Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації"
Рада Європи, Парламентська Асамблея; Резолюція, Міжнародний документ від 26.04.20011244(2001)
Документ 994_603, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2001

           Резолюція 1244 (2001) 
Парламентської Асамблеї Ради Європи
"Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих
Україною при вступі до Організації"

1. Розглядаючи питання виконання обов'язків і зобов'язань,
взятих Україною, Асамблея приймає до уваги Резолюції 1179 (1999)
( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ) і 1239 (2001) ( 994_601 ) та
Рекомендації 1335 (1999) ( 994_598 ), 1416 (1999) ( 994_599 ),
1451 (2000) ( 994_053 ) і 1497 (2001) ( 994_602 ).
2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених
українськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу N 6
Європейської Конвенції з прав людини ( 994_802 ) від 4 квітня 2000
року, постанову Конституційного Суду України про
неконституційність смертної кари ( v011p710-99 ), Асамблея вважає,
що Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати
обов'язки і зобов'язання України, як країни-члена Ради Європи.
3. У цьому зв'язку Асамблея пригадує тверду обіцянку
української делегації та керівників партій і фракцій у Верховній
Раді про те, що зобов'язання України у законодавчій сфері,
перелічені Асамблеєю у Висновку 190 (1995) ( 994_590 ), будуть
виконані. Дані зобов'язання включають:
i. рамковий акт щодо правової політики України в питаннях
захисту прав людини ( 699-14 ),
ii. рамковий акт щодо правової та судової реформи,
iii. нові Кримінальний ( 2341-14 ) та
Кримінально-процесуальний кодекси,
iv. нові Цивільний та Цивільно-процесуальний кодекси,
v. трансформація ролі і функцій Прокуратури.
Крім того, Україна має завершити призупинений процес
ратифікації Європейської Хартії про регіональні мови або мови
меншин ( 994_014 ) та забезпечити належний захист усіх меншин в
Україні.
4. Асамблея стурбована вбивствами, неодноразовими нападами та
безперервним залякуванням журналістів, парламентарів та
опозиційних політиків в Україні, частими та серйозними
зловживаннями з боку українських органів виконавчої влади стосовно
свободи слова та зборів.
5. Асамблея закликає українські органи влади, особливо
Президента, покінчити з практикою залякування і репресій
опозиційних політиків і незалежної преси та прийняти усі необхідні
заходи з метою припинення нападів і погроз на адресу журналістів
та інших представників ЗМІ. Вона знову закликає відповідні органи
української влади удосконалити загальні умови роботи ЗМІ,
визначені у параграфі 5 Резолюції 1239 (2001) ( 994_601 ):
i. оперативне та прозоре розслідування усіх випадків насилля
та смерті журналістів;
ii. термінове скасування постанов та відмова від практичних
дій, які дозволяють позасудове закриття органів інформації й
припинення телетрансляцій та радіомовлення;
iii. прийняття без будь-яких подальших зволікань поправок до
законодавства щодо штрафів чи збитків, заподіяних наклепом, та
декриміналізації наклепів;
iv. поправки до Закону про Національну Раду з питань
телебачення і радіомовлення ( 538/97-ВР ) у відповідності з
експертизою, проведеною Радою Європи;
v. створення однакових умов для функціонування усіх ЗМІ,
особливо шляхом внесення поправок до Закону про державну підтримку
ЗМІ та соціальний захист журналістів від 1997 року ( 540/97-ВР );
vi. припинення практики тиску на ЗМІ через створення перешкод
підчас друкування та розповсюдження;
Дебати Асамблеї 26 квітня 2001 року (14-е засідання). Див.
Док. 9030, Доповідь Комітету з питань відслідковування виконання
обов'язків і зобов'язань, що взяли при вступі до Організації
країни-члени Ради Європи (доповідачі: пані Северінсен та пані
Вольвенд).
Текст прийнято Асамблеєю 26 квітня 2001 року (15-е
засідання).вгору