Документ 994_482, поточна редакція — Прийняття від 15.10.1999

               Угода 
у Формі Обміну Листами
між Європейським Співтовариством та Україною
про поновлення Угоди між Європейським Співтовариством
та Україною про торгівлю текстильною продукцією
Брюссель, 15 жовтня 1999 року

Неофіційний переклад
Лист Ради Європейського Союзу
Шановний пане,
1. Маю честь послатися на переговори, проведені 14 - 15
жовтня 1999 року між нашими делегаціями з метою поновлення Угоди
між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю
текстильною продукцією, яка включає додатки та погодження
( 994_161 ) (далі - "Угода"), парафованої 5 травня 1993 року, та
доповненої пізніше Угодою в Формі Обміну Листами, парафованою 9
листопада 1995 року.
2. Під час згаданих переговорів обидві Сторони підкреслили
свою довгострокову мету, яка полягає в збільшенні обсягів торгівлі
текстильною продукцією та одягом між Україною та країнами
Європейського Союзу. У зв'язку з цим було узгоджено, що протягом
2000 року Сторони проведуть переговори щодо укладання
довгострокової угоди, яка матиме на меті повну лібералізацію
торгівлі текстильною продукцією разом з приведенням українських
тарифів до рівня, встановленого Європейським Співтовариством.
Така угода матиме на меті усунення, з часу вступу її в силу,
кількісних обмежень на категорії товарів, рівень використання яких
у 1999 році не перевищував 2% (категорії 1, 2, 2А, 3, 9, 12, 20,
23, 37, 67 і 115).
3. Сторони погодились внести наступні зміни та доповнення до
існуючого тексту Угоди ( 994_161 ):
3.1. Додаток I, що визначає товари, зазначені в Статті 1
Угоди, замінити Додатком 1 до Постанови ЄК 3030/93 (Доповнення 1
до цього листа надає більш детальну інформацію). 3.2. Додаток II, що встановлює кількісні обмеження на експорт
з України до Європейського Співтовариства, замінити Додатком II до
цього листа. В 1999 році матиме місце збільшення імпортних квот на
60% по категоріях текстильної продукції 6, 7, 15, 16 та збільшення
на 50% по категоріях 5, 26/27, 29 і 50. В 2000 році, відповідно до
умов та процедур, зазначених в параграфі 5 цього листа, матиме
місце збільшення по всіх категоріях текстильної продукції
імпортних квот понад існуючі в 1999 році на 30%, за винятком
категорій 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 та 50 по яким матиме місце
збільшення квот на 50 % понад існуючі в 1999 році. 3.3. Друге та третє речення Статті 20 параграфа 1 викласти в
наступній редакції:
"Це буде застосовуватись до 31.12.2000".
4. Сторони погоджуються, що імпорт до України товарів
походженням з Співтовариства та перелічених в Доповненні 3, не
повинен перевищувати рівень імпортних ставок, визначених в
Доповненні 3 (товари, які підпадають під опис глав 50 - 63
Гармонізованої Системи)1. ____________
1 Дане доповнення має відображати тарифи, які відповідають
тарифам, запроваджуваним Україною згідно з Угодою, парафованою 9
листопада 1995 року та відповідно до стану зниження тарифів, що
вже застосовуються Україною. Згадане може вимагати виконання
технічних заходів для відображення даної мети.
5. Сторони погоджуються, що баланс існуючої угоди, формуючи
групу взаємних поступок, залежить від повної та вичерпної
імплементації всіх умов угоди. З метою моніторингу запровадження
даної угоди обидві сторони проведуть консультації в першому
кварталі 2000 року, під час яких розміри кількісних обмежень на
2000 рік, як зазначається в Доповненні 2, можуть бути переглянуті
для подальшого покращення торговельних відносин.
Підвищення рівня кількісних обмежень на 2000 рік, як
визначається в Доповненні 2, буде вчинено автоматично після
підтвердження про зниження рівня тарифів, визначеного в Доповненні
3. Україна зобов'язується надати таке підтвердження до 31 березня
2000 року.
Сторони також погоджуються, що розміри кількісних обмежень на
2000 рік будуть ідентичні розмірам кількісних обмежень на 1999 рік
до моменту доки Україна запровадить рівень імпортних тарифів,
визначений в Додатку III.
6. У випадку незапровадження вищезгаданого рівня імпортних
тарифів Співтовариство матиме право представити на 2000 рік рівень
кількісних обмежень, запроваджений у 1999 році, як визначається
Угодою у Формі Обміну Листами, парафованою 9 жовтня 1995 року.
7. Якщо Україна стане членом Світової організації торгівлі до
закінчення терміну дії цієї Угоди, дана Угода у Формі Обміну
Листами та її додатки будуть застосовані та подані до відома
Світової організації торгівлі в якості Адміністративного Договору,
а її положення будуть запроваджені в рамках Угод та правил
Світової організації торгівлі.
8. Був би вдячний, якби Ви змогли люб'язно підтвердити
прийняття Вашим Урядом викладеного вище. В цьому випадку дана
Угода у Формі Обміну Листами стане чинною в перший день місяця, що
йде за датою повідомлення Сторонами одна одної про завершення
юридичних процедур, необхідних для запровадження даної мети. Тим
часом вона має застосовуватись як тимчасова з 1 грудня 1999 року
на умовах, визначених в Обміні Нотами (див. Доповнення 5).
Будь-ласка, прийміть, шановний пане, запевнення в моїй вельми
глибокій повазі.
За Раду Європейського Союзу
* * *
Протокол переговорів
Делегації України та Європейського Співтовариства провели
раунд переговорів 14 - 15 жовтня 1999 року по укладанню нової
угоди між Україною та Європейським Співтовариством про торгівлю
текстильною продукцією та одягом на 1999 - 2000 роки та парафували
нижченаведений проект згаданої угоди.
За Європейське Співтовариство За Українувгору