Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.199292/84/ЄЕС
Документ 994_431, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1992

                     Директива Ради 92/84/ЄЕС 
"Про наближення акцизних зборів
на спирт та алкогольні напої"
від 19 жовтня 1992 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(3), _______________
(1) OJ N C 12, 18.01.1990, p. 12.
(2) OJ N C 94, 13.04. 1992, p. 46.
(3) OJ N C 225, 10.09.1991, p. 54.
Враховуючи Директиву 92/12/ЄЕС ( 994_361 ) (4), що закріплює
Постанови про загальні домовленості щодо продуктів, що підлягають
акцизному збору; _______________
(4) OJ N L 76, 23.03.1992, p. 1.
Враховуючи Директиву 92/83/ЄЕС ( 994_430 ) (5), яка закріплює
Постанови стосовно акцизного збору на спирт та алкогольні напої; _______________
(5) Див. сторінку 21 цього Офіційного журналу.
Враховуючи, що держави-члени Співтовариства мають
застосовувати мінімальні ставки акцизного збору на ці продукти з 1
січня 1993 року, якщо внутрішній ринок має бути створений до цієї
дати; Враховуючи, що найбільш придатною основою для обчислення
стягування акцизного збору з етилового спирту є вміст чистого
спирту; Враховуючи, що найбільш придатною основою для обчислення
акцизного збору з вина та проміжних продуктів є маса готового
продукту; Враховуючи, що структура споживання ігристого вина
відрізняється від структури споживання неігристого вина; отже,
враховуючи те, що державам-членам Співтовариства може дозволятися
встановлення різних ставок акцизного збору на ці два продукти; Враховуючи, що способи оподаткування пива є різними в
державах-членах Співтовариства, і можливо дозволити, щоб ці
коливання продовжувалися, зокрема встановивши мінімальну ставку,
що виражається як плата, пов'язана як з первісною вагою, так і з
вмістом алкоголю у продукті; Враховуючи, що можливо дозволити деяким державам-членам
Співтовариства застосування знижених ставок на продукти, що
споживаються в конкретних регіонах їхніх національних територій; Враховуючи, що ставки, закріплені у цій Директиві, мають
періодично переглядатися на підставі доповіді Комісії, з
урахуванням усіх відповідних чинників; Враховуючи, що слід створити механізм конвертації в
національну валюту конкретних сум, виражених в екю; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Не пізніше як з 1 січня 1993 року держави-члени
Співтовариства застосовуватимуть мінімальні ставки акцизного збору
відповідно до норм, закріплених у цій Директиві.
Стаття 2
1. Продукти, на які поширюється дія цієї Директиви, такі: спирт і алкогольні напої, проміжні продукти, вино, пиво, як визначено у Директиві 92/83/ЄЕС ( 994_430 ).
Стаття 3
1. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
спирт і спирт, що міститься в напоях, крім зазначених у статтях 4,
5 та 6, встановлюється в розмірі 550 екю з гектолітра чистого
спирту. Проте, держави-члени Співтовариства, які застосовують до
спирту та алкогольних напоїв ставку збору, що не перевищує 1000
екю з гектолітра чистого спирту, можуть не знижувати свою
внутрішню ставку. Крім того, держави-члени Співтовариства, які
застосовують до зазначених продуктів ставку збору, що перевищує
1000 екю з гектолітра чистого спирту, можуть не знижувати свою
внутрішню ставку нижче 1000 екю. 2. Однак, Королівство Данія може підтримувати свою існуючу
систему оподаткування спирту та спирту, що міститься в інших
продуктах, до 30 червня 1996 року, за умови, що внаслідок
застосування такої системи ніколи не застосуватиметься сума збору,
яка є нижчою тієї, яка виникла б внаслідок застосування пункту 1
відповідно до правил, закріплених у Директиві 92/83/ЄЕС
( 994_430 ). 3. Однак, Італійська республіка може до 30 червня 1996 року
дотримуватися своєї існуючої системи оподаткування спирту та
спирту, що міститься в інших продуктах, за якою передбачено
знижену ставку для деяких категорій алкогольних напоїв, за умови,
що внаслідок застосування такої системи ніколи не
застосуватиметься сума збору, яка є нижчою тієї, яка виникла б
внаслідок застосування пункту 1 відповідно до правил, закріплених
у Директиві 92/83/ЄЕС ( 994_430 ).
Стаття 4
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
проміжкові продукти встановлюється в розмірі 45 екю з гектолітра
продукту.
Стаття 5
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на вина
встановлюється: - на неігристі вина - 0 екю та - на ігристі вина - 0 екю з гектолітра продукту.
Стаття 6
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на пиво
встановлюється: - 0,748 екю з гектолітра/градуса Плато, або - 1,87 екю з гектолітра/градуса алкоголя готового продукту.
Стаття 7
1. Грецька республіка може застосовувати знижену ставку
акцизного збору на етиловий спирт, що споживається в департаментах
Лесбос, Хіос, Самос, островах Додекані та Кіклади і на таких
островах у Егейському морі: Тазос, Північні Споради, Самотракі та
Скірос. Знижена ставка, яка може падати нижче мінімальної ставки
акцизного збору, не може падати більше, ніж на 50% нижче
стандартної внутрішньодержавної ставки збору на етиловий спирт. 2. Італійська республіка може продовжувати застосовувати
звільнення від акцизного збору та його знижені ставки, які не
можуть бути меншими мінімальних ставок, що застосовувалися 1 січня
1992 року до спирту та алкогольних напоїв, що споживалися у
регіонах Горізії та долині Аоста. 3. Португальська республіка може продовжувати застосовувати в
автономних районах Мадейра та Азорські острови знижені ставки
акцизного збору, але не більше, ніж на 50% менші від
внутрішньодержавних ставок, на такі продукти: (a) в Мадейрі
- вино, отримане з виключно місцевих сортів винограду,
зазначених у статті 15 Постанови (ЄЕС) N 4252/88,
- ром, визначений у статті 1(4) (a) Постанови (ЄЕС) N
1576/89 як такий, що має географічні характеристики, викладені у
статті 5(3) та Додатку II, пункті 1 цього Постанови,
- лікери, виготовлені з субтропічних фруктів, збагачені
горілкою з цукрової тростини та такі, що мають характеристики і
якості, визначені у статті 5(3)(b) Постанови (ЄЕС) N 1576/89;
(b) на Азорських островах
- лікери, як визначено у статті 1(4) (r) Постанови (ЄЕС)
31576/89, виготовлені із плодів страстоцвіту та ананасу,
- горілка, вироблена з вина або з вижимок винограду, що
має характеристики і якості, визначені у статті 5(3)(b) Постанови
(ЄЕС) N 1576/89.
Стаття 8
Раз на два роки і вперше не пізніше ніж 31 грудня 1994 року
Рада, діючи на підставі звіту та, де це доречно, пропозиції
Комісії, переглядає встановлені цією Директивою ставки збору, і,
діючи одностайно після консультацій з Європейським Парламентом,
вживає необхідних заходів. У звіті Комісії та розгляді Радою
враховуються належне функціонування внутрішнього ринку,
конкуренція між різними категоріями алкогольних напоїв, реальна
величина ставок збору та ширші цілі Договору ( 994_017 ).
Стаття 9
1. Вартість екю в національних валютах, що має
застосовуватися до величини конкретних акцизних зборів,
встановлюється раз на рік. Ставки, що мають застосовуватися,
визначаються за станом на перший робочий день жовтня, публікуються
в Офіційному журналі Європейського Співтовариства та набувають
чинності з 1 січня наступного календарного року. 2. Держави-члени Співтовариства можуть зберігати суми
акцизних зборів, дійсні на час внесення щорічної поправки,
передбаченої у пункті 1, якщо конвертація встановлених сум
акцизного збору, виражених в екю, призводить до зростання, меншого
5% або 5 екю, залежно від того, що з них становитиме меншу суму,
від акцизного збору, вираженого в національній валюті.
Стаття 10
1. Держави-члени Співтовариства приймають закони, постанови
та адміністративні Постанови, необхідні для виконання цієї
Директиви, не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони негайно інформують
про них Комісію. При прийнятті таких заходів державами-членами
Співтовариства ці заходи мають містити посилання на цю Директиву
або супроводжуватися таким посиланням при офіційній публікації.
Форми цих посилань визначаються державами-членами Співтовариства. 2. Держави-члени Співтовариства передають Комісії тексти
основних положень національних законодавств, які вони приймають у
сфері, що регулюється цією Директивою.
Стаття 11
Ця Директива адресована державам-членам Співтовариства.
Вчинено в Люксембурзі, 19 жовтня 1992 року.
За Раду
Голова Дж. Коуп
Офіційний журнал L 316, 31/10/1992, p. 0029 - 0031 Фінське спеціальне видання...: Розділ 9, том 2, с.108 Шведське спеціальне видання...: Розділ 9, том 2, с.108
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору