Документ 994_a26, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2008. Подивитися в історії? )

                Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 
"Що встановлює докладні правила
щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007
про стандарти продажу для яєць"
від 23 червня 2008 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ).
Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від
22 жовтня 2007 року про заснування спільної організації ринків
сільськогосподарської продукції та встановлення спеціальних
положень, що стосуються деяких видів сільськогосподарської
продукції (Єдиний CMO Регламент - єдиний Регламент про спільну
організацію ринку)(1), та зокрема його статтю 121 (d) у поєднанні
зі статтею 4,
---------------- (1) OB L 299, 16.11.2007, C. 1. Регламент з останніми
змінами, внесеними Регламентом (ЄС) N 510/2008 (OB L 149,
7.6.2008, C. 61).
Оскільки:
(1) Починаючи з 1 липня 2008 року Регламент Ради (ЄС)
N 1028/2006 від 19 червня 2006 року про стандарти продажу для
яєць(2) відмінено Регламентом (ЄС) N 1234/2007.
---------------- (2) OB L 186, 7.7.2006, C. 1.
(2) Деякі положення та зобов'язання, встановлені в Регламенті
(ЄС) N 1028/2006, не були враховані у Регламенті (ЄС) N 1234/2007.
(3) Таким чином, певні відповідні положення та зобов'язання
повинні бути ухвалені в межах регламенту, що встановлює детальні
правила застосування Регламенту (ЄС) N 1234/2007 для того, щоб
забезпечити безперервність і нормальне функціонування загальної
організації ринку, і зокрема ринкових стандартів.
(4) Регламент (ЄС) N 1234/2007 встановлює основні вимоги,
яким яйця повинні відповідати, щоб продаватися у Співтоваристві.
Для ясності повинні бути визначені нові детальні правила щодо
імплементації таких вимог. Тому Регламент Комісії (ЄС)
N 557/2007(3), в якому викладені детальні правила застосування
Регламенту (ЄС) N 1028/2006, має бути скасовано і замінено новим
Регламентом.
---------------- (3) OB L 132, 24.5.2007, C. 5. Регламент з останніми змінами,
внесеними Регламентом (ЄС) N 1336/2007 (OB L 298, 16.11.2007,
C. 3).
(5) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
N 852/2004 від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових
продуктів(4) і Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
N 853/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні
правила гігієни для продуктів харчування тваринного походження(5),
застосовується до яєць. Таким чином, необхідно наскільки можливо
посилатися на такі горизонтальні Регламенти.
---------------- (4) OB L 139, 30.4.2004, C. 1. Виправлена версія в OB L 226,
25.6.2004, C. 3.
(5) OB L 139, 30.4.2004, C. 55. Виправлена версія в OB L 226,
25.6.2004, C. 22. Регламент з останніми змінами, внесеними
Регламентом Комісії (ЄС) N 1243/2007 (OB L 281, 25.10.2007, C. 8).
(6) Якісні характеристики для яєць класу А повинні бути
закріплені, щоб гарантувати високу якість яєць, які доставляються
безпосередньо до кінцевого споживача, і встановити критерії, які
можуть бути перевірені службами контролю. Такі якісні
характеристики повинні бути засновані на Стандарті N 42
Економічної комісії ООН для Європи (ЄЕК ООН) про збут і контроль
товарної якості яєць у шкаралупі, що надходять в міжнародну
торгівлю між країнами-членами ЄЕК ООН і які призначені для цих
країн.
(7) Холодні яйця, залишені при кімнатній температурі, можуть
вкритися конденсатом, що сприяє зростанню бактерій на шкаралупі і,
ймовірно, їх проникненню в яйце. Таким чином, бажано, щоб яйця
зберігалися і транспортувалися при сталій температурі і, як
правило, не охолоджувались до продажу кінцевому споживачеві.
(8) Загалом, яйця не повинні бути вимиті або очищені,
оскільки такі практики можуть призвести до пошкодження яєчної
шкаралупи, яка є ефективним бар'єром проти проникнення бактерій і
становить великий набір антимікробних властивостей. Однак, деякі
практики, такі, як обробка яєць ультрафіолетовими променями, не
слід тлумачити як способи очищення. Крім того, яйця класу А не
варто мити через можливість нанесення шкоди фізичним бар'єрам,
таким, як кутикули, яка може виникнути під час або після миття.
Такі пошкодження можуть спричиняти бактеріальне забруднення і
втрату вологи через шкаралупу і тим самим збільшувати ризик для
споживачів, зокрема, якщо наступна сушка і умови зберігання не є
оптимальними.
(9) Тим не менше, системи миття яєць за умови отримання
дозволу та, діючи в рамках ретельно контрольованих умов,
використовуються в деяких державах-членах з хорошими результатами.
Відповідно до висновку Наукової групи з біологічної небезпеки
Європейського органу з безпеки харчових продуктів, наданого на
запит Комісії відносно Мікробіологічного ризику щодо миття
столових яєць, ухваленого 7 вересня 2005 року(1), практика миття
яєць, що здійснюється в певних пакувальних центрах, може бути
підтримана з точки зору гігієни, зокрема, за умови розробки
кодексу практик щодо миття яєць.
---------------- (1) The EFSA Journal N 269, 2005, C. 1.
(10) Яйця класу А повинні класифікуватися за вагою. Таким
чином, має бути визначене обмежене число вагових категорій з
відповідними чіткими позначеннями, як мінімальними вимогами до
маркування, які не виключають додаткове добровільне маркування, за
умови, що вимоги Директиви 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 20 березня 2000 року про наближення законодавств
держав-членів про маркування, презентацію та рекламу продуктів
харчування(2) будуть дотримані.
---------------- (2) OB L 109, 6.5.2000, C. 29. Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою Комісії 2007/68/ЄС (OB L 310, 28.11.2007,
C. 11).
(11) Тільки підприємства, чиї приміщення та технічне
обладнання підходять для масштабу та виду їх діяльності, і які,
таким чином, дозволяють правильно обробляти яйця, повинні бути
авторизованими як центри пакування для класифікації яєць за якістю
та вагою.
(12) Мають бути визначені максимальні терміни для сортування,
маркування та упаковки яєць і маркування упаковок.
(13) На додаток до загальних зобов'язань встановити
простежуваність продуктів харчування, кормів,
сільськогосподарських тварин і будь-якої іншої речовини, що
призначені для введення, або які можливо будуть введені в продукти
харчування або корми на всіх етапах виробництва, переробки та
розподілу відповідно до Регламенту (ЄС) N 178/2002 Європейського
Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, що встановлює загальні
принципи та вимоги харчового законодавства, засновує Європейський
Орган з безпеки харчових продуктів і встановлює процедури в
питаннях безпеки харчових продуктів(3), а також з метою здійснення
відповідного контролю необхідно, щоб на транспортній упаковці, яка
містить яйця, а також у супровідних документах була викладена
певна інформація.
---------------- (3) OB L 31, 1.2.2002, C. 1. Регламент з останніми змінами,
внесеними Регламентом Комісії (ЄС) N 202/2008 (OB L 60, 5.3.2008,
C. 17).
(14) Маркування яєць кодом виробника на місці виробництва є
необхідним при постачанні яєць іншим державам-членам. Що
стосується, зокрема, яєць класу B слід уточнити, що, якщо один код
виробника чітко не вказує на клас класифікації, яйця класу B
повинні бути марковані іншим позначенням.
