Документ 994_367, поточна редакція — Прийняття від 22.09.1992

                     Директива Ради 92/75/ЄЕС 
"Про вказування за допомогою маркування та зазначення
стандартної інформації про товар обсягів споживання
енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами"
від 22 вересня 1992 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 100a
Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), У співпраці з Європейським Парламентом (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
(3), _______________
(1) OJ N C 235, 10.9.1991, p. 5.
(2) OJ N C 125, 18.5.1992, p. 172 і OJ N C 241, 21.12.1992.
(3) OJ N C 49, 24.2.1992, p. 32.
Враховуючи, що необхідно поступово вживати заходів для
забезпечення створення внутрішнього ринку до 31 грудня 1992 року; Враховуючи, що деякі держави-члени вже мають свої власні
добровільні схеми прикріплення ярликів та надання іншої інформації
про обсяги споживання енергії побутовими електроприладами;
враховуючи, що одна держава-член вже формально запропонувала
ввести свою власну обов'язкову схему прикріплення ярликів, а інші
держави-члени розглядають можливість такого введення; враховуючи,
що існування ряду обов'язкових національних схем створить
перешкоди на шляху торгівлі всередині Співтовариства; Враховуючи, що Стаття 130r Договору ( 994_017 ) вимагає
економного і раціонального використання природних ресурсів;
враховуючи, що раціональне використання енергії є одним із
основних засобів, за допомогою яких можна досягти цієї мети і
скоротити забруднення навколишнього середовища; Враховуючи, що надання точної, суттєвої і порівнянної
інформації про конкретні обсяги споживання енергії побутовими
електроприладами може схилити вибір громадськості на користь тих
приладів, які споживають менше енергії, спонукаючи таким чином
виробників вживати заходів для скорочення енергоспоживання
приладами, які вони виробляють; враховуючи, що це також непрямим
чином заохочуватиме ефективне використання цих приладів;
враховуючи, що за відсутності цієї інформації самого тільки
функціонування ринкових сил буде недостатньо для сприяння
раціональному використанню енергії у цих; Враховуючи, що інформація відіграє ключову роль у
функціонуванні ринкових сил, а отже, необхідно запровадити
стандартну етикетку (ярлик) для всіх приладів одного й того ж
самого типу для забезпечення потенційних покупців додатковою
стандартизованою інформацією про вартість цих приладів з точки
зору використання енергії та споживання інших ресурсів і вжити
заходів для забезпечення того, що потенційним покупцям, які не
мають змоги побачити продемонстрований прилад, а отже й побачити
етикетку, також надаватиметься ця інформація; Враховуючи, що з цією метою рівень енергоспоживання та інша
інформація стосовно кожного типу приладів повинна вимірюватись
відповідно до узгоджених стандартів і методів, а застосування цих
стандартів і методів повинно контролюватися на етапі продажу; Враховуючи, що Директива 79/530/ЄЕС (4) ставить за мету
досягнення цих цілей у випадку побутових електроприладів;
враховуючи, однак, що було прийнято тільки одну впроваджену
Директиву щодо електричних духовок і таку етикетку запровадили
небагато держав-членів; враховуючи, що тому тепер необхідно
вчитися на набутому досвіді і посилити положення цієї Директиви;
враховуючи, що, таким чином, Директива 79/530/ЄЕС повинна бути
замінена, а Директива 79/531/ЄЕС (5), яка стосується вищезгаданих
електричних духовок, - переглянута і згодом включена до поточної
схеми; _______________
(4) OJ N L 145, 13.6.1979, p. 1.
(5) OJ N L 145, 13.6.1979, p. 7.
