Протокол про позицію Данії
Європейський Союз, Данія; Протокол, Міжнародний документ від 02.10.1997
Документ 994_617, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005

               Протокол 
про позицію Данії
2 жовтня 1997 року
( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )
{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз
та Договору про функціонування Європейського Союзу
з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010
див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,
ПОВЕРТАЮЧИСЯ до рішення голів урядів і держав на зустрічі
Європейської Ради 12 грудня 1992 року в Единбургу стосовно деяких
проблем, що їх порушила Данія у зв'язку з Договором про
Європейський Союз ( 994_029 ),
ЗАЗНАЧАЮЧИ позицію Данії щодо громадянського, економічного та
валютного союзу, а також оборонної політики, юстиції та внутрішніх
справ, закладену в Единбурзькому рішенні,
ПАМ'ЯТАЮЧИ про статтю 3 Протоколу про інтегрування
шенгенських acquis до структури Європейського Союзу ( 994_614 ),
ПОГОДИЛИСЯ, що до Договору про Європейський Союз ( 994_029 )
та до Договору про заснування Європейської Спільноти ( 994_017 )
належить додати такі положення:
ЧАСТИНА I
Стаття 1
Данія не бере участі в ухвалюванні заходів Ради,
запропонованих на підставі Розділу IV Договору про заснування
Європейської Спільноти ( 994_017 ). Як відступ від частини другої
статті 205 Договору про заснування Європейської Спільноти,
кваліфіковану більшість належить визначати таким самим
співвідношенням зважених голосів зацікавлених членів Ради, як
закладено у зазначеній частині другій статті 205. Для рішень Ради,
що їх належить ухвалювати одностайно, потрібна одностайність
членів Ради без урахування представника уряду Данії.
Стаття 2
Жодне положення Розділу IV Договору про заснування
Європейської Спільноти ( 994_017 ), жоден захід, ухвалений на
підставі цього Розділу, жодне положення міжнародних угод, що їх
Спільнота уклала на підставі цього Розділу, та жодне рішення Суду,
що тлумачить будь-яке таке положення чи захід, не є обов'язковим
для чи застосовним до Данії; жодне таке положення, захід чи
рішення жодним чином не впливають на компетенції, права та
зобов'язання Данії; жодне таке положення, захід чи рішення жодним
чином не впливають на acquis Спільноти і не є частиною права
Спільноти, застосовуваного до Данії.
Стаття 3
Данії не стосуються жодні фінансові наслідки заходів,
зазначених у статті 1, крім пов'язаних з ними адміністративних
видатків інституцій.
Стаття 4
Статті 1, 2 та 3 не належить застосовувати до заходів, що
визначають треті країни, чиї громадяни повинні мати візу, коли
перетинають зовнішні кордони держав-членів, чи до заходів щодо
єдиного формату віз.
Стаття 5
1. Протягом шести місяців після того, як Рада приймає рішення
щодо пропозиції чи ініціативи, побудованих на шенгенських acquis
згідно з положеннями Розділу IV Договору про заснування
Європейської Спільноти ( 994_017 ), Данії належить вирішити, чи
буде вона імплементувати це рішення у національне законодавство.
Якщо вона вирішує це зробити, таке рішення стає підставою
зобов'язань, згідно з міжнародним правом, між Данією та іншими
державами-членами, зазначеними у статті 1 Протоколу про
інтегрування шенгенських asquis до структури Європейського Союзу
( 994_614 ), а також Ірландією чи Сполученим Королівством, якщо ці
держави-члени беруть участь у відповідних сферах співпраці.
2. Якщо Данія вирішить не виконувати рішення Ради, зазначене
в частині першій, держави-члени, зазначені у статті 1 Протоколу
про інтегрування шенгенських acquis до структури Європейського
Союзу ( 994_614 ), вирішуватимуть, яких заходів належить вжити.
ЧАСТИНА II
Стаття 6
Стосовно заходів, що їх Рада ухвалює у сфері частини першої
статті 13 та статті 17 Договору про Європейський Союз ( 994_029 ),
Данія не бере участі у вироблянні та виконанні рішень та дій
Союзу, пов'язаних з обороною, проте не перешкоджає державам-членам
розвивати ближчу співпрацю у цій сфері. Отже, Данія не бере участі
в ухвалюванні їх. Данія не зобов'язана робити внески у
фінансування оперативних видатків, що постають через такі заходи.
ЧАСТИНА III
Стаття 7
Данія може будь-коли, згідно зі своїми конституційними
вимогами, повідомити інших держав-членів про те, що вона не має
наміру далі цілком чи частково застосовувати цей Протокол. У
такому разі Данія у повному обсязі застосовує всі відповідні
заходи, що їх ухвалено в межах структури Європейського Союзу і що
на той час набрали чинності.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/
Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:
Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.вгору