(15) Склад коду виробника, що передбачений пунктом 1
частини А, III Додатка XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007, має
бути визначений. Крім того, варто пояснити, що виключення щодо
вимог маркування кодом виробника може бути зроблено, якщо технічне
обладнання для маркування яйця не дозволяє маркування тріснутих
або забруднених яєць.
(16) Повинні бути визначені характеристики інших можливих
позначень для маркування яєць класу B, як зазначено в другому
підпункті пункту 1 частини А, III Додатка XIV до Регламенту (ЄС)
N 1234/2007.
(17) Якщо яйця доставляються безпосередньо до підприємств
харчової промисловості для обробки і є достатні гарантії їх
кінцевого призначення, держави-члени можуть допускати відступи від
вимог маркування на прохання суб'єктів господарювання.
(18) Директива 2000/13/ЄС встановлює правила загального
характеру, що застосовуються до всіх харчових продуктів,
розміщених на ринку. Однак, деякі конкретні вимоги маркування
повинні бути надані для упаковок.
(19) Стаття 9 Директиви 2000/13/ЄС визначає датою
мінімального терміну придатності продуктів харчування дату, до
якої продукти харчування зберігають свої особливі властивості за
умови належного зберігання. Для ясності має бути встановлено, що
ця дата не повинна перевищувати 28 днів після знесення.
(20) Яйця можуть бути продані з позначенням, що підкреслює
виключну свіжість яйця. З цією метою для таких позначень повинен
бути визначений максимальний термін.
(21) Яйця можуть бути продані з позначенням, що підкреслює
виключні формули корму, який дають курям-несучкам. Повинні бути
встановлені мінімальні вимоги для використання таких позначень.
(22) Якщо яйця продаються на вагу, деякі відомості, зазвичай
на упаковці, повинні бути доступними для споживача.
(23) На додаток до загальних вимог гігієни щодо упаковки та
розфасовки харчових продуктів, додаткові вимоги повинні бути
встановлені для того, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження або
забруднення яєць під час зберігання і транспортування. Такі
стандарти мають бути засновані на Стандарті ЄЕК ООН N 42.
(24) Промислові яйця є непридатними для споживання людиною.
Таким чином, спеціальні смуги або етикетки вимагаються для
полегшення ідентифікації упаковки, яка містить такі яйця.
(25) Тільки пакувальні центри мають приміщення та технічне
обладнання, що є придатним для переупаковування яєць. Таким чином,
будь-які переупаковувальні дії повинні відбуватися в межах
пакувальних центрів.
(26) Суб'єкти господарювання харчової сфери зобов'язані
забезпечити простежуваність відповідно до Регламенту (ЄС)
N 178/2002. Виробники, збирачі та пакувальні центри повинні
зобов'язуватися вести спеціальні додаткові реєстри для того, щоб
дозволити службам контролю перевіряти дотримання стандартів
продажу.
(27) Методи та критерії для проведення перевірок повинні бути
визначені.
(28) Необхідно перевіряти виконання стандартів продажу для
партії в цілому, а збут партії, яка вважається не відповідною, має
бути заборонений, поки відповідність буде доведено.
(29) Деякі відхилення повинні бути дозволені при перевірці
дотримання стандартів продажу. Такі відхилення повинні
відрізнятися залежно від різних вимог та етапів збуту.
(30) Треті країни можуть висувати вимоги, що відрізняються
від встановлених вимог для Співтовариства щодо збуту яєць. З метою
сприяння експорту необхідно дозволити, щоб упаковані яйця та яйця,
призначені для експорту, приводилися у відповідність цим вимогам.
(31) Повинні бути встановлені детальні умови щодо оцінки
еквівалентності стандартів продажу третіх країн із законодавством
Співтовариства, яку здійснює Комісія на прохання третіх країн.
Повинні також бути встановлені певні вимоги щодо маркування та
етикетування яєць, що імпортуються з третіх країн.
(32) Для Комісії корисно володіти інформацією про кількість
установ, зареєстрованих як такі, що утримують курей-несучок.
(33) Держави-члени повинні повідомляти про будь-яке значне
порушення стандартів продажу з тим, щоб інші держави-члени, які
можуть постраждати, могли бути попереджені належним чином.
(34) Постачання яєць для роздрібної торгівлі у французькі
заморські департаменти частково ґрунтується на постачанні яєць з
європейського континенту. З урахуванням тривалості транспортування
і кліматичних умов зберігання яєць, доставлених у французькі
заморські департаменти, передбачає виконання конкретних заходів з
постачання, в тому числі, можливість відправляти яйця в
охолодженому вигляді. Ці спеціальні заходи можуть бути виправдані
відсутністю на даний момент достатнього потенціалу місцевого
виробництва яєць. До моменту, поки виробничі можливості місцевого
виробництва яєць стануть достатніми, ці виняткові заходи повинні
бути продовжені протягом розумного періоду часу.
(35) Пункт 2 частини А, I, Додаток XIV до Регламенту (ЄС)
N 1234/2007 надає державам-членам можливість виключати певні форми
прямих продажів яєць від виробників до кінцевого споживача з вимог
вказаного Регламенту. Для того, щоб врахувати конкретні умови
збуту яєць в певних регіонах Фінляндії, продажі від виробників до
роздрібних торговельних точок у таких регіонах повинні бути
звільнені від вимог Регламенту (ЄС) N 1234/2007 і цього
Регламенту.
(36) Відповідно до частини 2 статті 5 Директиви Ради
1999/74/ЄС від 19 липня 1999, що встановлює мінімальні стандарти
для захисту курей-несучок(1), держави-члени повинні гарантувати,
що вирощування курей-несучок в необладнаних клітках, є
забороненим, починаючи з 1 січня 2012 року. Таким чином, Комісія
повинна до вказаної дати оцінити застосування добровільних
маркувальних положень, передбачених у відношенні до необладнаних
кліток з тим, щоб вивчити питання про необхідність надання цьому
маркування статусу обов'язкового.
---------------- (1) OB L 203, 3.8.1999, C. 5. Директива з останніми змінами,
внесеними Регламентом (ЄС) N 806/2003 (OB L 122, 16.5.2003, C. 1).
(37) Заходи, передбачені в цьому Регламенті, приведені у
відповідність до висновку Комітету з управління організацією
сільськогосподарських ринків.
УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Визначення
Визначення у частині 1 статті 2 Регламенту (ЄС) N 852/2004 та
пункти 5 і 7.3 Додатку I до Регламенту (ЄС) N 853/2004
застосовуються за необхідності.
Крім того, застосовуються такі визначення для цілей цього
Регламенту:
(a) "упаковка" означає обгортку, що містить яйця класу А або
B, за винятком транспортної упаковки та контейнерів промислових
яєць;
(b) "продаж без упаковки" означає пропозицію щодо роздрібного
продажу до кінцевого споживача яєць, не поміщених в упаковку;
(c) "збирач" означає будь-яку установу, зареєстровану
відповідно до статті 6 Регламенту (ЄС) N 852/2004 і уповноважену
збирати яйця від виробника для доставки в пакувальні центри, на
ринок, де яйця продають виключно оптовим торговцям, чиї
підприємства затверджується як центри пакування, або для харчової
чи нехарчової промисловості;
(d) "кінцевий термін реалізації" означає максимальний термін
для доставки яйця до кінцевого споживача відповідно до пункту 3
глави I секції X Додатку III до Регламенту (ЄС) N 853/2004;
(e) "підприємство харчової промисловості" означає будь-яку
установу з виробництва яєчних продуктів, призначених для
споживання людиною, за винятком масового ресторанного
обслуговування;
(f) "підприємство нехарчової промисловості" означає будь-яке
підприємство з виробництва продуктів, що містять яйця, не
призначені для споживання людиною;
(g) "масове ресторанне обслуговування" означає юридичних
осіб, зазначених у частині 2 статті 1 Директиви 2000/13/ЄС;
(h) "промислові яйця" означає яйця, не призначені для
споживання людиною;
(i) "партія" означає яйця в упаковці або не упаковані яйця з
одного і того самого місця виробництва або пакувального центру,
розташованих в одному місці, в таких самих упаковках або на вагу,
з однією і тією ж датою кладки яєць, мінімальним терміном
придатності або датою упаковування, таким самим агротехнічним
методом вирощування, а також, у разі сортованих яєць, такої самої
класифікації за якістю та вагою;
(j) "переупаковування" означає фізичне переміщення яєць в
іншу упаковку чи повторне маркування упаковки, що містить яйця;
(k) "яйця" означає яйця в шкаралупі, - крім зламаних,
інкубованих або варених яєць, - які знесені курками видів Gallus
gallus і придатні для безпосереднього споживання людиною або для
приготування продуктів, що містять яйця;
(l) "розбиті яйця" означає яйця, які мають недоліки як
шкаралупи, так і мембрани, що дає можливість для виходу назовні їх
змісту;
(m) "інкубаційні яйця" означає яйця з моменту поміщення їх в
інкубатор і надалі;
(n) "торгівля" означає утримання яйця з метою продажу, в тому
числі пропозицію для продажу, зберігання, упакування, маркування,
доставку або будь-які інші форми передачі, будь то безкоштовно чи
ні;
(o) "суб'єкт господарювання" означає виробника і будь-яку
іншу фізичну або юридичну особу, що бере участь у реалізації яєць;
(p) "місце виробництва" означає установу, яка утримує
курей-несучок, зареєстрованих відповідно до Директиви Комісії
2002/4/ЄС(1);
---------------- (1) OB L 30, 31.1.2002, C. 44.
(q) "пакувальний центр" означає пакувальний центр за змістом
Регламенту (ЄС) N 853/2004, авторизований відповідно до частин 2
статті 5 цього Регламенту, в якому яйця класифікуються за якістю
та вагою;
(r) "кінцевий споживач" означає кінцевого споживача продуктів
харчування, який не буде використовувати ці продукти як частину
будь-якої операції або діяльності у харчовій сфері;
(s) "коди виробника" означає порядковий номер місця
виробництва відповідно до пункту 2 Додатка до Директиви 2002/4/ЄС.
Стаття 2
Якісні характеристики яєць
1. Яйця класу А повинні мати такі характеристики якості:
(а) шкаралупа і кутикула: звичайної форми, чисті і
неушкоджені;
(b) повітряна камера: висота не більше 6 мм, постійна; однак,
для яєць, що реалізуються в якості "вищий сорт", вона не може
перевищувати 4 мм;
(c) жовток: видимий при перевірці на світло лише у формі
тіні, без чітко помітного контуру, лише злегка рухомий при
обертанні яйця і при поверненні його в центральне положення;
(d) білок: ясний, прозорий;
(e) зародок: непомітний у розвитку;
(f) сторонні речовини: не допускаються;
(g) сторонній запах: не допускається.
2. Яйця класу А не повинні бути миті або очищені до або після
класифікації, за винятком випадків, передбачених у статті 3.
3. Яйця класу А не повинні підлягати обробці з метою
збереження або охолодження в приміщеннях або установах, у яких
температура підтримується штучно вище + 5 град.C. Тим не менше,
яйця, які зберігалися при температурі нижче + 5 град.C під час
перевезення не довше 24 годин або у приміщеннях роздрібного
продажу не довше 72 годин, не повинні розглядатися як охолоджені
яйця.
4. Яйця класу В - це яйця, які не відповідають якісним
характеристикам, передбаченим у частині 1. Яйця класу А, які вже
не мають таких характеристик, можуть бути перекласифіковані до
класу B.
Стаття 3
Миті яйця
1. Держави-члени, які на 1 червня 2003 надали пакувальним
центрам дозвіл на миття яєць, можуть і надалі дозволяти
пакувальним центрам мити яйця, за умови, що ці центри діють
відповідно до національних настанов щодо систем з миття яєць. Миті
яйця можуть продаватися на ринку лише в державах-членах, в яких
такі дозволи були видані.
2. Держави-члени, згадані в частині 1, повинні стимулювати
розробляння національних настанов з належної практики для систем з
миття яєць суб'єктами господарювання харчової промисловості
відповідно до статті 8 Регламенту (ЄС) N 852/2004.
Стаття 4
Оцінка яєць класу А за вагою
1. Яйця класу А класифікуються за такими ваговим категоріями:
(a) XL - дуже великі: вага >= 73 г;
(b) L - великі: вага >= 63 г і < 73 г;
(c) M - середні: вага >= 53 г і < 63 г;
(d) S - маленькі: вага < 53 г.
2. Сортування за вагою позначається відповідними літерами або
термінами, визначеними у частині 1, або їх комбінацією, що можуть
доповнюватися відповідними ваговими групами. Інші додаткові
позначення можуть використовуватися за умови, що такі позначення
не можуть бути помилково прийняті за літери або терміни,
встановлені в частині 1, і відповідають Директиві 2000/13/ЄС.
3. Незважаючи на положення частини 1, якщо яйця класу А
різних розмірів упаковані разом у одній упаковці, мінімальна нетто
вага яєць вказується на зовнішній поверхні упаковки у грамах із
зазначенням напису "Яйця різних розмірів" або еквівалентного
напису.
Стаття 5
Пакувальний центр
1. Лише пакувальні центри класифікують і упаковують яйця, і
маркують свої упаковки.
Лише підприємства, що задовольняють умови, викладені у цій
статті, визнаються пакувальними центрами.
2. Компетентний орган влади уповноважує пакувальні центри
класифікувати яйця і надає код пакувального центра будь-якому
суб'єкту господарювання, чиє приміщення та технічне обладнання
придатні для класифікації яєць за якістю та вагою. Спеціальне
технічне обладнання для сортування яєць за вагою не є обов'язковим
для пакувальних центрів, які працюють виключно для харчової та
нехарчової промисловості.
Компетентний орган влади надає пакувальному центру код, що
включає первинний код для відповідної держави-члена, як це
зазначено в пункті 2.2 Додатка до Директиви 2002/4/ЄС.
3. Пакувальні центри повинні мати технічне обладнання,
необхідне для того, щоб забезпечити коректну обробку яєць. Це
включає за необхідності:
(a) підходяще обладнання для перевірки яєць на світло,
автоматичне або постійно персоналізоване, що дозволяє окремо
розглянути якість кожного яйця, або інше відповідне обладнання;
(b) прилади для вимірювання висоти повітряної камери;
(c) обладнання для класифікації яєць за вагою;
(d) одні або кілька терезів, затверджених для зважування
яєць;
(e) обладнання для маркування яєць.
4. Дозвіл, зазначений в частинах 1 і 2, може бути відкликаний
у будь-який час, якщо умови, передбачені цією статтею, не будуть
виконані.
Стаття 6
Терміни для класифікації, маркування та пакування яєць
і маркування упаковок
1. Яйця класифікуються, маркуються та упаковуються протягом
10 днів після кладки.
2. Яйця, що реалізуються відповідно до статті 14,
класифікуються, маркуються та упаковуються протягом чотирьох днів
після кладки.
3. Дата мінімального терміну придатності, зазначена у
пункті (d) частини 1 статті 12, наноситься на момент упакування
відповідно до частини 2 статті 9 Директиви 2000/13/ЄС.
Стаття 7
Інформація, зображена на транспортній упаковці
1. Без шкоди для статті 18 Регламенту (ЄС) N 178/2002 на
місці виробництва кожна транспортна упаковка, яка містить яйця,
визначається виробником і вміщує таку інформацію:
(a) назва і адреса виробника;
(b) код виробника;
(c) число яєць та/або їх вага;
(d) дата або період кладки;
(e) дата відправлення.
У разі, якщо пакувальним центрам були доставлені неупаковані
яйця з власних виробничих одиниць, розташованих у тому самому
місці, позначення на транспортній упаковці може здійснюватися в
пакувальному центрі.
2. Інформація, вказана в частині 1, застосовується до
транспортної упаковки, і зазначається в супровідних документах.
Копії цих документів зберігаються будь-яким проміжним суб'єктом
господарювання, якому постачаються яйця. Оригінали супровідних
документів зберігаються в пакувальних центрах, які сортують яйця.
Якщо партії, отримані збирачами, підрозділяються на
постачання більше, ніж до одного суб'єкта господарювання,
супровідні документи можуть бути замінені відповідними етикетками
транспортної тари, за умови, що останні включають інформацію,
зазначену в частині 1.
3. Інформація, зазначена в частині 1 стосовно транспортної
упаковки, не змінюється і залишається на транспортній упаковці до
видалення яєць для негайного сортування, маркування, упаковування
або подальшої обробки.
Стаття 8
Маркування яєць для транскордонного постачання
1. Яйця, що доставляються від місця виробництва до збирача,
пакувального центру або об'єкта нехарчової промисловості,
розташованих в іншій державі-члені, маркуються кодом виробника
перш, ніж покинути місце виробництва.
2. Держава-член, на території якої розташоване місце
виробництва, може надати звільнення від вимог, передбачених у
частині 1, якщо виробник підписав контракт на постачання з
пакувальним центром в іншій державі-члені, що вимагає маркування
відповідно до цього Регламенту. Таке звільнення може бути
здійснено лише на прохання обох суб'єктів господарювання, а також
за попередньої письмової згоди держави-члена, де розташований
пакувальний центр. У таких випадках копія договору поставки
докладається до партії товару.
3. Мінімальний строк контрактів на постачання, згаданих у
частині 2, не може бути меншим одного місяця.
4. Служби перевірки, зазначені у статті 24, як відповідних
держав-членів, так і будь-яких транзитних держав-членів, завчасно
інформується про надання відступу відповідно до частини 2 цієї
статті.
5. Яйця класу В, що продаються в іншій державі-члені,
маркуються відповідно до другого підпункту пункту 1 частини А, III
Додатка XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007 і, за необхідності,
мають позначення відповідно до статті 10 цього Регламенту задля
того, щоб їх легко можна було відрізнити від яєць класу А.
Стаття 9
Код виробника
1. Код виробника складається з кодів та літер, передбачених в
пункті 2 Додатку до Директиви 2002/4/ЄС. Він має бути легко
помітним і розбірливим та бути щонайменше 2 мм у висоту.
2. Без шкоди пункту 1, частини А, III Додатку XIV до
Регламенту (ЄС) N 1234/2007, у випадках, коли не можливо по
технічним причинам відмітити пошкоджені або забруднені яйця,
відмічання кодом виробника не є обов'язковим.
Стаття 10
Позначення на яйцях Класу В
Позначення, зазначене в пункті 1, частини А, III Додатку XIV
Регламенту (ЄС) N 1234/2007, є коло не менше 12 мм в діаметрі
навколо літери "В", яка є не менше 5 мм у висоту, або легкопомітна
кольорова пляма не менше 5 мм в діаметрі.
Стаття 11
Маркування яєць, доставлених безпосередньо
до підприємств харчової промисловості
1. За виключенням протилежних випадків, передбачених
санітарним законодавчим, держави-члени можуть звільнити суб'єктів
господарювання за їх проханням від зобов'язань щодо маркування,
передбачених в Додатку XIV.A.III(1) та в Додатку XIV.A.IV(3) до
Регламенту (ЄС) N 1234/2007, якщо яйця доставляються безпосередньо
від місця виробництва до підприємств харчової промисловості.
2. У випадках, зазначених в першій частині:
(а) держави-члени, в яких розташовується місце виробництва,
належним чином інформують уповноважені органи влади відповідних
держав-членів про надання відступу стосовно маркування перед тим,
як відбуваються будь-які постачання;
(b) коли відступ стосується постачальника, що знаходиться в
третій країні, яйця доставляються підприємствам промисловості лише
за умови, що їх остаточне місце призначення з метою обробки
перевіряється уповноваженими органами влади держави-члена, яка
надає цей відступ;
(с) постачання здійснюється під повну відповідальність
суб'єкта господарювання харчової промисловості, що належним чином
зобов'язується використовувати яйця лише для обробки.
Стаття 12
Маркування упаковки
1. Упаковки, що містять яйця класу А, повинні містити на
своїй зовнішній поверхні в легко помітному та чітко розбірливому
вигляді:
(а) код пакувального центру;
(b) класифікація за якістю; упаковки визначаються або словами
"клас А", або літерою "А" самостійно або у поєднанні зі словом
"свіжі";
(с) класифікація за вагою відповідно до частини 2 статті 4
цього Регламенту;
(d) дата мінімального терміну придатності відповідно до
статті 13 цього Регламенту;
(е) формулювання "миті яйця" для митих яєць відповідно до
статті 3 цього Регламенту;
(f) в якості особливої умови зберігання відповідно до
пункту 6 частини 1 статті 3 Директиви 2000/13/ЄС позначення з
рекомендацією споживачам зберігати яйця охолодженими після
покупки.
2. На додаток до вимог, визначених у частині 1, упаковки, що
містять яйця класу А, повинні містити на зовнішній поверхні
позначення агротехнічного методу вирощування в легкопомітному та
чітко розбірливому вигляді.
Для позначення агротехнічного методу вирощування
використовуються лише такі терміни:
(a) для традиційного вирощування терміни, викладені в
частині А Додатку I, і тільки якщо відповідні умови, встановлені в
Додатку II, виконані;
(b) для органічного виробництва терміни, встановлені в
статті 2 Регламенту Ради (ЄЕС) N 2092/91(1).
---------------- (1) OB L 198, 22.7.1991, C. 1.
Значення коду виробника пояснюється ззовні або всередині
упаковки.
Якщо курки-несучки утримуються в системах виробництва
відповідно до вимог, встановлених в Главі III Директиви Ради
1999/74/ЄС, позначення агротехнічного методу вирощування може бути
доповненим одним із позначень, перерахованих в Частині В Додатку I
до цього Регламенту.
3. Частина 2 застосовується без шкоди для національних
технічних заходів, що виходять за мінімальні вимоги, встановлені в
Додатку II, і застосовуються лише до виробників відповідної
держави-члена та за умови, що заходи сумісні із законодавством
Співтовариства.
4. Упаковки, що містять яйця Класу B, повинні містити на
зовнішній поверхні в легкопомітному та чітко розбірливому вигляді:
(a) код пакувального центру;
(b) класифікація за якістю; упаковки повинні бути визначені
або словами "клас В", або літерою "В";
(c) дата пакування.
5. Держави-члени по відношенню до упаковок яєць, вироблених
на їх території, можуть вимагати, щоб етикетки були прикріплені
таким чином, щоб вони псувалися при відкриванні упаковок.
Стаття 13
Позначення мінімального терміну придатності
Дата терміну придатності, зазначена в пункті 5 частини 1
статті 3 Директиви 2000/13/ЄС, не повинна перевищувати 28 днів
після періоду кладки яєць. Якщо період кладки яєць позначається,
то дата терміну придатності визначається з першого дня цього
періоду.
Стаття 14
Упаковки, марковані як "екстра"
1. Слова "екстра" або "екстра свіжий" до дев'ятого дня після
кладки яєць можуть бути використані як додаткове позначення якості
на упаковках, що містять яйця класу А.
2. Якщо використовуються позначення, зазначені в частині 1,
дата кладки яєць та обмежений період дев'яти днів повинні бути
легко помітними та чітко розбірливими на пакеті.
Стаття 15
Позначення щодо годування курей-несучок
Якщо використовуються позначення щодо годування
курей-несучок, застосовуються такі мінімальні вимоги:
(a) посилання може робитись на зернові культури як інгредієнт
харчування, лише якщо вони становлять щонайменше 60% ваги у
кормах, з яких похідні продукти переробки зерна можуть складати не
більше ніж 15%;
(b) без шкоди до мінімуму 60%, зазначеного в пункті (a), якщо
посилання робиться на певні зернові культури, то така культура
повинна становити мінімум 30% складу використаних кормів. Якщо
зроблене посилання на більш, ніж одну певну зернову культуру,
кожна має нараховувати щонайменше 5% від складу кормів.
Стаття 16
Інформація для продажу яєць на вагу
Для продажів яєць на вагу така інформація має бути надана для
споживача легко помітною та чітко розбірливою:
(a) класифікація за якістю;
(b) класифікація за вагою відповідно до статті 4;
(c) позначення агротехнічного методу вирощування,
еквівалентного тому, що зазначений в частині 2 статті 12;
(d) пояснення значення коду виробника;
(e) дата терміну придатності.
Стаття 17
Якість упаковок
Без шкоди до вимог, встановлених в Главі X Додатку II до
Регламенту (ЄС) N 852/2004, упаковки повинні бути стійкими до
удару, сухими, чистими та перебувати в хорошому стані і
складаються з матеріалів, які захищають яйця від зовнішнього
запаху і ризику погіршення якості.
Стаття 18
Промислові яйця
Промислові яйця продаються в пакувальних контейнерах з
червоною смужкою або етикеткою.
Такі смужки та етикетки вказують:
(a) ім'я і адресу суб'єкта господарювання, для якого
призначені яйця;
(b) ім'я та адреса суб'єкта господарювання, який відіслав
яйця;
(c) слова "ПРОМИСЛОВІ ЯЙЦЯ" великими літерами 2 см у висоту,
і слова "непридатні для споживання людиною" з літер щонайменше
8 мм у висоту.
Стаття 19
Переупаковування
Упаковані яйця класу А можуть бути переупаковані тільки
пакувальними центрами. Кожен пакет має містити лише яйця єдиної
партії.
Стаття 20
Реєстри, що ведуться виробниками
1. Виробники ведуть реєстри відносно агротехнічних методів
вирощування з вказівкою для кожного використаного методу:
(a) дати розміщення, віку в момент розміщення та числа
курок-несучок;
(b) дати забою та числа забитих курок-несучок;
(c) денне виробництво яєць;
(d) кількість та/або вага яєць, проданих за день або щоденно
переданих іншими засобами;
(e) імена та адреси покупців.
2. Якщо позначається метод харчування відповідно до статті 15
цього Регламенту, виробники без шкоди до вимог, встановлених в
Частині А, III Додатку I до Регламенту (ЄС) N 852/2004, ведуть
реєстр зазначеної нижче інформації із вказівкою на кожен
використаний метод харчування:
(a) кількість і вид корму, доставленого або змішаного на
місці використання;
(b) дата доставки корму.
3. Якщо виробник використовує різні агротехнічні методи
вирощування в єдиному місці виробництва, інформація, зазначена в
частинах 1 і 2 розподіляється для кожного з курятників.
4. В цілях даної статті замість ведення реєстру продажів та
постачань, виробники можуть зберігати інвойси та накладні
доставок, за умови позначення в них інформації, зазначеної в
частинах 1 і 2.
Стаття 21
Реєстри, що ведуться збирачами
1. Збирачі реєструють окремо в залежності від агротехнічного
методу вирощування та днів:
(а) кількість зібраних яєць, розподілених виробником,
вказуючи ім'я, адресу і код виробника та дату або період кладки
яєць;
(b) кількість доставлених яєць до відповідних пакувальних
центрів, розподілених виробником, вказуючи ім'я, адресу, код
пакувального центру та дату або період кладки яєць.
2. В цілях даної статті, замість ведення реєстру продаж та
постачань, збирачі можуть зберігати інвойси та накладні доставок,
за умови позначення в них інформації, зазначеної в частині 1.
Стаття 22
Реєстри, що ведуться пакувальними центрами
1. Пакувальні центри реєструють окремо в залежності від
агротехнічних методів вирощуванням та днів:
(a) кількість некласифікованих яєць, що отримали пакувальні
центри, розподілених виробником, вказуючи ім'я, адресу і код
виробника та дату або період кладки яєць;
(b) після класифікації яєць, кількість за класифікацією
якості та ваги;
(c) кількість класифікованих яєць, отриманих з інших
пакувальних центрів, що включають код цих пакувальних центрів та
дату терміну придатності;
(d) кількість некласифікованих яєць, доставлених до інших
пакувальних центрів, класифікованих виробником, що включають код
цих пакувальних центрів та дату або період кладки яєць;
(e) число та/або вагу доставлених яєць за класифікацією
якості та ваги, за датою пакування у випадку наявності яєць
класу B або датою терміну придатності у випадку наявності яєць
класу А, у відношенні до покупця, з його ім'ям та адресою.
