Документ 994_504, поточна редакція — Прийняття від 24.07.1973

                    Директива Ради 73/238/ЄЕС 
"Щодо заходів з пом'якшення впливу труднощів
у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів"
від 24 липня 1973 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Угоду про створення Європейського Економічного
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, її статтю 103, Враховуючи пропозицію Комісії, Враховуючи висновок Європейського Парламенту, Враховуючи висновок Комітету з економічних та соціальних
питань; Беручи до уваги, що створення спільної енергетичної політики
є однією з цілей, яку самі Співтовариства встановили, Беручи до уваги, що сира нафта та нафтопродукти є надзвичайно
важливими в забезпеченні Співтовариства поставками енергії;
оскільки будь-які труднощі, навіть тимчасові, маючи результатом
чималі зменшення постачань таких товарів, можуть спричинити
серйозні порушення в економічній діяльності Співтовариства;
оскільки Співтовариство повинне, однак, компенсувати або,
щонайменше, полегшити будь-які важкі результати цього; Беручи до уваги, що всі держави-члени повинні, маючи
необхідні повноваження, здійснювати відповідні дії, для
необхідного росту, без затримок та відповідно до Угоди ( 994_017 )
та, зокрема, її статті 103; Беручи до уваги, що необхідне, щоб ці повноваження були
гармонізовані у певних межах для здійснення координації
національних заходів у рамках консультацій на рівні
Співтовариства; Беручи до уваги, що також бажано, щоб був негайно створений
консультативний орган для здійснення координації практичних
заходів, що вживаються або пропонуються державами-членами у цій
сфері; Беручи до уваги, що необхідно, щоб кожна держава-член
розробила план, який може бути використаний у разі виникнення
труднощів у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Держави-члени вживають всіх необхідних заходів, щоб
забезпечити компетентні органи необхідними повноваженнями у разі
виникнення труднощів у постачанні сирої нафти та нафтопродуктів,
які можуть значно зменшити поставки цих товарів та спричинити
деякі зриви. Ці повноваження дозволять компетентним органам: - залучати аварійні запаси відповідно до Директиви Ради від
20 грудня 1968 року ( 994_437 ) (1), яка покладає зобов'язання на
держави-члени ЄЕС утримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або
нафтопродуктів та постачати ці запаси споживачам, - покладати надзвичайні або певні обмеження споживання в
залежності від очікуваного дефіциту та надавати пріоритети для
поставок нафтопродуктів певним групам споживачів, - регулювати ціни для запобігання надвисокого їхнього росту. _______________
ОЖ N L 308, 23.12.1968, стор. 14.
Стаття 2
1. Держави-члени призначають органи, які відповідають за
упровадження заходів, що повинні виконувати повноваження, про які
йдеться у статті 1. 2. Держави-члени розробляють запобіжні плани для використання
їх у випадку труднощів у постачанні сирої нафти та
нафтопродуктів.
Стаття 3
1. Якщо виникають труднощі з постачанням сирої нафти та
нафтопродуктів у Співтоваристві або в однієї державі-члені,
Комісія скликає якнайшвидше, за вимогою однієї держави-члена або
за власною ініціативою, групу делегатів з держав-членів, чиї імена
визначаються завчасно, під головуванням Комісії. 2. Ця група здійснює необхідні консультації для виконання
координації заходів, що вживаються або пропонуються, у межах
повноважень, викладених у Статті 1 вище.
Стаття 4
1. Держави-члени інформують Комісію про положення, що
відповідають зобов'язанням, які з'являються при застосуванні
статті 1 цієї Директиви. 2. Держави-члени повідомляють Комісію про склад та
повноваження національних органів, які створюються відповідно до
статті 2 (1) для вживання необхідних заходів.
Стаття 5
Держави-члени вводять в дію не пізніше 30 червня 1974 року
положення, встановлені законодавством, правила та адміністративні
дії, які необхідні для відповідності цієї Директиви.
Стаття 6
Цю Директиву адресовано державам-членам.
Здійснено у Брюсселі, 24 липня 1973 року.
Від імені Ради
Президент І. Ніргаард
Енергетичне законодавство:
Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.
К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.вгору