Документ 994_515, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2000

                Регламент Комісії N 1209/2000/ЄС, 
що визначає процедури для передачі повідомлень,
передбачених статтею 41 Договору, що засновує
Європейське Співтовариство з Атомної Енергії
від 8 червня 2000 року
(витяг)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи положення Договору, що засновує Європейське
Співтовариство з Атомної Енергії ( 994_027 ), та, зокрема, статтю
41, Враховуючи положення Регламенту Ради (Євратом) N 2587/1999
від 2 грудня 1999 року ( 994_514 ) (1), що визначають
інвестиційний проект(и), про які необхідно повідомляти Комісію
відповідно до статті 41 Договору ( 994_027 ), _______________
(1) OJ L 315, 9.12.1999, p. 1.
Беручи до уваги, що: Обов'язком Комісії, у межах, необхідних для виконання задачі,
покладеної на неї відповідно до Глави IV Договору ( 994_027 ), є
визначення процедури для виконання зобов'язання, що накладається
на особи і підприємства статтею 41, повідомляти про інвестиційні
проекти стосовно нових (споруд) установок, а також про заміни чи
перетворення, що відповідають по типу та розміру, критеріям,
сформульованим Радою, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Необхідно повідомляти Комісії про інвестиційні проекти, що
відносяться до нових установок (споруд), а також до замін чи
перетворень, що відповідають по типу та розміру критеріям,
сформульованим Регламентом (Євратом) N 2587/1999 ( 994_514 ), за
допомогою форми, зразок якої додається до даного Регламенту.
Стаття 2
Зобов'язання за повідомленням Комісії про інвестиційні
проекти, що згадуються в статті 41, передаються особам та
підприємствам, які зайняті виробничою діяльністю, види якої
перераховані в Додатку II до Договору ( 994_027 ), стосовно всіх
установок, уже створених чи запланованих у рамках Співтовариства;
(місцеві влади, в окремих випадках, звільняють від зобов'язання в
тому випадку, якщо підприємство розташоване за межами
Співтовариства).
Стаття 3
Якщо інформація, про яку необхідно повідомляти у
відповідності до статті 41 Договору ( 994_027 ), уже була надана в
контексті загальних даних, наданих відповідно до статті 37
Договору, то в повідомленні можна обмежитися перехресним
посиланням на це попереднє подання і, крім того, на всю іншу
інформацію, яку необхідно повідомляти відповідно до змісту форми,
що додається до цього Регламенту.
Стаття 4
Будь-які зміни, зроблені протягом виконання інвестиційних
проектів, повідомлені Комісії відповідно до даного Регламенту,
стають об'єктом подальших повідомлень за такими ж умовами.
Стаття 5
Будь-які зміни вищезгаданої форми повинні бути опубліковані
Комісією в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств.
Стаття 6
Регламент N 1 Комісії ЄСАЕ від 5 листопада 1958 року (2)
скасовується з дати набрання чинності цього Регламенту. Цей Регламент набирає чинності на двадцятий день після його
публікації в Офіційному Журналі Європейських Співтовариств. _______________
(2) OJ 25, 27.11.1958, p. 511/58.
Цей Регламент є обов'язковим у всій його цілісності та
безпосередньо застосовується у всіх державах-членах.
Здійснено в Брюсселі, 8 червня 2000 року.
Від імені Комісії
Віце-Президент Лойола Де Палачио
Додаток
Інвестиційний проект
(зразок)
(не наводиться)
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.вгору