Рішення Ради (92/143/ЄС) про радіонавігаційні системи для Європи
ЄС; Рішення, Міжнародний документ від 25.02.199292/143/ЄС
Документ 994_701, поточна редакція — Прийняття від 25.02.1992

                     Рішення Ради (92/143/ЄС) 
про радіонавігаційні системи для Європи
25 лютого 1992 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, на статтю 84
(2),
Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),
Беручи до уваги позицію Європейського Парламенту (2),
Беручи до уваги позицію Економічно-соціального комітету (3),
Оскільки Міжнародна Конвенція щодо безпеки життя на морі 1974
р. ( 995_251 ), сформульована за сприяння Міжнародної Морської
Організації (ММО), вимагає, щоб сторони, які домовляються,
забезпечили запровадження та утримання таких чинників мореплавства
як об'єм перевезень та вимоги щодо рівня безпеки;
Оскільки ММО у своїй резолюції A.666 (16) посилається як на
всесвітню радіонавігаційну систему, так і на можливість локального
використання таких наземних систем як Chayka, Decca Navigator,
Loran-C, Omega та Differential Omega;
Оскільки Міжнародна асоціація управлінь маяками підтверджує,
що, для того, щоб задовольнити потреби морської навігації,
необхідним є використання наземної радіонавігаційної системи, доки
не будуть широко доступними супутникові системи загального
призначення, і паралельно супутникових систем в недалекому
майбутньому;
Оскільки в інтересах Співтовариства забезпечити найвищий
рівень безпеки мореплавства і захисту морського середовища;
Оскільки берегова охорона Сполучених Штатів Америки вирішила
припинити виконання обов'язків Loran-C за межами Сполучених Штатів
Америки з 1994 року, а також має намір передати обладнання Loran-C
відповідним країнам;
Оскільки деякі держави-члени мають намір взяти участь в одній
або більше регіональних угодах про запровадження мереж Loran-C, що
будуть покривати північно-західну Європу та Північну Атлантику,
Середземномор'я, Піренейський півострів та Балтику, в той час як
багато з цих територій вже входять у покриття наземних систем,
таких як Decca та Omega;
Оскільки від держав-членів не вимагається відмовлятися від
існуючих радіонавігаційних систем, таких як Decca та Omega,
виконуючи свої зобов'язання по Loran-C згідно з регіональними
угодами;
Оскільки система Loran-C зокрема задовольняє міжнародним
вимогам і її більш широке застосування не зашкодить розвитку
супутникових засобів навігації, особливо, якщо врахувати, що
паралельне використання супутників та Loran-C дозволить
забезпечити високий рівень контролю та безперервності
радіонавігаційного покриття, до вигоди морської безпеки та захисту
навколишнього середовища;
Оскільки запровадження регіональних систем Loran-C повинно
забезпечити послідовне і повне покриття Європейських морських
територій, при цьому уникаючи, наскільки це можливо, додаткового
вкладання коштів серед користувачів уже існуючих наземних
радіонавігаційних систем;
ВИРІШИЛА ТАКЕ:
Стаття 1
1. Без шкоди існуючим радіонавігаційним системам,
держави-члени, що беруть участь або приєднуються до регіональних
угод про Loran-C, повинні діяти згідно з міжнародними цілями.
2. Стосовно участі у регіональних угодах, на які посилається
частина 1, держави-члени повинні прагнути досягнення таких
конфігурацій радіонавігаційних систем, які б покривали якнайбільшу
географічну територію в Європі та водах, що її омивають.
Стаття 2
Комісія повинна:
- забезпечити погодженість між державами-членами, що беруть
участь у регіональних угодах, на які посилається частина 1, з
метою забезпечення сумісності мереж Loran-C, впроваджених на
регіональному рівні,
- заохочувати розвиток приймачів, враховуючи поточний
розвиток супутникових систем, а також оптимізацію існуючих систем
Loran-C,
- проводити свою роботу з метою розробки радіонавігаційного
проекту, який врахує розвиток супутникових навігаційних систем,
існуючих наземних систем, а також радіонавігаційні проекти
держав-членів, та
- запропонувати Раді необхідні заходи, якщо це буде потрібно.
Стаття 3
Держави-члени і Комісія як члени або прибічники Міжнародної
асоціації управлінь маяками повинні підтримувати зусилля,
направлені на впровадження всесвітньої радіонавігаційної системи,
яка б включала регіональні європейські мережі Loran-C, з метою
розширення покриття Loran-C по всьому світу для підвищення рівня
безпеки мореплавства та захисту морського середовища.
Стаття 4
Це Рішення адресоване державам-членам.
Вчинено в Брюсселі, 25 лютого 1992 року.
За Раду Президент
Vitor Martinsвгору