Пакувальні центри повинні оновлювати свої наявні реєстри
кожного тижня.
2. Якщо яйця класу А та їх упаковки мають позначення на
годування курок-несучок відповідно до статті 15, пакувальні
центри, що використовують такі позначення, реєструють дані окремо
відповідно до частини 1.
3. В цілях даної статті замість ведення реєстру продажів та
постачань, пакувальні центри можуть інвойси та накладні доставок,
за умови позначення в них інформації, зазначеної в частині 1 і 2.
Стаття 23
Обмежений період для утримання реєстрів
Реєстри та документи, зазначені в частині 2 статті 7, 20, 21
і 22 зберігаються щонайменше 12 місяців від дати їх створення.
Стаття 24
Перевірки
1. Держави-члени призначають служби контролю для перевірки
дотримання цього Регламенту.
2. Служби контролю, зазначені в частині 1, перевіряють
продукцію, передбачену цим Регламентом на всіх стадіях продажу.
Окрім випадкового здійснення вибірки, перевірки здійснюються на
підставі аналізу ризиків, зважаючи на тип і продуктивність
відповідної установи, а також перевіряються як і минулі реєстри
суб'єкта господарювання по відношенню до виконання стандартів
продажу для яєць.
3. Для яєць класу А, імпортованих з третіх країн, перевірки,
передбачені в частині 2, виконуються під час митного контролю та
перед допуском у вільний обіг.
Яйця класу B, імпортовані з третіх країн, допускаються у
вільний обіг лише після підтвердження під час митного контролю про
те, що їх завершальним місцем призначення є переробна
промисловість.
4. Окрім випадкового здійснення вибірки, суб'єкти
господарювання повинні перевірятися із встановленою частотою, яку
визначають служби контролю на підставі аналізів ризику відповідно
до частини 2, беручи до уваги щонайменше:
(a) результати попередніх перевірок;
(b) складність каналів продажу, через які проходять яйця;
(c) ступінь сегментації у виробничій установі або пакувальній
установі;
(d) кількість вироблених або упакованих яєць;
(e) будь-які значні зміни від попередніх років щодо типу
вироблення або оброблення яєць, або типу маркетингового методу.
5. Перевірки проводяться регулярно і попередньо не
оголошуються. Реєстри, зазначені в статтях 20, 21 і 22, мають
передаватися у розпорядження служб контролю на їх перший запит.
Стаття 25
Рішення про невиконання
1. Рішення служб перевірки, прийняті після проведення
перевірок, передбачених у статті 24, про невиконання цього
Регламенту, можуть бути прийнятими лише для цілої партії, яка була
перевірена.
2. Якщо перевірена партія вважається невідповідною цьому
Регламенту, служби контролю забороняють її збут або імпорт, якщо
вона походить з третьої країни та якщо і до того часу поки не буде
надано доказів, що підстави невідповідності обумовлені дотриманням
цього Регламенту.
3. Служби контролю, які виконали перевірку, засвідчують, чи
була приведена заборонена партія у відповідність до положень цього
Регламенту чи таке приведення у відповідність триває.
Стаття 26
Допустимі відхиленні щодо дефектів якості
1. При перевірці партії яєць класу А дозволяються такі
відхилення:
(a) у пакувальному центрі перед відправкою: 5% яєць з
дефектами якості;
(b) на інших стадіях продажу: 7% яєць з дефектами якості.
2. Для яєць, що продаються як "екстра" або "екстра свіжі", не
дозволяються жодні відхилення для висоти повітряної камери під час
пакування або імпорту.
3. Якщо перевірена партія містить менше, ніж 180 яєць,
відсоткове відношення, зазначене в частині 1, подвоюється.
Стаття 27
Допустимі відхилення щодо ваги яєць
1. Окрім випадку, передбаченого частиною 3 статті 4, в
перевірці партій яєць класу А дозволяється відхилення по
відношенню до ваги яйця. Такі партії можуть містити не більше, ніж
10% яєць, класифікованих за вагою, що є прилеглими до відмічених
на упаковці, але не більше ніж 5% яєць наступної нижчої
класифікації за вагою.
2. Якщо перевірена партія містить менше ніж 180 яєць,
відсоткове відношення, зазначене в частині 1, подвоюється.
Стаття 28
Допустимі відхилення щодо маркування яєць
Відхилення 20% яєць з позначками, які є нерозбірливими,
дозволяється під час перевірки партій та упаковок.
Стаття 29
Яйця для експорту в треті країни
Яйця, упаковані та призначені для експорту, можуть підлягати
вимогам, що відрізняються від встановлених в Додатку XIV до
Регламенту (ЄС) N 1234/2007 і в цьому Регламенті по відношенню до
якості, маркування та класифікації або додаткових вимог.
Стаття 30
Імпортовані яйця
1. Будь-яка оцінка еквівалентності правил, зазначена в
пункті 1 частини А, IV Додатку XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007
включає оцінку того, чи ефективно дотримуються суб'єктами
господарювання вимоги цього Регламенту у відповідній третій
країні. Вона повинна регулярно оновлюватись.
Комісія видає результат оцінки в Офіційному віснику
Європейського Союзу.
2. Яйця, імпортовані з третіх країн, мають бути ясно і чітко
маркованими в країні походження з кодом країни ISO 3166.
3. Якщо немає достатньої гарантії відносно еквівалентності
правил відповідно до пункту 3 частини А, IV Додатку XIV до
Регламенту (ЄС) N 1234/2007, упаковки, що містять яйця,
імпортовані з відповідних країн, повинні містити на зовнішній
поверхні в легкопомітному і чітко розбірливому вигляді:
(a) країну походження;
(b) агротехнічний метод вирощування: "неєвропейський
стандарт".
Стаття 31
Подання звітів
Щорічно до 1 квітня кожна держава-член повідомляє Комісію за
допомогою електронних засобів про кількість місць виробництва з
розподіленням агротехнічних методів вирощування, включаючи
максимальну здатність кожної установи (кількість птахів, наявних у
певний період часу).
Стаття 32
Повідомлення про порушення
Держави-члени повідомляють Комісію протягом п'яти робочих
днів за допомогою електронних засобів про будь-яке порушення або
будь-яку серйозну підозру, знайдену службами контролю, що можуть
впливати на торгівлю яйцями всередині Співтовариства. Торгівля
всередині Співтовариства вважається ураженою, зокрема, у разі,
коли суб'єкти господарювання, які виробляють або продають яйця в
іншій державі-члені, здійснюють серйозні порушення.
Стаття 33
Винятки для французьких заморських департаментів
1. Як відступ від частини 3 статті 2, яйця, призначені для
роздрібної торгівлі у французьких заморських департаментах, можуть
бути відіслані охолодженими до цих департаментів. У такому разі,
термін придатності може бути продовжений до 33 днів.
2. У випадку, зазначеному в частині 1 цієї статті, на додаток
до вимог, зазначених у статтях 12 і 16, на зовнішній поверхні
упаковки повинні міститися формулювання "охолоджені яйця", також
детальні відомості відносно охолодження.
