Документ 994_496, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1996

                     Директива Ради 96/42/ЄС, 
що вносить зміни до Директиви 77/388/ЄЕС
щодо загальної системи податку на додану вартість
від 25 червня 1996 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 99 Договору, беручи до уваги пропозицію Комісії, беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1), беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(2), _______________
(1) OJ No C 17, 22.1.1996, p. 26.
(2) OJ No C 236, 11.9.1995, p. 10.
враховуючи, що стаття 12(3) (d) Директиви 77/388/ЄЕС (3)
зазначає, що правила стосовно оподаткування сільськогосподарської
продукції, іншої ніж та, що підпадає під категорію 1 Додатка H
повинні бути вирішені одностайно Радою до 31 грудня 1994 р. з
пропозиції Комісії; враховуючи, що до цієї дати ті держави-члени,
які вже застосували зменшену ставку можуть продовжувати її
використання, в той час як ті, хто застосовував стандартну ставку
не можуть використовувати зменшену ставку; _______________
(3) OJ No L 145, 13.6.1977, p. 1. з поправками, востаннє
внесеними Директивою 95/7/ЄС ( 994_490 ) (OJ No L 102, 5.5.1995,
p. 18)
враховуючи, що це дозволило дворічну відстрочку у
застосуванні стандартної ставки; враховуючи, що досвід показав те,
що структурне порушення рівноваги у ставках ПДВ, які
застосовувалися державами-членами до сільськогосподарської
продукції квітницького та садівничого секторів, привело до
повідомлених випадків шахрайства; враховуючи, що структурне порушення рівноваги у ставках ПДВ є
безпосереднім результатом застосування статті 12 (3) (d) і,
відповідно, повинне бути виправленим; враховуючи, що найбільш
прийнятним рішенням буде поширити на всі держави-члени, тимчасово,
можливість застосування зниженої ставки до поставок
сільськогосподарської продукції квітницького та садівничого
секторів і щодо деревини, що використовується як дрова, ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Директива 77/388/ЄЕС змінена наступним чином:
1. Статтю 12(3)(d) потрібно виключити; 2. До статті 28(2) необхідно включити наступне:
(i) Держави-члени можуть застосовувати знижену ставку до
постачальників живих рослин (цибулини, коріння та таке інше,
зрізані квіти та декоративні рослини без коріння включно) та лісу,
а саме деревини.
Стаття 2
Держави-члени передають Комісії текст основних положень
національного законодавства, які вони прийняли у сфері, що
регулюється цією Директивою.
Стаття 3
Директива застосовується з 1 січня 1995 р.
Стаття 4
Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Люксембурзі 25 червня 1996 р.
За Раду
Президент М. Пінто
Офіційне видання L 170, 09/07/1996 p. 0034 - 0034
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору