Документ 994_757, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2004

                  Директива Комісії 2004/102/ЄС 
"Внесення доповнень II, III, IV та V до
Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту
для попередження появи на території Союзу організмів,
шкідливих для рослин та рослинних продуктів та для
попередження їх розповсюдження в країнах Союзу"
5 жовтня 2004 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН,
Беручи до уваги Договір, створений Європейським Союзом
( 994_029 ),
Беручи до уваги директиву Ради 2000/29/ЄС щодо заходів
захисту для попередження появи на території Союзу організмів,
шкідливих для рослин та рослинних продуктів та для попередження їх
розповсюдження в країнах Союзу (1), та окремих пунктів (c) та (d)
другого параграфа статті 14, _______________
(1) Офіційний журнал Європейського Союзу L 169, 10.07.2000,
стр. 1. Остання поправка, внесена директивою комісії 2004/70/ЄС
(Офіційний журнал L 127, 29.04.2004, стр. 97).
Оскільки:
(1) Згідно з умовами директиви 2000/29/ЄС хвойний ліс
(Coniferales), окрім туї (Thuja L.), у вигляді пакувального
матеріалу, ящиків, циліндрових ящиків, піддонів, ящичних піддонів,
інших вантажних площадок, настилів для вантажів, прокладок та
підпор, включаючи такі, які не зберегли своєї природної круглої
поверхні, місцем походження яких є Канада, Китай, Японія, Корея,
Тайвань та США. З деревини має бути знята кора, вона не повинна
мати дірки від личинок розміром більше 3 мм завширшки. Вологість
виражається відсотком в перерахунку на суху масу і становить менш
ніж 20%, які досягаються під час переробки.
(2) Міжнародний стандарт ФАО для фітосанітарних норм N 15
"Директива регулювання міжнародної торгівлі пакувальним матеріалом
з деревини" (2) включає фітосанітарні норми стосовно перевезення
пакувального матеріалу у вигляді пакувального матеріалу, ящиків,
циліндрових ящиків, піддонів, ящичних піддонів, вантажних
площадок, обечайки та настилів для вантажів. Мета цих норм -
знизити ризик появи та/чи розповсюдження карантинних шкідників,
пов'язаних з пакувальним матеріалом, виготовленим з хвойного та
іншого лісу, який використовується в міжнародній торговлі. Важливі
постанови директиви 2000/29/ЄС для пакувального матеріалу з
деревини мають бути приведені у відповідність з вищезгаданою
директивою.
_______________
(2) ISPM N 15, березень 2002, ФАО, Рим.
(3) Постанови для деревини, яка походить з країн, де
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
зустрічається, мають бути змінені у відповідності з новими
технічними методами обробки для знищення цього патогенного
мікроорганізму.
(4) Постанови для деревини, місцем походження якої є Росія,
Казахстан, Туреччина та країни третього світу, мають бути
вдосконалені та спрямовані на кращий захист Союзу від появи
шкідливих організмів, які поражають ліс. Нові технічні методи
обробки, які нещодавно з'явились, для знищення шкідливих
організмів деревини мають братися до уваги.
(5) Такі вдосконалення мають ввести в дію використання
"фітосанітарного сертифіката" для продукції з деревини в країнах
третього світу.
(6) Постанови, які стосуються Cryphonectria parasitica
(Murril.) Barr. мають бути змінені з урахуванням нової
вдосконаленої інформації, якою володіє Союз, та ризику появи і
розповсюдження в межах Союзу деревини та відокремленої кори,
враженої Castanea Mill. шляхом обмеження їх ввозу в захищені зони
Чеської Республіки, Данії, Греції, Ірландії, Швеції та Об'єднаного
Королівства Великобританії, де не була виявлена їх присутність.
(7) Продукція з деревини, на яку отримується дозвіл на ввіз
та перевезення в межах Союзу, має піддаватися експертизі стану
рослин в країні походження або в країні відправника, якщо країна
походження не входить до складу Союзу. Постанови стосовно цієї
продукції мають бути адаптовані до змін технічних обмежень на цю
продукцію, а також з врахуванням змін на тарифи, статистичну
номенклатуру та загальне мито.
(8) Постанови, які стосуються ризику появи шкідливих
організмів з ввезенням відокремленої кори хвойних дерев
(Coniferales) з певних країн третього світу, мають бути змінені з
врахуванням нової доступної інформації стосовно обробки такої кори
для запобігання вищезгаданого ризику.
(9) Шкідливий організм Ceratocystis virescens (Davidson)
Moreau вірогідно стане загально прийнятою назвою для організму
Ceratocystis coerulescens (Munch) Bakshi.
(10) Таким чином до директиви 2000/29/ЄС мають бути внесені
відповідні зміни.
(11) Передбачені цією директивою заходи співпадають з
поглядами постійного Комітету з питань здоров'я рослин, який
прийняв цю директиву:
Стаття 1
До директиви 2000/29/ЄС були внесені додатки 2, 3, 4 та 5 у
відповідності з цією директивою, на цю директиву або
супроводжувати їх таким посиланням в разі офіційного друкування.
Країни-учасники мають визначити яким чином зробити це посилання.
Стаття 2
1. Країни - учасники Союзу мають прийняти та видати до 28
січня 2005 р., як останній строк, закони, розпорядження та
адміністративні постанови, які необхідні для гармонізації цієї
директиви. Вони повинні негайно проінформувати комісію про зміст
цих постанов та схему їх кореляції відносно нової директиви.
Впровадження цих постанов має розпочатись з 1 березня 2005 р.
Якщо країни-учасники приймуть ці постанови, вони мають
вказати посилання.
2. Країни-учасники мають повідомити комісію про зміст
основних постанов національного законодавства, які були прийняті в
галузі, обумовленою цією директивою.
Стаття 3
Ця директива вступає в дію на двадцятий день після її
публікації в Офіційному Журналі Європейського Союзу.
Стаття 4
Ця директива призначена для країн-учасників.
Видано в Брюсселі, 5 жовтня 2005 р.
Для комісії
Девід Байрн
Член комісії
Внесення поправок
1. 1. В додатку II, частина A, розділ I, пункт (c) 4 змінений
на наступне:
"4. Ceratocystis virescens Рослини Acer saccharum Marsh.,
(Davidson) Moreau такі як фрукти та насіння, які
походять з США та Канади,
деревина Acer saccharum Marsh.,
включаючи деревину, яка втратила
свою природну круглу поверхню,
країною походження яких є США та
Канада".
2. В додатку II, частина A, розділ II, пункт (c) 3, текст
правої колонки змінений на наступне:
"Рослини Castanea Mill. та Quercus L., такі як насіння,
призначені для посадки."
3. В додатку II, частина B (c), наступний пункт вставлений
перед пунктом 1:
"01 Cryphonectria Деревина без кори та зона Панамського
parasitica (Murril.) відокремлена кора каналу, о. Кріт,
Barr. Castanea Mill. Лесвос, Ірландія,
Великобританія
(окрім о. Мен)"
4. В додатку III, частина A, пункт 4 вилучений.
5. Додаток IV, частина A, розділ I, пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
та 1.5 змінені наступним чином:
"1.1. В переліку кодів додатка V, частина B, хвойний ліс
(Coniferales), окрім туї (Thuja L.), у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з хвойних дерев,
- пакувальний матеріал з деревини у вигляді упаковок,
коробок, ящиків, циліндричних ящиків та схожих упаковок, піддонів,
ящичних піддонів та інших вантажних площадок, обечайки, які
зазвичай використовуються в транспортних цілях,
- деревина, яка використовується для закріплення або
підтримки різних вантажів,
- деревина Libocedrus decurrens Torr. при наявності
підтвердження того, що деревина була оброблена або
використовувалась для виробництва олівців при застосуванні методу
термічної обробки, щоб досягти рівня мінімальної температури 82
град. C на період сім - вісім діб,
але включає таку деревину, яка не зберегла своєї природної
круглої поверхні та походить з Канади, Китаю, Японії, Корейської
Республіки, Мексики, Тайваню та США, де відомо про наявність
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно відповідної обробки деревини:
(a) при термічній обробці мінімальна внутрішня температура
має становити 56 град. C не менше 30 хвилин. Підтвердженням цього
має бути поставлений штамп "HT" на деревині або на будь-якому
пакувальному матеріалі у відповідності з поточним застосуванням,
та сертифікати, описані в статті 1.3.1 (ii),
або
(b) технічні умови процесу дезінфекції, затверджені у
відповідності з процедурою, описані в статті 18.2. Підтвердженням
цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii), активний
інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини, норма
(г/куб.м) та час витримки (h),
(c) хімічне насичування продукту під тиском, затверджене у
відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2. Підтвердженням
цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii), активний
інгредієнт, тиск (псі чи кПаскаль) та концентрація (%)."
1.2. В переліку кодів додатка V, частина B, хвойний ліс
(Coniferales), окрім туї (Thuja L.), у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з хвойних дерев,
які походять з Канади, Китаю, Японії, Корейської Республіки,
Мексики, Тайваню та США, де відомо про наявність Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно відповідної обробки деревини:
(a) при термічній обробці мінімальна внутрішня температура
має становити 56 град. C не менше 30 хвилин. Підтвердженням цього
мають бути сертифікати, описані в статті 1.3.1 (ii),
або
(b) технічні умови процесу дезінфекції, затверджені у
відповідності з процедурою, описані в статті 18.2. Підтвердженням
цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii), активний
інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини, норма
(г/куб.м) та час витримки (h),
1.3. В переліку кодів додатка V, частина B, ліс туї (Thuja
L.), у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків,
- пакувальний матеріал з деревини у вигляді упаковок,
коробок, ящиків, циліндричних ящиків та схожих упаковок, піддонів,
ящичних піддонів та інших вантажних площадок, обечайки, які
зазвичай використовуються в транспортних цілях,
- деревина, яка використовується для закріплення або
підтримки різних вантажів,
які походять з Канади, Китаю, Японії, Корейської Республіки,
Мексики, Тайваню та США, де відомо про наявність Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) без наявності кори,
або
(b) деревина піддається процесу штучної сушки, при якому
вміст вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури. Підтверджує це штамп
"kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи будь-який інший
міжнародно визнаний знак, який ставиться на деревині або на
будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з поточним
застосуванням,
або
(c) піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього має бути поставлений штамп "HT" на деревині
або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з
поточним застосуванням, та сертифікати, описані в статті 1.3.1
(ii),
(d) піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
або
(e) піддається відповідному хімічному насиченню продукту під
тиском, яке затверджене у відповідності з процедурою, описаною в
статті 18.2. Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в
статті 13.1 (ii), активний інгредієнт, тиск (псі чи кПаскаль) та
концентрація (%)."
1.4. В переліку кодів додатка V, частина B, ліс туї (Thuja
L.), у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків,
які походять з Канади, Китаю, Японії, Корейської Республіки,
Мексики, Тайваню та США, де відомо про наявність Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) виготовлена з круглого лісу без кори,
або
(b) деревина піддається процесу штучної сушки, при якому
вміст вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури,
або
(c) піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
або
(d) піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього мають бути сертифікати, описані в статті
1.3.1 (ii).
1.5. В переліку кодів додатка V, частина B, хвойний ліс
(Coniferales) у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з цих хвойних дерев,
- пакувальний матеріал з деревини у вигляді упаковок,
коробок, ящиків, циліндричних ящиків та схожих упаковок, піддонів,
ящичних піддонів та інших вантажних площадок, обечайки, які
зазвичай використовуються в транспортних цілях,
- деревина, яка використовується для закріплення або
підтримки різних вантажів,
але включає таку деревину, яка не зберегла своєї природної
круглої поверхні та походить з Росії, Казахстану та Туреччини.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) походить з територій, де відомо про відсутність:
- Monochamus spp. (не європейський)
- Pissodes spp. (не європейський)
- Scolytidae spp. (не європейський)
Територія, має бути зазначеною в сертифікатах, описаних в
статті 13.1 (ii), під заголовком "місце походження",
або
(b) без наявності кори та отворів, викликаними появою
личинок, жуків роду Monochamus spp. (не європейський), які з цієї
причини, визначаються як більші, ніж 3 мм завширшки,
(c) деревина піддається процесу штучної сушки, при якому
вміст вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури. Підтверджує це штамп
"kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи будь-який інший
міжнародно визнаний знак, який ставиться на деревині або на
будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з поточним
застосуванням,
(d) піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього має бути поставлений штамп "HT" на деревині
або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з
поточним застосуванням, та сертифікати, описані в статті 1.3.1
(ii),
(e) піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
(f) піддається відповідному хімічному насиченню продукту під
тиском, яке затверджене у відповідності з процедурою, описаною в
статті 18.2. Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в
статті 13.1 (ii), активний інгредієнт, тиск (псі чи кПаскаль) та
концентрація (%).
1.6. В переліку кодів додатка V, частина B, хвойний ліс
(Coniferales) у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з цих хвойних дерев,
- пакувальний матеріал з деревини у вигляді упаковок,
коробок, ящиків, циліндричних ящиків та схожих упаковок, піддонів,
ящичних піддонів та інших вантажних площадок, обечайки, які
зазвичай використовуються в транспортних цілях,
- деревина, яка використовується для закріплення або
підтримки різних вантажів,
але включає таку деревину, яка не зберегла своєї природної
круглої поверхні та походить з таких країн третього світу:
- Росія, Казахстан та Туреччина,
- Європейські країни,
- Канада, Китай, Японія, Корейська Республіка, Мексика,
Тайвань та США, де відомо про наявність Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) без наявності кори та отворів, викликаними появою
личинок, жуків роду Monochamus spp. (не європейський). Отвори, з
цієї причини, визначаються як більші, ніж 3 мм завширшки,
або
(b) деревина піддається процесу штучної сушки, при якому
вміст вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури. Підтверджує це штамп
"kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи будь-який інший
міжнародно визнаний знак, який ставиться на деревині або на
будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з поточним
застосуванням,
або
(c) піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
або
(d) піддається відповідному хімічному насиченню продукту під
тиском, яке затверджене у відповідності з процедурою, описаною в
статті 18.2. Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в
статті 13.1 (ii), активний інгредієнт, тиск (псі чи кПаскаль) та
концентрація (%),
або
(e) піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього має бути поставлений штамп "HT" на деревині
або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з
поточним застосуванням, та сертифікати, описані в статті 1.3.1
(ii).
1.7. В переліку кодів додатка V, частина B, деревина
(Coniferales) у вигляді тріски, частинок, тирси, стружки, залишків
деревини та обрізків, повністю чи частково отриманих з хвойних
дерев, (Coniferales), яка походить з
- Росія, Казахстан та Туреччина, не європейські країни, такі
як Канада, Китай, Японія, Корейська Республіка, Мексика, Тайвань
та США, де відомо про наявність Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) походить з територій, де відомо про відсутність:
- Monochamus spp. (не європейський)
- Pissodes spp. (не європейський)
- Scolytidae spp. (не європейський)
Територія, має бути зазначеною в сертифікатах, описаних в
статті 13.1 (ii), під заголовком "місце походження",
або
(b) виготовлена з круглого лісу без кори,
або
(c) деревина піддається процесу штучної сушки, при якому
вміст вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка час/температура,
або
(d) піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
(e) піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього мають бути сертифікати, описані в статті
1.3.1 (ii).
6. В додатку IV, частина A, розділ I, добавлений новий пункт:
"2. Пакувальний матеріал з деревини у вигляді упаковок,
коробок, ящиків, циліндричних ящиків та схожих упаковок, піддонів,
ящичних піддонів та інших вантажних площадок, обечайки, які
зазвичай використовуються в транспортних цілях, окрім
необробленого лісоматеріалу товщиною 6 мм або менше, та оброблена
деревина, виготовлена за допомогою клею, тепла та тиску, чи їх
співвідношення. Деревина походить з країн третього світу, окрім
Швейцарії.
Пакувальний матеріал з деревини має бути:
- виготовлений з круглого лісу без кори,
та
- предметом однієї з затвердженої міри, зазначеної в додатку
I Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних норм N 15
"Директива регулювання міжнародної торгівлі пакувальним матеріалом
з деревини " та
- має мати штамп:
(a) ИСО код країни у вигляді двох літер; код, який визначає
виробника, та код, який визначає затверджену міру стосовно
пакувального матеріалу з деревини у вигляді штампу, як описано в
додатку II Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних норм N 15
"Директива регулювання міжнародної торгівлі пакувальним матеріалом
з деревини". Літери "DB" мають бути додані до абревіатури
затвердженої норми у вигляді штампу,
та
(b) в випадку виробництва, восстановлення чи переробки
пакувального матеріалу з деревини від 1 березня 2005 р.,
використовується також логотип, який уточнений в додатку II
вищезгаданого стандарту ФАО. Тим паче, ця вимога не застосовується
на тимчасовій основі до 31 грудня 2007 р. в випадку виробництва,
восстановлення чи переробки пакувального матеріалу з деревини до
28 лютого 2005 р."
7. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 2.1 вносяться
такі зміни:
"2.1. Деревина Acer saccharum Marsh., включаючи деревину, яка
не зберегла своєї природної круглої поверхні, у вигляді:
- деревина, яка призначується для виробництва листів фанери,
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, місцем походження яких є США та Канада.
Офіційне положення стосовно деревини, яка піддається процесу
штучної сушки, при якому вміст вологості знижується до 20% і
виражається в відсотках в перерахунку на суху масу. Цей показник
досягається шляхом відповідного графіка часу/температури.
Підтверджує це штамп "kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи
будь-який інший міжнародно визнаний знак, який ставиться на
деревині або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності
з поточним застосуванням.
8. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 2.2.
вносяться такі зміни:
"2.2. Деревина Acer saccharum Marsh., яка призначується для
виробництва листів фанери, місцем походження яких є США та Канада.
Офіційне положення щодо деревини, місцем походження якої є
території, де відомо про відсутність Ceratocystis virescenes
(Davidson) Moreau, і яка призначується для виробництва листів
фанери"
9. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 3 вносяться
такі зміни:
"3. Деревина Quercus L. у вигляді:
- тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків,
- бочонків, бочок, кадок, цеберів та іншої винної тари та її
дерев'яних частин, включаючи бочарні клепки, і де є офіційне
підтвердження того, що деревина виготовлялась або перероблювалась
з використанням процедури термічної обробки, при якій мінімальна
температура має становити 176 град. C протягом 20 хвилин,
але включає деревину, яка не зберегла своєї природної круглої
поверхні, місцем походження якої є США.
Офіційне положення, що деревина:
(a) оброблюється тесаком для повної зміни круглої поверхні
або
(b) яка звільнена від кори, а вміст води становить менше 20%
та виражається в процентному співвідношенні в перерахунку на суху
масу,
або
(c) яка звільнена від кори та піддається процесу дезінфікації
відповідними способами обробки з використанням гарячого повітря та
води,
або
(d) розпилена з чи без залишків кори, яка піддається процесу
штучної сушки, при якому вміст вологості знижується до 20% і
виражається в відсотках в перерахунку на суху масу. Цей показник
досягається шляхом відповідного графіка часу/температури.
Підтверджує це штамп "kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи
будь-який інший міжнародно визнаний знак, який ставиться на
деревині або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності
з поточним застосуванням."
10. В додатку IV, частина A, розділ I, пункт 4 вилучається.
11. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 5 вносяться
такі зміни:
"Деревина Platanus L., окрім зразків у вигляді тріски,
частинок, тирси, стружки, залишків деревини та обрізків, та
деревина, яка не зберегла своєї природної круглої поверхні, місцем
походження якої є США та Вірменія.
Офіційне положення стосовно деревини, яка піддається процесу
штучної сушки, при якому вміст вологості знижується до 20% і
виражається в відсотках в перерахунку на суху масу. Цей показник
досягається шляхом відповідного графіка часу/температури.
Підтверджує це штамп "kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи
будь-який інший міжнародно визнаний знак, який ставиться на
деревині або на будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності
з поточним застосуванням."
12. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 6 вносяться
такі зміни:
"Деревина Populus L., окрім зразків у вигляді тріски,
частинок, тирси, стружки, залишків деревини та обрізків, та
деревина, яка не зберегла своєї природної круглої поверхні, місцем
походження якої є країни американського континенту.
Офіційне положення стосовно деревини:
- вона має бути звільненою від кори
або
- піддається процесу штучної сушки, при якому вміст вологості
знижується до 20% і виражається в відсотках в перерахунку на суху
масу. Цей показник досягається шляхом відповідного графіка
часу/температури. Підтверджує це штамп "kiln-dried" (штучна сушка)
або "K.D." чи будь-який інший міжнародно визнаний знак, який
ставиться на деревині або на будь-якому пакувальному матеріалі у
відповідності з поточним застосуванням."
11. 13. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 7
вносяться такі зміни:
"7.1. В переліку кодів додатка V, частина B, деревина у
вигляді тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з:
- Acer saccharum Marsh., місцем походження якої є США та
Канада,
- Platanus L., місцем походження якої є США та Вірменія.
- Populus L., місцем походження якої є американський
континент.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) яка була виготовлена з круглого лісу без кори,
або
(b) яка піддається процесу штучної сушки, при якому вміст
вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури.
або
(c) яка піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
(d) яка піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього мають бути сертифікати, описані в статті
1.3.1 (ii).
"7.2. В переліку кодів додатка V, частина B, деревина у
вигляді тріски, частинок, тирси, стружки, залишків деревини та
обрізків, повністю чи частково отриманих з Quercus L., місцем
походження якої є США.
Офіційне положення стосовно деревини:
(a) яка піддається процесу штучної сушки, при якому вміст
вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури.
або
(b) яка піддається процесу дезінфекції, технічні умови якого
затверджені у відповідності з процедурою, описаною в статті 18.2.
Підтвердженням цього є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii),
активний інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини,
норма (г/куб.м) та час витримки (h),
або
(c) яка піддається термічній обробці, при якій мінімальна
внутрішня температура має становити 56 груд. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього мають бути сертифікати, описані в статті
1.3.1 (ii)."
11. 14. В додатку IV, частина A, розділ I, додається новий
пункт 7.3:
"7.3. Відокремлена кора хвойних дерев (Coniferales), яка
походить з не європейських країн.
Офіційне положення стосовно відокремленої кори:
(a) яка піддається процесу дезінфекції з використанням
відповідного фуміганта, який затверджений у відповідності з
процедурою, описаною в статті 18.2. Підтвердженням цього є
сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii), активний інгредієнт,
мінімальний рівень температури кори, норма (г/куб.м) та час
витримки (h),
або
(b) яка піддається термічній обробці, при якій мінімальна
температура має становити 56 град. C не менше 30 хвилин.
Підтвердженням цього мають бути сертифікати, описані в статті
1.3.1 (ii)."
15. В додатку IV, частина A, розділ I, додається новий пункт
8:
"8. Деревина, яка використовується для закріплення або
підтримки різних вантажів, включаючи таку, яка не зберегла своєї
природної круглої поверхні, окрім необробленого лісоматеріалу
товщиною 6 мм або менше, та оброблена деревина, виготовлена за
допомогою клею, тепла та тиску, чи їх співвідношення; деревина
походить з країн третього світу, окрім Швейцарії.
Деревина має бути:
(a) виготовлена з круглого лісу без кори та:
- є предметом однієї з затверджених мір, зазначених в додатку
I Міжнародного стандарту ФАО для фітосанітарних норм N 15
"Директива регулювання міжнародної торгівлі пакувальним матеріалом
з деревини" та
- має мати штамп з вказанням ИСО коду країни у вигляді двох
літер; код, який визначає виробника, та код, який визначає
затверджену міру стосовно пакувального матеріалу з деревини у
вигляді штампу, як описано в додатку II Міжнародного стандарту ФАО
для фітосанітарних норм N 15 "Директива регулювання міжнародної
торгівлі пакувальним матеріалом з деревини". Літери "DB" мають
бути додані до абревіатури затвердженої норми у вигляді штампу або
на тимчасовій основі до 31 грудня 2007 р.,
(b) виготовлена з лісу без кори і не містити шкідників, та не
мати ознак присутності живих шкідників.
16. В додатку IV, частина A, розділ I, до пункту 11.1
вносяться такі зміни:
"11.01. Рослини Quercus L., а саме фрукти та насіння, які
походять зі США.
11.1. Рослини Castanea Mill. та Quercus L., а саме фрукти та
насіння, які походять з не європейських країн.
Без шкоди для забезпечення, яке використовується для рослин,
і надається в списку додатка III(A) (2), офіційне положення
стосовно рослин, які походять з територій, де не виявлена
наявність Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
Без шкоди для заборони, яка діє на рослини зі списків додатка
III(A)(2) та IV (A)(I)(11.01). Була зроблена офіційна заява про
те, що не було знайдено ознак присутності Cronatrium spp. (не
європейський) в місцях виготовлення та найближчих околицях з
початку останнього повного циклу росту рослин.
17. В додатку IV, частина A, розділ I, пункт 12, текст лівої
колонки змінений:
"12. Рослини Platanus L., предназначені для вирощування, а
саме насіння, місцем походження яких є США та Вірменія."
18. В додатку IV, частина A, розділ II, пункти 1 та 3
вилучені.
17. 19. В додатку IV, частина B, вноситься новий пункт 6.3:
"6.3. Деревина Castanea Mill.
(a) Деревина не повинна мати кори
або
(b) Офіційне положення стосовно деревини:
(i) походить з територій, на яких не виявлена присутність
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
(ii) піддається процесу штучної сушки, при якому вміст
вологості знижується до 20% і виражається в відсотках в
перерахунку на суху масу. Цей показник досягається шляхом
відповідного графіка часу/температури. Підтверджує це штамп
"kiln-dried" (штучна сушка) або "K.D." чи будь-який інший
міжнародно визнаний знак, який ставиться на деревині або на
будь-якому пакувальному матеріалі у відповідності з поточним
застосуванням.
Зона Панамського каналу, о. Кріт, Лесвос, Ірландія,
Великобританія (окрім о. Мен)"
20. В додатку IV, частина B, пункт 14.1, вилучаються слова з
середньої колонки "без шкоди для заборони, яка діє на кору, зі
списків додатка III(a)(4)."
21. В додатку IV, частина B, пункти 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 та
14.6 вилучаються слова з середньої колонки "додаток III(A)(4)."
22. В додатку IV, частина B, вноситься новий пункт 14.9:
"14.9. Відокремлена кора Castanea Mill.
Офіційне положення стосовно кори:
(a) походить з територій, на яких не виявлена присутність
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.
або
(b) піддається процесу дезінфікації чи іншим відповідним
видам обробки для знищення Cryphonectria parasitica (Murrill.)
Barr., технічні умови яких затверджені у відповідності з
процедурою, описаною в статті 18.2. Підтвердженням процесу
дезінфікації є сертифікати, зазначені в статті 13.1 (ii), активний
інгредієнт, мінімальний рівень температури деревини, норма
(г/куб.м) та час витримки (h).
Зона Панамського каналу, о. Кріт, Лесвос, Ірландія,
Великобританія (окрім о. Мен)"
23. В додатку V, частина A, розділ I, внесені наступні
поправки:
(a) Пункт 1.7. змінюється наступним чином:
"1.7. Деревина в межах значення першого підпараграфа статті
2(2), де вона:
(a) повністю чи частково отримана з Platanus L., включаючи
деревину, яка не зберегла своєї природної круглої поверхні;
та
(b) відповідає одному з наступних описів, зазначених в
додатку I, частина 2 постанови Ради (ЄЕС) N 2658/87( 994_b30 ) від
23 червня 1987 р. стосовно тарифів, статистичної номенклатури та
загального мита:
------------------------------------------------------------------ | код | опис | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 10 00 |Ліс для отоплення у вигляді поліна, колод, гілок, | | |в'язанок або подібних форм | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 22 00 |Не хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4401 30 90|Залишки деревини та обрізки (такі як тирса), які | | |не зібрані в брикети чи інші форми | |-------------+--------------------------------------------------| |4403 10 00 |Деревина в необробленому вигляді, на яку наносять | | |фарбу, речовину, креозот чи інші захисні засоби, з| | |нездертою корою або заболон'ю, або грубо обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), в необробленому вигляді, з нездертою корою | | |або заболон'ю, або грубо обтесаний, необроблений | | |фарбою, речовиною, креозотом чи іншими захисними | | |засобами | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4404 20 00|Не хвойні розколоті колоди; не хвойні колоди, | | |помічені, але не розпилені продольно | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4407 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує | | |6 мм. | ------------------------------------------------------------------
(b) пункт 1.8. вилучається
24. В додатку V, частина A, розділ I, внесені наступні
поправки:
(a) пункт 1.10. змінюється наступним чином:
"1.10. Деревина в межах значення першого підпараграфа статті
2(2), де вона:
(a) повністю чи частково отримана з
- хвойного лісу (Coniferales), включаючи деревину без кори,
- Castanea Mill., включаючи деревину без кори;
та
(b) відповідає одному з наступних описів, зазначених в
додатку I, частина 2 постанови Ради (ЄЕС) N 2658/87( 994_b30 ):
------------------------------------------------------------------ | код | опис | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 10 00 |Ліс для отоплення у вигляді поліна, колод, гілок, | | |в'язанок або подібних форм | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 21 00 |Хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 22 00 |Не хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4401 30 |Залишки деревини та обрізки (такі як тирса), які | | |не зібрані в брикети чи інші форми | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 10 00|Деревина в необробленому вигляді, на яку наносять | | |фарбу, речовину, креозот чи інші захисні засоби, з| | |нездертою корою або заболон'ю, або грубо обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 20 |Хвойний ліс в необробленому вигляді, з нездертою | | |корою або заболон'ю, або грубо обтесана, | | |необроблений фарбою, речовиною, креозотом чи | | |іншими захисними засобами | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), в необробленому вигляді, з нездертою корою | | |або заболон'ю, або грубо обтесаний, необроблений | | |фарбою, речовиною, креозотом чи іншими захисними | | |засобами | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4404 |Розколоті колоди, помічені, але не розпилені | | |продольно | |-------------+--------------------------------------------------| |4406 |Залізничні чи трамвайні дерев'яні шпали | |-------------+--------------------------------------------------| |4407 10 |Хвойний ліс, розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує | | |6 мм. | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4407 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує | | |6 мм." | ------------------------------------------------------------------
(b) пункт 1.11. змінюється наступним чином:
"1.11. Відокремлена кора Castanea Mill., та хвойних дерев
(Coniferales)".
25. В додатку V, частина B, розділ I, пункт 2, третя червона
строку змінюється наступним чином:
"- Acer saccharum Marsh., походить з США та Канади."
26. В додатку V, частина В, розділ I, пункт 5, перша червона
строку змінюється наступним чином:
"- хвойні дерева (Coniferales)", які походять з не
європейських країн."
27. В додатку V, частина B, розділ I, пункт 6 змінюється
наступним чином:
"6. Деревина в межах значення першого підпараграфа статті
2(2), де вона:
(a) повністю чи частково отримана з одного роду чи виду, як
описано далі, крім пакувального матеріалу з деревини, зазначеного
в додатку IV, частина A, розділ I, пункт 2:
- Quercus L., включаючи деревину, яка не зберегла своєї
природної поверхні, місцем її походження є США, крім деревини, яка
відповідає одному опису, зазначеному в підпункті (b) під номером
коду 4416 00 00, і де є документальне підтвердження, що деревина
виготовлялась чи перероблялась з використанням термічної обробки
при мінімальній температурі 176 град. C протягом 20 хвилин,
- Platanus, включаючи деревину, яка не зберегла своєї
природної поверхні, місцем її походження є США чи Вірменія,
- Populus L., включаючи деревину, яка не зберегла своєї
природної поверхні, місцем її походження є країни американського
континенту,
- Acer saccharum Marsh., включаючи деревину, яка не зберегла
своєї природної поверхні, і яка походить з США та Канади,
- Conifers (Coniferales) включаючи деревину, яка не зберегла
своєї природної поверхні, місцем її походження є не європейські
країни: Казахстан, Росія та Туреччина,
та
(b) відповідає одному з наступних описів, зазначених в
додатку I, частина 2 постанови Ради (ЄЕС) N 2658/87 ( 994_b30 ):
------------------------------------------------------------------ | код | опис | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 10 00 |Ліс для отоплення у вигляді поліна, колод, гілок, | | |в'язанок або подібних форм | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 21 00 |Хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 22 00 |Не хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 30 10 |Тирса | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4401 30 90|Інші залишки деревини та обрізки (такі як тирса), | | |які не зібрані в брикети чи інші форми | |-------------+--------------------------------------------------| |4403 10 00 |Деревина в необробленому вигляді, на яку наносять | | |фарбу, речовину, креозот чи інші захисні засоби, з| | |нездертою корою або заболон'ю, або грубо обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |4403 20 |Хвойна деревина в необробленому вигляді, на яку | | |наносять фарбу, речовину, креозот чи інші захисні | | |засоби, з нездертою корою або заболон'ю, або грубо| | |обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |4403 91 |Деревина дуба (Quercus spp.) в необробленому | | |вигляді, на яку наносять фарбу, речовину, креозот | | |чи інші захисні засоби, з нездертою корою або | | |заболон'ю, або грубо обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), в необробленому вигляді, з нездертою корою | | |або заболон'ю, або грубо обтесаний, необроблений | | |фарбою, речовиною, креозотом чи іншими захисними | | |засобами | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4404 |Розколоті колоди, помічені, але не розпилені | | |продольно | |-------------+--------------------------------------------------| |4406 |Залізничні чи трамвайні дерев'яні шпали | |-------------+--------------------------------------------------| |4407 10 |Хвойний ліс, розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує 6 мм| |-------------+--------------------------------------------------| |4407 91 |Дубовий ліс (Quercus spp.), розпилений чи | | |розрублений продольно, очищений від кори, в | | |будь-якому випадку поструганий, відшліфований, | | |товщина перевищує 6 мм | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4407 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує 6 мм| |-------------+--------------------------------------------------| |4415 |Упаковка, коробки, ящики, циліндричні ящики та | | |схожі види упаковок з деревини; піддонів, ящичних | | |піддонів та інших вантажних площадок, обечайки з | | |деревини | |-------------+--------------------------------------------------| |4416 00 00 |Бочонки, бочки, кадки, цебери та інша винна тара | | |та її дерев'яні частини, включаючи бочарні клепки | |-------------+--------------------------------------------------| |9406 00 20 |Збірні дерев'яні будівлі | ------------------------------------------------------------------
28. В додатку V, частина B, розділ II, пункт 7 змінюється
наступним чином:
"7. Деревина в межах значення першого підпараграфа статті
2(2), де вона:
(a) повністю чи частково отримана з хвойних дерев
(Coniferales), виключая деревину без кори, яка походить з
європейських країн третього світу, та Castanea Mill., виключая
деревину без кори
та
(b) відповідає одному з наступних описів, зазначених в
додатку I, частина 2 постанови Ради (ЄЕС) N 2658/87 ( 994_b30 ):
------------------------------------------------------------------ | код | опис | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 10 00 |Ліс для отоплення у вигляді поліна, колод, гілок, | | |в'язанок або подібних форм | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 21 00 |Хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |4401 22 00 |Не хвойний ліс у вигляді тріски чи частинок | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4401 30 |Залишки деревини та обрізки (такі як тирса), які | | |не зібрані в брикети чи інші форми | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 10 00|Деревина в необробленому вигляді, на яку наносять | | |фарбу, речовину, креозот чи інші захисні засоби, з| | |нездертою корою або заболон'ю, або грубо обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 20 |Хвойна деревина в необробленому вигляді, на яку | | |наносять фарбу, речовину, креозот чи інші захисні | | |засоби, з нездертою корою або заболон'ю, або грубо| | |обтесана | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4403 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), в необробленому вигляді, з нездертою корою | | |або заболон'ю, або грубо обтесаний, необроблений | | |фарбою, речовиною, креозотом чи іншими захисними | | |засобами | |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4404 |Розколоті колоди, помічені, але не розпилені | | |продольно | |-------------+--------------------------------------------------| |4406 |Залізничні чи трамвайні дерев'яні шпали | |-------------+--------------------------------------------------| |4407 10 |Хвойний ліс, розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує 6 мм| |-------------+--------------------------------------------------| |ех 4407 99 |Не хвойний ліс (такий як тропічний ліс, зазначений| | |в примітці підзаголовка глави 44 або інший | | |тропічний ліс, дуб (Quercus spp.) чи бук (Fagus | | |spp.), розпилений чи розрублений продольно, | | |очищений від кори, в будь-якому випадку | | |поструганий, відшліфований, товщина перевищує 6 мм| |-------------+--------------------------------------------------| |4415 |Упаковка, коробки, ящики, циліндричні ящики та | | |схожі види упаковок з деревини; піддонів, ящичних | | |піддонів та інших вантажних площадок, обечайки з | | |деревини | |-------------+--------------------------------------------------| |9406 00 20 |Збірні дерев'яні будівлі | ------------------------------------------------------------------
29. В додатку V, частина B, розділ II, вноситься новий пункт
9:
"9. Відокремлена кора хвойних дерев (Coniferales), яка
походить з Європейських країн третього світу."
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору