Документ 994_996, поточна редакція — Прийняття від 03.02.1982

                Рекомендація Комісії 82/74/Євратом 
"Щодо зберігання і переробки
опромінених ядерних палив"
від 3 лютого 1982 року

Офіційний переклад
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ), та, зокрема, його
статтю 124;
Беручи до уваги Резолюцію Ради від 18 лютого 1980 року про
переробку опроміненого ядерного палива(1),
Беручи до уваги звіт ad hoc Дорадчого комітету з переробки
опроміненого ядерного палива від липня 1981 року, як встановлено
Рішенням Ради 80/237/Євратом(2),
---------------- (1) OB N C 51, 29.2.1980, C. 4.
(2) OB N L 52, 26.2.1980, C. 9.
Оскільки переробка все більше розглядається як істотний
елемент в середньостроковій і довгостроковій ядерній політиці, де
вона дозволяє досягти зменшення потреб у природному урані і
збагаченні в результаті переробки урану і плутонію в реакторах на
теплових та швидких нейтронах, з перспективою зменшення залежності
від зовнішніх постачальників завдяки технології
реактора-розмножувача на швидких нейтронах;
Оскільки, таким чином, потрібно вжити заходів для створення
якомога кращих умов з точки зору як виконавців проектів, так і
споживачів, для її промислового розвитку згідно із завданнями
суспільної безпеки, захисту навколишнього природного середовища та
дотримання курсу використання ядерних матеріалів в цілях,
заявлених користувачами,
Тим самим рекомендує, щоб уряди держав-членів, компетентні
національні органи, виконавців проектів і споживачі забезпечували
заходи, необхідні для:
- ухвалення рішень і негайного їх втілення, щоб гарантувати,
що програми для створення потужності, необхідної для тимчасового
зберігання опроміненого палива, були закінчені до визначеного
часу;
- досліджувати всі можливості, що сприяють заснуванню
переробних підприємств, які здатні одночасно враховувати інтереси,
виражені кількома країнами-учасницями стосовно
- сприяння створенню економічної життєздатної потужності,
- гарантування, що підприємства-партнери мають доступ до
послуг з переробки на фінансових умовах, встановлених за спільною
згодою,
- дотримання висновків Міжнародної оцінки ядерного паливного
циклу, відповідно до яких вважається бажаним, наскільки це
можливо, розвивати переробку в контексті транснаціональних
корпорацій, таким чином, забезпечуючи можливі додаткові переваги
щодо застосування запобіжних заходів,
- сприяння створенню справжнього ринку в цьому секторі,
- полегшення, в деякій мірі, розділення роботи серед заводів
з переробки таким чином, щоб, наприклад, малі і середні
підприємства, що мають достатню гнучкість, використовувалися б у
першу чергу для переробки відпрацьованого палива від
експериментальних і дослідницьких реакторів;
- сприяння промисловій співпраці в межах Співтовариства
шляхом зайняття якомога більш відкритої позиції щодо питання
передачі технологій і обміну досвідом, зокрема, в галузі безпеки
на виробництві.
Вчинено у Брюсселі 3 лютого 1982 року.
За Комісію Karl-Heinz NARJES
Член Комісіївгору