Ознака розрізнення для "охолоджених яєць" має вигляд
рівностороннього трикутника із стороною щонайменше 10 мм.
Стаття 34
Винятки для певних регіонів Фінляндії
Яйця, продані безпосередньо виробником до роздрібних ринків у
регіонах, внесених до списку Додатка III, звільняються від вимог
Додатку XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007 та цього Регламенту.
Проте, агротехнічний метод вирощування має бути належним чином
ідентифікований відповідно до частини 2 статті 12 і пункту (с)
статті 16 цього Регламенту.
Стаття 35
Оцінка практик відносно певного
необов'язкового маркування
Не пізніше 31 грудня 2009 року Комісія оцінює використання
необов'язкового маркування, виконаного відповідно до останнього
підпункту частини 2 статті 12, з тим щоб, у разі необхідності,
зробити його обов'язковим.
Стаття 36
Санкції
Держави-члени встановлюють правила про санкції, застосовані
до порушень положень цього Регламенту і вживають всі необхідні
заходи для гарантування їх виконання. Передбачені санкції повинні
бути ефективними, пропорційними і переконливими.
Стаття 37
Повідомлення
Держави-члени і Комісія повідомляють один одному інформацію,
необхідну для застосування до цього Регламенту.
Стаття 38
Припинення дії
Регламент (ЄС) N 557/2007 цим припиняє дію від
1 липня 2008 року.
Посилання на скасований Регламент та Регламент (ЄС)
N 1028/2006 тлумачаться як посилання на цей Регламент і читаються
відповідно до кореляційної таблиці, зазначеної в Додатку IV.
Стаття 39
Набрання чинності
Цей Регламент набуває чинності на сімнадцятий день після
публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу.
Він застосовується з 1 липня 2008 року.
Стаття 33 застосовується до 30 червня 2009 року.
Цей Регламент обов'язковий у повному обсязі та повинен прямо
застосовуватись у всіх державах-членах.

ДОДАТОК I

ЧАСТИНА А
Терміни, зазначені у підпункті а) другого пункту
частини 2 статті 12

------------------------------------------------------------------ |Code language| 1 | 2 | 3 | |-------------+----------------+----------------+----------------| |BG |"Яйца от |"Яйца от |"Яйца от | | |кокошки - |кокошки - |кокошки - | | |свободно |подово |клетъчно | | |отглеждане на |отглеждане" |отглеждане" | | |открито" | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |ES |"Huevos de |"Huevos de |"Huevos de | | |gallinas |gallinas criadas|gallinas criadas| | |camperas" |en el |en | | | |suelo" |jaula" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |CS |"Vejce nosnic ve|"Vejce nosnic v |"Vejce nosnic v | | |volnem vybehu" |halach" |klecich" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |DA |"Frilandsag" |"Skrabeag" |"Burag" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |DE |"Eier aus |"Eier aus |"Eier aus | | |Freilandhaltung"|Bodenhaltung" |Kafighaltung" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |ET |"Vabalt |"Orrekanade |"Puuris | | |peetavate kanade|munad" |peetavate kanade| | |munad" | |munad" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |EL |"*******" |"*******" |"*******" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |EN |"Free range |"Barn eggs" |"Eggs from caged| | |eggs" | |hens" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |FR |"OEufs de poules|"OEufs de poules|"OEufs de poules| | |elevees en plein|elevees au sol" |elevees en cage"| | |air" | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |GA |"Uibheacha |"Uibheacha |"Uibheacha o | | |saor-raoin" |scioboil" |chearca | | | | |chubarnai" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |IT |"Uova da |"Uova da |"Uova da | | |allevamento |allevamento a |allevamento in | | |all'aperto" |terra" |gabbie" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |LV |"Brivas |"Kuti detas |"Sprostos detas | | |turesanas |olas" |olas" | | |apstaklos detas | | | | |olas" | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |LT |"Laisvai |"Ant kraiko |"Narvuose | | |laikomu vistu |laikomu vistu |laikomu vistu | | |kiausiniai" |kiausiniai" |kiausiniai" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |HU |"Szabad |"Alternativ |"Ketreces | | |tartasban |tartasban |tartasbol | | |termelt tojas" |termelt tojas" |szarmazo tojas" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |MT |"Bajd tat-tigieg|"Bajd tat-tigieg|"Bajd tat-tigieg| | |imrobbija barra"|imrobbija ma' |imrobbija | | | |lart" |filgageg" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |NL |"Eieren van |"Scharreleieren"|"Kooieieren" | | |hennen met vrije| | | | |uitloop" | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |PL |"Jaja z chowu na|"Jaja z chowu |"Jaja z chowu | | |wolnym |scioikowego" |klatkowego" | | |wybiegu" | | | |-------------+----------------+----------------+----------------| |PT |"Ovos de |"Ovos de |"Ovos de | | |galinhas criadas|galinhas criadas|galinhas criadas| | |ao ar |no solo" |em | | |livre" | |gaiolas" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |RO |"Oua de gaini |"Oua de gaini |"Oua de gaini | | |crescute in aer |crescute in hale|crescute in | | |liber" |la sol" |baterii" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |SK |"Vajcia z chovu |"Vajcia z |"Vajcia z | | |na vo'nom |podostie'koveho |klietkoveho | | |vybehu" |chovu" |chovu" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |SL |"Jajca iz proste|"Jajca iz |"Jajca iz | | |reje" |hlevske reje" |baterijske reje"| |-------------+----------------+----------------+----------------| |FI |"Ulkokanojen |"Lattiakanojen |"Hakkikanojen | | |munia" |munia" |munia" | |-------------+----------------+----------------+----------------| |SV |"Agg fran |"Agg fran |"Agg fran | | |utehons" |frigaende hons |burhons' | | | |inomhus" | | ------------------------------------------------------------------
ЧАСТИНА B
Терміни, зазначені у четвертому пункті
частини 2 статті 12

------------------------------------------------------------------ | Language | | |-----------------+----------------------------------------------| |BG |"Уголемени клетки" | |-----------------+----------------------------------------------| |ES |"Jaulas acondicionadas" | |-----------------+----------------------------------------------| |CS |"Obohacene klece" | |-----------------+----------------------------------------------| |DA |"Stimulusberigede bure" | |-----------------+----------------------------------------------| |DE |"ausgestalteter Kafig" | |-----------------+----------------------------------------------| |ET |"Taiustatud puurid" | |-----------------+----------------------------------------------| |EL |"********" | |-----------------+----------------------------------------------| |EN |"Enriched cages" | |-----------------+----------------------------------------------| |FR |"Cages amenagees" | |-----------------+----------------------------------------------| |GA |"Casanna Saibhrithe" | |-----------------+----------------------------------------------| |IT |"Gabbie attrezzate" | |-----------------+----------------------------------------------| |LV |"Uzlaboti buri" | |-----------------+----------------------------------------------| |LT |"Pagerinti narveliai" | |-----------------+----------------------------------------------| |HU |"Feljavitott ketrecek" | |-----------------+----------------------------------------------| |MT |"Gageg arrikkiti" | |-----------------+----------------------------------------------| |NL |"Aangepaste kooi" of "Verrijkte kooi" | |-----------------+----------------------------------------------| |PL |"Klatki ulepszone" | |-----------------+----------------------------------------------| |PT |"Gaiolas melhoradas" | |-----------------+----------------------------------------------| |RO |"Custi imbunatatite" | |-----------------+----------------------------------------------| |SK |"Obohatene klietky" | |-----------------+----------------------------------------------| |SL |"Obogatene kletke" | |-----------------+----------------------------------------------| |FI |"Varustellut hakit" | |-----------------+----------------------------------------------| |SV |"Inredd bur" | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК II

Мінімальні вимоги для систем
виробництва яєць за різними агротехнічними методами
вирощування курей-несучок

1. "Яйця курей, вирощених в природних умовах" повинні
вироблятися в системах виробництва, які щонайменше задовольняють
умови, вказані у статті 4 Директиви Ради 1999/74/ЄС.
Зокрема, такі умови мають бути виконані:
(a) курки повинні мати безперервний денний доступ до
відкритого повітря. Проте, ця вимога не перешкоджає виробникові
обмежити доступ на обмежений період часу в ранкові години
відповідно до гарної сільськогосподарської практики, включаючи
гарну практику у сфері вирощування тварин.
У разі інших обмежень, що включають ветеринарні обмеження,
ухвалені законодавством Співтовариства для захисту охорони
суспільного та тваринного здоров'я, метою яких є обмеження доступу
курок до простору на відкритому повітрі, яйця можуть надалі
виставлятись на продаж як "яйця курей, вирощених в природних
умовах" на період обмеження, але ні за яких умов не більше ніж
протягом 12 тижнів;
(b) простори на відкритому повітрі, до яких курки мають
доступ, повинні головним чином бути покриті рослинністю і не бути
використаними в інших цілях за винятком фруктових садів, лісистої
місцевості та годування худоби, якщо останнє уповноважене
компетентними органами;
(c) максимальна густота голів на просторах, що розташовані на
відкритому повітрі, має бути не більшою ніж 2 500 курок на гектар
2
землі, або однієї курки на 4 m . Проте, якщо є доступними
2 щонайменше 10 m на курку і якщо застосоване чергування і курки
навіть мають доступ до всієї території перебування курей, кожна
використана огороджена ділянка повинна в будь-який час мати
2 щонайменше 2,5 m на курку;
(d) простори на відкритому повітрі, не повинні перевищувати
радіус 150 м від найближчого лазу будівлі. Проте, збільшення до
350 м від найближчого лазу будівлі дозволене за умови, що
достатній ряд притулків, зазначених в статті 4(1)(3)(b)(ii)
Директиви 1999/74/ЄС, порівну поширюються по всьому простору,
розташованому на відкритому повітрі, щонайменше з чотирма
притулками на гектар.
2. "Яйця від курей, вирощених на ґрунті" повинні вироблятися
в системах виробництва, які задовольняють щонайменше умови,
вказані у статті 4 Директиви 1999/74/ЄС.
3. "Яйця від курей, вирощених в клітках", повинні вироблятися
в системах виробництва, які задовольняють щонайменше:
(a) умови, зазначені в статті 5 Директиви 1999/74/ЄС до
31 грудня 2011; або
(b) умови, зазначені в статті 6 Директиви 1999/74/ЄС.
4. Держави-члени можуть дозволити часткові відхилення від
пунктів 1 і 2 цього Додатку для установ, які мають менше
350 курок-несучок або які вирощують курок-несучок для розведення,
відносно зобов'язань, зазначених в другому виразі пунктів 1(d),
1(e), 2, 3(а)(i) і 3(b)(i) частини 1 статті 4 Директиви
1999/74/ЄС.

ДОДАТОК III

Регіони Фінляндії, зазначені у статті 34

Провінції:
- Lappi,
- Oulu,
- the regions of North Karelia and North Savo of the province
of Eastern Finland,
- Aland.

ДОДАТОК IV

Кореляційна таблиця, зазначена у статті 38

------------------------------------------------------------------ | Регламент (ЄС) | Регламент (ЄС) | Цей Регламент | | N 1028/2006 | N 557/2007 | | |---------------------+---------------------+--------------------| | - |Перша частина |Перша частина | | |статті 1 |статті 1 | | - |Вступне слово |Вступне слово | | |частини 2 статті 1 |частини 2 статті 1 | | - |Пункти з а) по j) |Пункти з а) по j) | | |другої частини |другої частини | | |статті 1 |статті 1 | |Пункти з 1) по 9) | - |Пункти з k) по s) | |статті 2 | |другої частини | | | |статті 1 | | - |Стаття 2 |Стаття 2 | | - |Стаття 3 |Стаття 3 | | - |Стаття 4 |Стаття 4 | |Частина 1 статті 5 | - |Перший підпункт | | | |частини 1 статті 5 | | - |Частина 1 статті 5 |Другий підпункт | | | |частини 1 статті 5 | |Друга частина | - |Перший підпункт | |статті 5 | |частини 2 статті 5 | | - |Частина 2 статті 5 |Другий підпункт | | | |частини 2 статті 5 | | - |Частина 3 статті 5 |Частина 3 статті 5 | |Частина 3 статті 5 | - |Частина 4 статті 5 | | - |Стаття 6 |Стаття 6 | | - |Стаття 7 |Стаття 7 | | - |Стаття 8 |Стаття 8 | | - |Стаття 9 |Стаття 9 | | - |Стаття 10 |Стаття 10 | | - |Частина 2 статті 11 |Стаття 11 | | - |Стаття 12 |Стаття 12 | | - |Стаття 13 |Стаття 13 | | - |Стаття 14 |Стаття 14 | | - |Стаття 15 |Стаття 15 | | - |Стаття 16 |Стаття 16 | | - |Стаття 17 |Стаття 17 | | - |Стаття 18 |Стаття 18 | | - |Стаття 19 |Стаття 19 | | - |Стаття 20 |Стаття 20 | | - |Стаття 21 |Стаття 21 | | - |Стаття 22 |Стаття 22 | | - |Стаття 23 |Стаття 23 | |Стаття 7 | - |Частини 1), 2) і 3) | | | |статті 24 | | - |Стаття 24 |Частини 4) і 5) | | | |стаття 24 | | - |Стаття 25 |Стаття 25 | | - |Стаття 26 |Стаття 26 | | - |Стаття 27 |Стаття 27 | | - |Стаття 28 |Стаття 28 | | - |Стаття 29 |Стаття 29 | | - |Стаття 30 |Стаття 30 | | - |Стаття 31 |Стаття 31 | | - |Стаття 32 |Стаття 32 | | - |Стаття 33 |Стаття 33 | | - |Стаття 34 |Стаття 34 | | - |Стаття 35 |Стаття 35 | |Стаття 8 | - |Стаття 36 | |Стаття 9 | - |Стаття 37 | | - |Стаття 36 |Стаття 38 | | - |Стаття 37 |Стаття 39 | | - |ДОДАТОК I |ДОДАТОК I | | - |ДОДАТОК II |ДОДАТОК II | | - |ДОДАТОК III |ДОДАТОК III | | - |ДОДАТОК IV |ДОДАТОК IV | | - |ДОДАТОК V | - | ------------------------------------------------------------------вгору