для того, щоб внутрішні правові процедури, які застосовуватимуться цими органами, відповідали тим, що містяться в міжнародних документах.

B. Зобов'язання УВКПЛ

1. УВКПЛ неухильно співробітничає з відповідними органами України з метою полегшення належного відправлення правосуддя, забезпечення виконання приписів правоохоронних органів та запобігання будь-яким зловживанням у зв'язку з привілеями, імунітетами, пільгами, нерухомим майном та перевагами, наданими відповідно до цієї Угоди.

2. Посадові особи ММПЛУ, без шкоди для своїх визнаних привілеїв та імунітетів, дотримуються національного законодавства України і утримуються від будь-яких дій або діяльності, які є несумісними з неупередженим і міжнародним характером покладених на них функцій.

Стаття XII. Вирішення спорів

1. Будь-який спір між Урядом та Організацією Об'єднаних Націй стосовно тлумачення та застосування цієї Угоди або будь-якої іншої додаткової угоди, який не врегульовано шляхом проведення переговорів або в інший узгоджений спосіб, виноситься на розгляд арбітражу за зверненням однієї зі Сторін.

2. В останньому випадку кожна Сторона призначає одного арбітра, і призначені таким чином два арбітри призначають третього, який є Головою. Якщо протягом тридцяти днів з дня звернення до арбітражу будь-яка зі Сторін не призначила арбітра або якщо протягом п'ятнадцяти днів після призначення двох арбітрів не буде призначено третього арбітра, будь-яка зі Сторін може звернутись до Голови Міжнародного Суду з проханням про призначення арбітра. Процедура арбітражу розробляється арбітрами, а витрати арбітражного розгляду розподіляються між Сторонами згідно з оцінкою арбітрів. Арбітражне рішення повинно містити мотивування, на яких воно ґрунтується, і визнається Сторонами як остаточне вирішення спору.

Стаття XIII. Взаємодія з Урядом

ММПЛУ здійснює контакти з органами влади України через Міністерство закордонних справ.

Стаття XIV. Прикінцеві положення

1. Ця Угода є невід'ємною частиною і додатковою Угодою до Угоди між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй від 6 жовтня 1992 року.

2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами.

3. До цієї Угоди можуть вноситися поправки за взаємною згодою шляхом обміну письмовими повідомленнями, що висловлюють відповідний намір. Поправки набирають чинності з дати їх підписання обома Сторонами.

4. Питання, які прямо не згадуються в цій Угоді, вирішуються Сторонами відповідно до Конвенції.

5. Ця Угода залишається чинною протягом діяльності ММПЛУ строком до 3 (трьох) місяців. Угода може бути продовжена на строк до 3 (трьох) місяців на прохання Української Сторони. Дія Угоди може бути припинена за взаємною згодою Сторін. У цьому разі Угода залишається чинною протягом двох тижнів після припинення діяльності ММПЛУ в країні з метою сприяння реалізації її майна та активів.

Учинено в м. Женева 31 липня 2014 р. у двох примірниках, українською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди англомовний текст матиме переважну силу.


За Уряд України

За УВКПЛ


(підпис)

(підпис)


Юрій КЛИМЕНКО

Наванетхем ПІЛЛЕЙ


Постійний Представник України
при Відділенні ООН та інших
міжнародних організаціях у Женеві

Верховний комісар
Організації Об'єднаних Націй
з прав людини
вгору