Враховуючи, що цілком добровільна схема призведе до того, що
тільки до деяких приладів прикріплятимуться етикетки чи
надаватиметься стандартна інформація про товар, що загрожує тим,
що це може спричинити збентеження в деяких споживачів; враховуючи,
що тому поточна схема повинна гарантувати, що у випадку з усіма
відповідними приладами обсяги споживання енергії вказуються шляхом
прикріплення етикеток чи надання стандартних листівок з
інформацією про товар; Враховуючи, що побутові електроприлади використовують
різноманітні форми енергії, найважливішими з яких є електрика та
газ; враховуючи, що тому ця Директива повинна, в принципі,
охоплювати прилади, які використовують будь-яку форму енергії; Враховуючи, що Директива Ради 86/594/ЄЕС від 1 грудня 1986
року про шум, який створюють побутові електроприлади (6),
передбачає, що показники шуму повинні, коли це доцільно,
включатися в етикетки з інформацію про енергію; враховуючи, що
тому слід передбачити включення будь-якої іншої інформації та
прикріплення етикеток, які охоплюються іншими схемами
Співтовариства; _______________
(6) OJ N L 344, 6.12.1986, p. 24.
Враховуючи, що потрібно включати тільки ті типи приладів,
сукупне використання енергії яких є значним і які мають достатній
простір для збільшення ефективності, ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
1. Метою цієї Директиви є створення можливостей для
гармонізації державних заходів щодо публікування, насамперед
шляхом маркування та зазначення інформації про товар, інформації
про споживання енергії та інших основних ресурсів, а також
додаткової інформації стосовно певних типів побутових
електроприладів, дозволяючи таким чином споживачам обирати прилади
з більшим енергозбереженням. Ця Директива застосовується до
наступних типів побутових електроприладів, навіть якщо вони
продаються для непобутових потреб: - холодильників, морозильних камер, а також їхніх комбінацій, - пральних і сушильних машин, а також їхніх комбінацій, - посудомийних машин, - духовок, - водонагрівачів та пристроїв для зберігання гарячої води, - освітлювальних приладів, - кондиціонерів повітря. 2. Інші типи побутових приладів можуть бути також внесені у
перелік цієї Статті відповідно до Статті 9 (b). 3. Ця Директива не застосовується до табличок з технічними
даними або їхніх відповідників, які прикріплюються до побутових
приладів в цілях безпеки користування. 4. Для цілей цієї Директиви: - "торгівець" означає роздрібного торгівця чи іншу особу, яка
продає, здає в прокат, пропонує до продажу в розстрочку чи
демонструє побутові електроприлади кінцевим споживачам, - "постачальник" означає виробника чи його уповноваженого
представника в Співтоваристві або особу, яка виставляє товар на
ринку Співтовариства, - "інформаційний листок" означає стандартну інформаційну
таблицю, що стосується відповідного приладу, - "інші основні ресурси" означає воду, хімікати чи будь-яку
іншу речовину, яку споживає прилад за умови нормального
використання, - "додаткова інформація" означає іншу інформацію щодо
функціонування приладу, яка стосується обсягів використання ним
енергії та інших основних ресурсів або є корисною при їхньому
обчисленні. 5. Не передбачається зобов'язання прикріпляти етикетки чи
надавати інформаційні листівки стосовно моделей приладів,
виробництво яких було припинено до набуття чинності відповідною
впровадженою Директивою, чи у випадку приладів, які вже були в
користуванні.
Стаття 2
1. Інформація щодо споживання електроенергії, інших форм
енергії чи інших основних ресурсів та додаткова інформація можуть
доводитись до відома споживачів шляхом надання листівки чи
етикетки, що стосуються побутових електроприладів, які
пропонуються до продажу, прокату, продажу у розстрочку чи для
демонстрації кінцевим споживачам. 2. Деталі, що стосуються листівки чи етикетки, визначаються
директивами які приймаються на виконання цієї Директиви відповідно
до Статті 9 щодо кожного типу приладу. 3. Визначається технічна документація, яка повинна бути
достатньою для забезпечення можливості оцінки точності інформації,
яка міститься на ярлику чи листівці. Вона включає: - загальний опис товару, - результати проведених конструкторських розрахунків, якщо
вони мають значення, - протоколи про випробовування, якщо такі існують, включаючи
ті, які проводились відповідними зареєстрованими організаціями, як
це визначено в законодавстві Співтовариства, - якщо показники отримані з даних про подібні моделі, таку
саму інформацію про ці моделі. 4. Постачальник встановлює технічну документацію, описану в
пункті 3. З цією метою він може використовувати інформацію, яка
вже є обов'язковою на підставі відповідного законодавства
Співтовариства. Постачальник надає цю документацію для цілей перевірки на
період, який закінчується через п'ять років з часу виготовлення
останнього товару.
Стаття 3
1. Всі постачальники, які виставляють на ринку побутові
електроприлади, визначені у впроваджених директивах, додають
етикетку відповідно до цієї Директиви. Використовувані етикетки повинні у всіх відношеннях
відповідати вимогам цієї Директиви і впроваджених директив. 2. Окрім етикеток, постачальники надають листівку з
інформацією про товар. Ця листівка повинна міститися в усіх
проспектах щодо даного товару. Якщо постачальник не надає
проспектів, він повинен надавати листівки з іншою літературою, яка
додається до приладу. Використовувані листівки повинні у всіх
відношеннях відповідати вимогам цієї Директиви і впроваджених
директив. 3. Постачальники несуть відповідальність за точність етикеток
та листівок, які вони надають. 4. Постачальник вважається таким, що дав свою згоду на
публікацію інформації, яка представлена на етикетці чи листівці.
Стаття 4
Щодо прикріплення етикеток та надання інформації про товар
застосовуються наступні положення: (a) під час демонстрації приладу, який вказано у
запроваджуючій директиві, торговці прикріплюють відповідну
етикетку на місце, яке добре видно і яке визначено у відповідній
запроваджуючій директиві, а також відповідною мовою;
(b) постачальник надає торгівцям, згаданим в пункті (а),
необхідні етикетки безкоштовно. Постачальники можуть обирати свою
власну систему доставки етикеток. Однак, якщо торгівець надсилає
прохання про надання йому етикеток, постачальник повинен
забезпечити невідкладну доставку етикеток, про які йдеться в
проханні.
Стаття 5
У разі, якщо відповідні прилади пропонуються на продаж, у
прокат або на продаж у розстрочку за поштовим замовленням, за
каталогом чи в інший спосіб, який передбачає, що потенційний
клієнт не має змоги побачити продемонстрований прилад, у
запроваджуючих директивах передбачається, що потенційні клієнти
гарантовано забезпечуються основною інформацією, яка вказується на
етикетці, до того, як вони куплять прилад.
Стаття 6
Впроваджуючими директивами передбачається включення у
етикетку чи листівку інформації про шум, якщо така інформація
надається згідно з Директивою 86/594/ЄЕС, та іншої інформації
публічного характеру, що стосується відповідного приладу, яка
передбачається відповідно до іншого законодавства Співтовариства.
Стаття 7
Держави-члени вживають всіх необхідних заходів для
забезпечення того, що: (a) всі постачальники та торгівці, засновані на їхній
території виконують свої зобов'язання за цією Директивою;
(b) якщо це схильне вводити в оману чи заплутувати,
демонстрація інших етикеток, марок, знаків чи написів, пов'язаних
із споживанням енергії, які не відповідають вимогам цієї Директиви
та відповідних впроваджуючих директив, забороняється. Ця заборона
не застосовується до схем прикріплення етикеток з інформацією про
вплив на довкілля, які діють у Співтоваристві та в
державах-членах;
(c) запровадження системи етикеток та листівок стосовно
споживання енергії супроводжується освітніми та агітаційними
інформаційними кампаніями, спрямованими на заохочення більш
відповідального використання енергії приватними споживачами.
Стаття 8
1. Якщо вимоги положень цієї Директиви та впроваджуючих
директив задовольняються, держави-члени не забороняють і не
обмежують представлення на ринку побутових електроприладів, які
охоплюються впроваджуючою директивою. 2. Якщо вони не мають доказів про протилежне, держави-члени
вважають етикетки та листівки такими, що відповідають вимогам цієї
Директиви та впроваджуючих директив. Вони можуть вимагати, щоб
постачальники надавали докази, як зазначено у Статті 2 (3),
стосовно точності інформації, яка вказується на їхніх етикетках чи
листівках, якщо в них є підстави вважати, що така інформація є
неправильною.
Стаття 9
Заходи, що стосуються створення та функціонування цієї схеми
приймаються та адаптуються до технічного прогресу відповідно до
процедури, встановленої у Статті 10. До цих заходів входять: (a) впроваджуючі директиви; (b) включення інших побутових електроприладів у список, який
міститься в Статті 1 (1), якщо це, імовірно, сприятиме
забезпеченню економії енергії.
Стаття 10
Комісії надає допомогу комітету, що складається з
представників держав-членів та очолюється представником Комісії. Представник Комісії подає комітетові проект заходів, які
потрібно прийняти. Комітет надає свій висновок щодо проекту
протягом періоду, який його голова може встановити відповідно до
терміновості справи. Висновок приймається більшістю, як визначено у Статті 148 (2)
Договору про утворення ЄЕС ( 994_017 ), у разі рішень, які Рада
повинна приймати стосовно пропозиції, що надходить від Комісії.
Голоси представників держав-членів в комітеті зважуються у спосіб,
викладений у цій Статті. Голова комітету не голосує. Комісія приймає заходи, якщо вони не суперечать висновку
комітету. Якщо передбачені заходи суперечать висновку комітету або якщо
ніякого висновку не було прийнято, Комісія невідкладно подає Раді
пропозицію щодо заходів, які потрібно прийняти. Рада приймає
рішення кваліфікованою більшістю. Якщо після закінчення тримісячного періоду з дня передачі
пропозиції до Ради, Рада не прийняла рішення, запропоновані заходи
приймаються Комісією, окрім випадків, коли Рада проголосувала
проти вищезгаданих заходів простою більшістю.
Стаття 11
Після закінчення трирічного періоду з часу застосування цієї
Директиви Комісія проводить оцінку її виконання та отриманих
результатів. Ця оцінка є предметом звіту, який подається до
Європейського Парламенту та Ради.
Стаття 12
У впроваджуючих директивах вказується: (a) точне визначення типу приладу, який включається; (b) стандарти та методи вимірювання, які мають
використовуватися при отриманні інформації, про яку йдеться в
Статті 1 (1);
(c) деталі технічної документації, яка вимагається відповідно
до Статті 2 (3);
(d) шаблон та зміст етикетки, про яку йдеться в Статті 2 і
яка в міру можливості повинна мати стандартні характеристики
зовнішнього вигляду;
(e) місце, в якому етикетка прикріплюється до приладу. Коли
це доцільно, директивами може передбачатися, що етикетка має бути
прикріплена до упаковки чи надрукована на ній;
(f) зміст і, коли це необхідно, формат та інші деталі, які
стосуються листівки чи іншої інформації, визначеної в Статті 3
(2). Інформація на етикетці також має включатися в листівку;
(g) інформація, яку потрібно надати у разі пропозицій про
продаж, які охоплюються Статтею 5, а також спосіб її надання.
Стаття 13
Директива 79/530/ЄЕС цим скасовується з 1 січня 1994 року. Директива 79/531/ЄЕС розглядається як така, що запроваджує цю
Директиву для духовок; однак держави-члени можуть утриматися від
її обов'язкового введення до дати, визначеної у переглянутій
директиві про імплементацію стосовно духовок, прийнятій відповідно
до процедури, визначеної у Статті 10.
Стаття 14
1. Держави-члени приймають положення, необхідні для виконання
цієї Директиви, до 1 липня 1993 року. Вони негайно повідомляють
Комісію про ці заходи. Ці положення набувають чинності не пізніше 1 січня 1994 року. 2. При прийнятті державами-членами таких заходів, відповідні
положення повинні містити посилання на цю Директиву чи
супроводжуватися таким посиланням під час їхньої офіційної
публікації. Способи такого посилання встановлюються
державами-членами. 3. Держави-члени передають Комісії тексти основних положень
національного законодавства, які вони прийняли у сфері, що
регулюється цією Директивою.
Стаття 15
Цю Директиву адресовано всім державам-членам.
Вчинено в Брюсселі 22 вересня 1992 року.
За Раду
Президент Р. Нідхем
Офіційний журнал L 297 , 13/10/1992 p. 0016 - 0019 Спеціальне видання фінською мовою....: Глава 13, Том 23,
стор. 195 Спеціальне видання шведською мовою...: Глава 13, Том 23,
стор. 195
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору