Документ 994_756, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.03.2005

               Угода 
у формі обміну листами між Україною,
представленою Урядом України, та Європейським
Співтовариством про продовження та внесення
змін до Угоди між Європейським Економічним
Співтовариством та Україною про торгівлю
текстильною продукцією від 1993 року

Дата підписання: 09.03.2005 Дата набуття чинності: 09.03.2005
Лист від Європейського Співтовариства
Шановний пане,
Маю честь послатися на Угоду між Європейським Економічним
Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією
від 1993 року ( 994_161 ), останні зміни до якої було внесено
Угодою у форму обміну листами ( 994_103 ), підписаною 19 грудня
2000 року (далі - Угода).
1. Відповідно до ст. 20(1) Угода ( 994_161 ) застосовується
тільки до 31 грудня 2004 року. Європейське Співтовариство пропонує
продовжити термін дії Угоди, з внесенням таких змін та на таких
умовах: 1.1. Додаток I до Угоди, яким визначено перелік продукції, на
яку робиться посилання у ст. 1 Угоди, і який містить категорізацію
і опис текстильних товарів, буде замінено на Додаток I до
Регламенту Ради (ЄЕС) N 3030/93 (1). Без впливу на загальні
правила тлумачення комбінованої номенклатури, опис товарів є лише
показовим, оскільки продукція, включена до кожної категорії
визначається, в межах такого Додатка, кодами комбінованої
номенклатури. Там де є символ "ex" на початку коду комбінованої
номенклатури, продукція кожної із категорій визначена сферою
комбінованої номенклатури та сферою відповідного опису; _______________
(1) OJ L 275, 8.11.1993, р. 1. Регламент, останні зміни до
якого було внесено регламентом (ЕС) N 1627/2004 (OJ L 295,
18.9.2004, р. 1). Додаток I було доповнено Регламентом Комісії
(ЕС) N 260/2004 (OJ L 51, 20.2.2004, р. 1).
1.2. Друге речення ст. 2(1) та частину III Протоколу A Угоди
буде виключено;
1.3. Друге речення ст. 20(1) Угоди буде викладено у такій
редакції:
"Вона застосовується до 31 грудня 2005 року."
1.4. Ст. 20(1) доповнюється реченням такого змісту:
"Після цього дія всіх положень цієї Угоди автоматично
подовжуватиметься на період у ще один рік до 31 грудня 2006 року,
якщо будь-яка Сторона не пізніше ніж за 6 місяців до 31 грудня
2005 року не повідомить іншу про своє небажання продовжувати дію
Угоди."
1.5. Тарифні ставки, що застосовуються Україною на експорт
продукції категорії 50 - 63 Гармонізованої Системи походженням з
ЄС, не перевищуватимуть ставки, визначені Угодою у формі обміну
листами, підписаною 19 грудня 2000 року.
2. У разі якщо Україна стане членом Світової організації
торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії Угоди, з дня вступу
України до СОТ будуть застосовуватися Угоди та правила СОТ.
3. Я був би дуже вдячний, якщо Ви могли б люб'язно
підтвердити прийнятність для Вашого Уряду зазначеного вище. У разі
Вашої згоди цей лист разом із Вашим листом-згодою становитимуть
Угоду у формі обміну листами, яка набуде чинності з першого дня
місяця, що настає за датою, коли Сторони повідомлять одна одній,
що внутрішні юридичні процедури, необхідні для набуття нею
чинності, виконано. Угода тимчасово застосовуватиметься з 1 січня
2005 року на умовах взаємності.
Прошу прийняти, шановний пане, запевнення у моїй глибокій
повазі. Вчинено в м. Брюссель За Європейське Співтовариство ( підпис )
Лист від Уряду України
Шановний пане,
Маю честь підтвердити отримання Вашого листа від сьогодні,
текст якого такий:
"Шановний пане,
Маю честь послатися на Угоду між Європейським Економічним
Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією
від 1993 року ( 994_161 ), останні зміни до якої було внесено 19
грудня 2000 року Угодою у форму обміну листами (далі - Угода).
1. Відповідно до ст. 20(1) Угода застосовується до 31 грудня
2004 року. Європейське Співтовариство пропонує продовжити дію
Угоди, з внесенням таких змін та на таких умовах:
1.1. Додаток I до Угоди, яким визначено перелік продукції, на
яку робиться посилання у ст. 1 Угоди, і який містить категорізацію
і опис текстильних товарів, буде замінено на Додаток I до
Регламенту Ради (ЄЕС) N 3030/93 (1). Без впливу на загальні
правила тлумачення комбінованої номенклатури, опис товарів є лише
показовим, оскільки продукція, включена до кожної категорії
визначається, в межах такого Додатка, кодами комбінованої
номенклатури. Там де є символ "ex" на початку коду комбінованої
номенклатури, продукція кожної із категорій визначена сферою
комбінованої номенклатури та сферою відповідного опису; _______________
(1) OJ L 275, 8.11.1993, стор. 1. Регламент, останні зміни до
якого було внесено регламентом (ЕС) N 1627/2004 (OJ L 295,
18.9.2004, стор. 1). Додаток I було доповнено Регламентом Комісії
(ЕС) N 260/2004 (OJ L 51, 20.2.2004, стор. 1).
1.2. Друге речення ст. 2(1) та частину III Протоколу A (Title
III of Protocol A) Угоди буде виключено;
1.3. Друге речення ст. 20(1) Угоди буде викладено у такій
редакції:
"Вона застосовуватиметься до 31 грудня 2005 року."
1.4. Ст. 20(1) доповнюється реченням такого змісту:
"Після цього дія всіх положень цієї Угоди автоматично
подовжуватиметься на період у ще один рік до 31 грудня 2006 року,
якщо будь-яка Сторона не пізніше ніж за 6 місяців до 31 грудня
2005 року не повідомить іншу про своє небажання продовжувати дію
Угоди."
1.5. Тарифні ставки, що застосовуються Україною на експорт
продукції категорії 50 - 63 Гармонізованої Системи, походженням з
ЄС, не перевищуватимуть ставки, визначені Угодою у формі обміну
листами, підписаною 19 грудня 2000 року.
2. У разі, якщо Україна стане членом Світової організації
торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії Угоди, з дня вступу
України до СОТ будуть застосовуватися угоди та правила СОТ.
3. Я був би дуже вдячний, якщо Ви могли б люб'язно
підтвердити прийнятність для Вашого Уряду зазначеного вище. У разі
Вашої згоди цей лист разом із Вашим листом-згодою становитимуть
Угоду у формі обміну листами, яка набуде чинності з першого дня
місяця, що настає за датою, коли Сторони повідомлять одна одній,
що внутрішні юридичні процедури, необхідні для набрання нею
чинності, виконано. Угода тимчасово застосовуватиметься з 1 січня
2005 року на умовах взаємності".
Маю честь підтвердити, що зазначене є прийнятним для Уряду
України, і Ваш лист та цей лист складатимуть Угоду відповідно до
Вашої пропозиції.
Прошу прийняти, шановний пане, запевнення у моїй глибокій
повазі.вгору