Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети"
ЄЕС; Директива, Міжнародний документ від 19.10.199292/79/ЄЕС
Документ 994_368, поточна редакція — Прийняття від 19.10.1992

                     Директива Ради 92/79/ЄЕС 
"Про наближення ставок податків на сигарети"
від 19 жовтня 1992 року

Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Угоду про заснування Європейського Економічного
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 цієї Угоди; Враховуючи пропозицію від Комісії (1); Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2); Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних
питань (3); _______________
(1) OJ No C 12, 18.1.1990, p. 4.
(2) OJ No C 94, 13.4.1992, p. 35.
(3) OJ No C 225, 10.9.1990, p. 56.
Оскільки Директива 72/464/ЄЕС (4) встановлює основні
положення про акцизні збори на тютюнові вироби та спеціальні
положення про структуру акцизних зборів, які застосовуються до
сигарет; Оскільки Директива 79/32/ЄЕС (5) встановлює визначення різних
груп тютюнових виробів; _______________
(4) OJ No L 303, 31.12.1972, p. 1. Останні поправки, внесені
Директивою 92/78/ЄЕС (див. стор. 5 цього офіційного журналу).
16.1.1979, p. 8. (5) OJ N C 10, 16.01.1979, p. 8.
Оскільки для завершення створення внутрішнього ринку без
кордонів до 1 січня 1993 року необхідно встановити єдиний мінімум
акцизного збору на сигарети; Оскільки Королівству Іспанія для досягнення того єдиного
мінімуму акцизного збору на сигарети необхідний перехідний період
тривалістю два роки; Оскільки Республіці Португалія необхідно надати можливість
зниженої ставки на сигарети, що виробляються малими підприємствами
та споживаються у найвіддаленіших районах Азорських островів та
острова Мадейра, Оскільки необхідно запровадити таку процедуру, стосовно
верхньої межі та структури акцизного збору з сигарет, яка надавала
б можливість вносити кожні два роки поправки, необхідні для
врахування належного функціонування внутрішнього ринку та
розширення цілей Угоди, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. Не пізніше 1 січня 1993 року держави-члени застосовують до
сигарет мінімальні ставки податків на споживання сигарет згідно з
правилами, що передбачаються цією Директивою. 2. Пункт 1 застосовується до податків, які, згідно з
Директивою 72/464/ЄЕС, нараховуються на сигарети і які складаються
із (a) специфічного акцизного збору з одиниці товару; (b) пропорційного акцизного збору, який розраховується на
основі максимальної ціни роздрібного продажу;
(c) ПДВ, пропорційного ціні роздрібного продажу.
Стаття 2
Не пізніше 1 січня 1993 року кожна держава-член застосовує
загальний мінімум акцизного збору (специфічний акцизний збір плюс
податок з заявленої вартості, виключаючи ПДВ), верхня межа якого
встановлюється як 57% від роздрібної ціни (включаючи усі податки)
на сигарети цінової категорії, яка користується найбільшим
попитом. Загальний мінімум акцизного збору на сигарети визначається на
основі сигарет цінової категорії, яка користується найбільшим
попитом, відповідно на дату, встановлену за станом на 1 січня
кожного року, починаючи з 1 січня 1993 року.
Стаття 3
1. Королівству Іспанія надається перехідний період тривалістю
два роки, починаючи з 1 січня 1993 року, для досягнення загального
мінімуму акцизного збору, встановленого Статтею 2. 2. Республіці Португалія дозволяється застосовувати меншу
ставку збору, знижену до 50% у порівнянні з тією, що
встановлюється Статтею 2, до сигарет, які споживаються у
найвіддаленіших районах Азорських островів та острова Мадейра і
виробляються малими підприємствами, у кожного з яких річний обсяг
виробництва не перевищує 500 тон.
Стаття 4
Кожні два роки, перший раз - не пізніше 31 грудня 1994 року,
Рада, на основі звіту Комісії та, якщо це доцільно, пропозиції від
Комісії, переглядає загальний мінімум акцизного збору,
встановленого Статтею 2, положення Статті 3 (2) та структуру
акцизного збору, викладену у Статті 10 (b) Директиви 72/464/ЄЕС,
та, діючи одностайно, після консультацій з Європейським
Парламентом, вживає необхідних заходів. Звіт Комісії та перегляд
питання Радою мають проводитися з урахуванням належного
функціонування внутрішнього ринку та розширення цілей Угоди.
Стаття 5
1. Держави-члени вводять в дію закони, регламенти та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви,
не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони також повинні повідомити про
це Комісію. Якщо держави-члени приймають ці документи, вони
повинні містити посиланням на цю Директиву або вони мають
супроводжуватися таким посиланням у випадку їх офіційної
публікації. Формулювання такого посилання визначають
держави-члени. 2. Держави-члени передають до Комісії тексти основних
положень національних законодавчих актів, які вони приймають у
сфері, що охоплюється цією Директивою.
Стаття 6
Ця Директива адресується державам-членам.
Здійснено у м. Люксембурзі 19 жовтня 1992 року.
Від імені Ради
Президент Дж. Коуп
Офіційний журнал N L 316, 31/10/1992, p. 0008-0009. Спеціальне фінське видання...: Глава 9, том 2, стор. 87. Спеціальне шведське видання...: Глава 9, том 2, стор. 87.
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору