Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.199292/82/ЄЕС
Документ 994_371, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1992

                     Директива Ради 92/82/ЄЕС 
"Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти"
від 19 жовтня 1992 року

Зміни: Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи Договір, яким створено Європейське Економічне
Співтовариство ( 994_017 ), і зокрема його статтю 99, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи думку Європейського парламенту (2), Враховуючи думку Економічного і Соціального Комітету (3), _______________
(1) OJ No C 16, 23.01.1990, p. 10.
(2) OJ No C 183, 15.07. 1991, p. 290.
(3) OJ No C 225, 10.09.1991, p. 54.
Беручи до уваги Директиву 92/12/ЄЕС (4) ( 994_361 ), що
закріплює положення про загальні домовленості щодо продуктів, що
підлягають акцизному збору; Беручи до уваги Директиву 92/81/ЄЕС (5) ( 994_370 ), яка
закріплює положення стосовно акцизного збору, що застосовується до
нафтопродуктів; _______________
(4) OJ No L 76, 23.03.1992, p. 1.
(5) Див. сторінку 12 цього Офіційного часопису.
Беручи до уваги те, що країни-члени Співтовариства мають
застосовувати мінімальні ставки акцизного збору на ці продукти з 1
січня 1993 року, якщо внутрішній ринок має бути створений до цієї
дати; Беручи до уваги те, що ставки акцизного збору на
нафтопродукти слід встановлювати за спеціальним тарифом шляхом
посилання на фіксовану кількість продуктів, що підлягають
обкладенню акцизним збором; Беручи до уваги те, що можливо дозволити певним
країнам-членам Співтовариства застосування знижених ставок на
продукти, що споживаються у межах конкретних регіонів їхніх
територій; Беручи до уваги необхідність періодичного перегляду ставок,
закріплених у цій Директиві, на підставі доповіді Комісії з
урахуванням усіх відповідних чинників; Беручи до уваги те, що слід створити механізм конвертації
конкретних сум, виражених в екю, у національну валюту. ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Не пізніше як з 1 січня 1993 року країни-члени Співтовариства
застосовуватимуть ставки акцизного збору на нафтопродукти, які
будуть не нижчими мінімальних ставок, визначених у цій Директиві.
Стаття 2
1. Нафтопродукти, на які поширюється дія цієї Директиви,
такі: - етилований бензин в межах кодів CN 2710 00 31 та 2710 00
35, - неетилований бензин в межах коду CN 2710 00 33, - газойль в межах коду CN 2710 00 69, - важке дизельне паливо в межах коду CN 2710 00 79, - газ з рідкої нафти в межах кодів CN від 2711 12 11 до 2711
19 00, - метан в межах коду CN 2711 29 00, - гас в межах кодів CN 2710 00 51 та 2710 00 55. 2. Посилання у вищезазначеному пункті 1 на коди CN є
посиланням на коди варіанту Зведеного переліку, чинного на час
прийняття цієї Директиви.
Стаття 3
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
етилований бензин встановлюється в розмірі 337 екю з 1000 літрів
за винятком Люксембургу, де упродовж періоду від 1 січня 1993 року
до 31 грудня 1994 року мінімальну ставку збору буде встановлено в
розмірі 292 екю з 1000 літрів.
Стаття 4
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
неетилований бензин встановлюється в розмірі 287 екю з 1000 літрів
за винятком Люксембургу, де упродовж періоду від 1 січня 1993 року
до 31 грудня 1994 року мінімальну ставку збору буде встановлено в
розмірі 242 екю з 1000 літрів за умови, що в кожному разі ставка
збору буде нижчою, ніж ставка збору, встановленого для етилованого
бензину.
Стаття 5
1. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
газойль, що використовується як газ-витискувач, встановлюється в
розмірі екю за 1000 літрів за винятком Люксембургу та Греції, де
упродовж періоду від 1 січня 1993 року до 31 грудня 1994 року
мінімальну ставку збору буде встановлено в розмірі 195 екю з 1000
літрів. 2. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
газойль, що використовується для цілей, викладених у пункті 3
статті 8 Директиви 92/81/ЄЕС ( 994_370 ), встановлюється в розмірі
18 екю з 1000 літрів. 3. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
газойль, що використовується для опалювання, встановлюється в
розмірі 18 екю з 1000 літрів. Країнам-членам Співтовариства, які за станом на 1 січня 1991
року не застосовували акцизний збір на газойль, що
використовується для опалення, дозволяється продовжувати
застосування нульової ставки за умови, що вони стягуватимуть
моніторинговий збір в розмірі 5 екю з 1000 літрів з 1 січня 1993
року. Цей збір буде підвищено до 10 екю з 1000 літрів з 1 січня
1995 року, якщо Рада прийме таке рішення, діючи одноголосно на
підставі доповіді Комісії, зазначивши, що рівень збору надто
низький, аби уникнути викривлення торгівлі між країнами-членами
Співтовариства.
Стаття 6
З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
важке нафтове паливо встановлюється в розмірі 13 екю з 1000 кг.
Стаття 7
1. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
рідкий нафтовий газ та метан, якщо вони використовуються як
гази-витискувачі, встановлюється в розмірі 100 екю з 1000 кг. 2. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
рідкий нафтовий газ та метан, якщо вони використовуються для
цілей, викладених у статті 8(3) Директиви 92/81/ЄЕС ( 994_370 ),
встановлюється в розмірі 36 екю з 1000 кг. 3. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
рідкий нафтовий газ та метан, якщо вони використовуються для
опалювання, встановлюється в розмірі 0 екю з 1000 кг.
Стаття 8
1. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
гас, якщо він використовується як газ-витискувач, встановлюється в
розмірі 245 екю з 1000 літрів. 2. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
гас, якщо він використовується для цілей, викладених у статті 8(3)
Директиви 92/81/ЄЕС ( 994_370 ), встановлюється в розмірі 18 екю з
1000 літрів. 3. З 1 січня 1993 року мінімальна ставка акцизного збору на
гас, якщо він використовується для опалювання, встановлюється в
розмірі 0 екю з 1000 літрів.
Стаття 9
1. Португальська Республіка може застосовувати ставки
акцизного збору на нафтопродукти, що споживаються в автономному
регіоні Азорських островів, нижчі від мінімальних ставок,
викладених у цій Директиві, для того, щоб компенсувати транспортні
видатки внаслідок ізольованого і розосередженого характеру цього
регіону. 2. Грецька Республіка може застосовувати ставки акцизного
збору до 22 екю нижче мінімальних ставок, закладених у цій
Директиві на газойль, що використовується як газ-витискувач, та на
бензин, що споживається в департаментах Лесбос, Хіос, Самос,
островах Додекані та Кіклади і на таких островах у Егейському
морі: Тазос, Північні Споради, Самотракі та Скірос.
Стаття 10
Раз на два роки і вперше не пізніше 31 грудня 1994 року Рада,
діючи на підставі доповіді та, де це доречно, пропозиції Комісії,
переглядатиме встановлені цією Директивою ставки збору, і, діючи
одностайно після консультацій з Європейським парламентом,
вживатиме необхідних заходів. Доповідь Комісії та розгляд Радою
має враховувати належне функціонування внутрішнього ринку, реальну
величину ставок збору та ширші завдання Договору ( 994_017 ).
Стаття 11
1. Величина екю в національних валютах, що має
застосовуватися до величини конкретних акцизних зборів,
встановлюється раз на рік. Ставки, що мають застосовуватися,
визначаються у перший робочий день жовтня і публікуються в
Офіційному часописі Європейського Співтовариства та вступають в
силу з 1 січня наступного календарного року. 2. Країни-члени Співтовариства можуть дотримуватися сум
акцизних зборів, чинних на час щорічної поправки, передбаченої у
пункті 2, якщо внаслідок конвертації встановлених сум акцизного
збору, виражених в екю, буде зростання менше 5% або 5 екю, яке з
них становитиме меншу суму, від акцизного збору, вираженого в
національній валюті.
Стаття 12
1. Країни-члени Співтовариства мають прийняти закони,
інструкції та адміністративні приписи, необхідні для виконання
цієї Директиви, не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони мають негайно
поінформувати про це Комісію. Коли країни-члени Співтовариства вживатимуть цих заходів,
їхні заходи мають містити посилання на цю Директиву або
супроводжуватися таким посиланням під час їх офіційного
опублікування. Вибір способів здійснення такого посилання
покладається на країни-члени Співтовариства. 2. Країни-члени Співтовариства мають надіслати до Комісії
тексти основних положень національного законодавства, яке вони
приймуть у галузі, що регулюється цією Директивою.
Стаття 13
Ця Директива адресована країнам-членам Співтовариства.
Укладено в Люксембурзі, 19 жовтня 1992 року.
За Раду
Голова Дж. Коуп
Офіційний часопис L 316, 31/10/1992, p. 0019 - 0020 Фінське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 98 Шведське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 98
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору