Документ 994_577, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.09.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.1993. Подивитися в історії? )

Угода
між Урядом України і Комісією Європейських
Співтовариств про заснування представництва Комісії
Європейських Співтовариств в Україні та про його
привілеї та імунітети

 
     Дата підписання: 17.09.1993
     Дата набуття чинності: 09.12.1993
 
     Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств (далі Комісія),
 
     прагнучи і надалі зміцнювати і розвивати дружні відносини та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами,
 
     бажаючи визначити умови заснування представництва Комісії на території України і надання цьому представництву привілеїв та імунітетів,
 
     погодилися про таке:
 
Стаття 1
 
     Уряд України погоджується на заснування представництва Комісії на території України.
 
Стаття 2
 
     1. Кожне з Європейських Співтовариств - Європейське Співтовариство вугілля і сталі, Європейське Економічне Співтовариство і Європейське Співтовариство з атомної енергії - має на території України статус юридичної особи.
 
     2. Співтовариства мають право укладати контракти, набувати та розпоряджатися нерухомим і рухомим майном, як це необхідно для ефективного виконання покладених на них функцій та у відповідності з процедурними і адміністративними вимогами чинного законодавства України, і виступати стороною в судових процедурах, будучи представленими для таких цілей Комісією.
 
Стаття 3
 
     1. Представництво Комісії, його голова і співробітники, а також члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються на території України такими правами, привілеями та імунітетами і є суб'єктами таких зобов'язань, які передбачені Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року ( 995_048 ) і, відповідно надані і прийняті дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні, їх головами і співробітниками, а також членами їх сімей, які проживають разом з ними. Привілеї та імунітети, які зазначені в цьому пункті, не поширюються на осіб, що є громадянами України.
 
     2. Інші положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року ( 995_048 ) застосовуються mutatis mutandis.
 
Стаття 4
 
     Уряд України цим визнає паспорти, видані Європейськими Співтовариствами посадовим особам та іншим службовцям їх установ, як дійсні подорожні документи.
 
Стаття 5
 
     Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватиметься шляхом консультацій між Сторонами з метою досягнення порозуміння.
 
Стаття 6
 
     Кожна з договірних Сторін повідомить іншу про виконання усіх внутрішніх процедур, необхідних для участі в цій Угоді, яка набере чинності в день одержання другого повідомлення.
 
     На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на це уповноважені, підписали цю Угоду.
 
     Вчинено у Брюсселі 17 вересня 1993 року у двох примірниках українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                За Комісію 
України Європейських Співтовариств
(підпис) (підпис)вгору