Протокол про позицію Сполученого Королівства та Ірландії
Європейський Союз, Великобританія; Протокол, Міжнародний документ від 02.10.1997
Документ 994_616, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005

               Протокол 
про позицію Сполученого Королівства та Ірландії
2 жовтня 1997 року
( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )
{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз
та Договору про функціонування Європейського Союзу
з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010
див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,
ПРАГНУЧИ врегулювати деякі питання, що стосуються Сполученого
Королівства та Ірландії,
ВРАХОВУЮЧИ Протокол про застосовування деяких аспектів статті
14 Договору про заснування Європейської Спільноти до Сполученого
Королівства та до Ірландії ( 994_615 ),
ПОГОДИЛИСЯ, що до Договору про заснування Європейської
Спільноти ( 994_017 ) та Договору про Європейський Союз
( 994_029 ) належить додати такі положення:
Стаття 1
З огляду на статтю 3, Сполучене Королівство та Ірландія не
беруть участі в ухвалюванні заходів Ради, запропонованих на
підставі Розділу IV Договору про заснування Європейської
Спільноти ( 994_017 ). Як відступ від частини другої статті 205
Договору про заснування Європейської Спільноти, кваліфіковану
більшість належить визначати таким самим співвідношенням зважених
голосів зацікавлених членів Ради, як закладено у зазначеній
частині другій статті 205. Для рішень Ради, що їх належить
ухвалювати одностайно, потрібна одностайність членів Ради без
урахування представників урядів Сполученого Королівства та
Ірландії.
Стаття 2
Як наслідок статті 1 та з огляду на статті 3, 4 та 6, жодне
положення Розділу IV Договору про заснування Європейської
Спільноти ( 994_017 ), жоден захід, ухвалений на підставі цього
Розділу, жодне положення будь-якої міжнародної угоди, що її
Спільнота укладає на підставі цього Розділу, та жодне рішення
Суду, що тлумачить будь-яке з таких положень чи заходів, не
накладає зобов'язань на і не є застосовне до Сполученого
Королівства та Ірландії; жодне таке положення, захід чи рішення
жодним чином не впливають на компетенції, права і зобов'язання цих
держав; жодне таке положення, захід чи рішення жодним чином не
впливають на acquis Спільноти і не є частиною права Спільноти,
застосовуваного до Сполученого Королівства та Ірландії.
Стаття 3
1. Сполучене Королівство чи Ірландія можуть письмово
сповістити Голову Ради про намір взяти участь в ухвалюванні та
застосовуванні будь-яких запропонованих заходів протягом трьох
місяців після подання Раді пропозиції чи ініціативи на підставі
Розділу IV Договору про заснування Європейської Спільноти
( 994_017 ); після цього цій державі належить надати право робити
це. Як відступ від частини другої статті 205 Договору про
заснування Європейської Спільноти, кваліфіковану більшість
належить визначати таким самим співвідношенням зважених голосів
зацікавлених членів Ради, як закладено у зазначеній частині другій
статті 205 Договору про заснування Європейської Спільноти.
Для рішень Ради, що їх належить ухвалювати одностайно,
потрібна одностайність членів Ради за винятком члена, що не зробив
такого сповіщення. Захід, що його ухвалено на підставі цієї
частини, є обов'язковим для всіх держав-членів, які взяли участь в
його ухваленні.
2. Якщо протягом розумного строку захід, зазначений у частині
першій, неможливо ухвалити за участю Сполученого Королівства чи
Ірландії, Рада може ухвалити такий захід згідно зі статтею 1 без
участі Сполученого Королівства чи Ірландії. У такому разі належить
застосовувати статтю 2.
Стаття 4
Сполучене Королівство чи Ірландія будь-коли після того, як
Рада ухвалила захід на підставі Розділу IV Договору про заснування
Європейської Спільноти ( 994_017 ), може сповістити Раду та
Комісію про свій намір прийняти цей захід. У цьому випадку
належить застосовувати mutatis mutandis процедуру, обумовлену в
частині третій статті 11 Договору про заснування Європейської
Спільноти.
Стаття 5
Жодні фінансові наслідки цього заходу, крім пов'язаних з ним
адміністративних видатків інституцій, не стосуються держави-члена,
щодо якої не є обов'язковим захід, ухвалений на підставі Розділу
IV Договору про заснування Європейської Спільноти ( 994_017 ).
Стаття 6
У разі, якщо у випадках, зазначених у цьому Протоколі, захід,
що його ухвалила Рада на підставі Розділу IV Договору про
заснування Європейської Спільноти ( 994_017 ), є обов'язковим для
Сполученого Королівства чи Ірландії, до цієї держави у зв'язку з
цим заходом належить застосовувати відповідні положення цього
Договору, зокрема статтю 68.
Стаття 7
Статті 3 та 4 не порушують Протоколу про інтегрування
Шенгенських acquis до структури Європейського Союзу ( 994_614 ).
Стаття 8
Ірландія може письмово сповістити Голову Ради про те, що вона
не має наміру надалі дотримуватися умов цього Протоколу. У такому
разі до Ірландії належить застосовувати звичайні положення
Договору.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/
Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:
Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.вгору