Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 507 кб відкрито зараз d324438.htm / d324438.zip / Текст для друку
Прийняття від 21.05.2008
ДОДАТОК I. Цілі щодо якості даних
Додаток
ДОДАТОК II. Визначення вимог для оцінки концентрацій сірчистого газу, двоокису азоту та окисів азоту, твердих часток (PM10 і PM2,5), свинцю, бензолу та окису вуглецю в атмосферному повітрі в межах зони або агломерації
Вимоги
ДОДАТОК III. Оцінка якості атмосферного повітря і місця розташування пунктів відбору проб для вимірювання рівнів сірчистого газу, двоокису азоту та окисів азоту, твердих часток (PM10 і PM2,5), свинцю, бензолу і окису вуглецю в атмосферному повітрі
Додаток
ДОДАТОК IV. Вимірювання в пунктах моніторингу на сільських околицях, незалежно від концентрації
Додаток
ДОДАТОК V. Критерії визначення мінімальної кількості пунктів відбору проб для фіксованих вимірювань концентрацій сірчистого газу, двоокису азоту і окисів азоту, твердих часток (PM10 і PM2,5), свинцю, бензолу і окису вуглецю в атмосферному повітрі
Критерії
ДОДАТОК VI. Еталонні методи оцінки концентрацій сірчистого газу, двоокису азоту і окисів азоту, твердих часток (PM10 і PM2,5), свинцю, бензолу, окису вуглецю і озону
Додаток
ДОДАТОК VII. Цільові показники та довгострокові цілі щодо озону
Додаток
ДОДАТОК VIII. Критерії для класифікації та розташування пунктів відбору проб для оцінки концентрацій озону
Критерії
ДОДАТОК IX. Критерії для визначення мінімальної кількості пунктів відбору проб для фіксованого вимірювання концентрацій озону
Критерії
ДОДАТОК X. Вимірювання речовин-попередників озону
Додаток
ДОДАТОК XI. Граничні величини для захисту людського здоров'я
Додаток
ДОДАТОК XII. Інформаційний поріг та поріг небезпеки
Додаток
ДОДАТОК XIII. Критичні рівні для захисту рослинності
Додаток
ДОДАТОК XIV. Національна мета щодо зменшення впливу, цільовий показник і гранична величина для PM2,5
Додаток
ДОДАТОК XV. Інформація, яка має бути включена до місцевих, регіональних або національних планів щодо якості повітря для удосконалення якості атмосферного повітря
Інформація
ДОДАТОК XVI. Інформування громадкості
Додаток
Додаток XVII. Кореляційна таблиця
Додаток
ЗАЯВА КОМІСІЇ
Заява
ЗАЯВА НІДЕРЛАНДІВ
Заява
Терміни в документі (33 терміна)

Історія документа

Класифікація документавгору