Документ 994_257, поточна редакція — Прийняття від 03.05.1989

                     Рішення Ради 89/340/ЄЕС 
"Щодо роботи для третіх сторін, яка виконується
Спільним Дослідницьким Центром, що відноситься до
Європейського Економічного Співтовариства"
від 3 травня 1989 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Економічне
Співтовариство ( 994_017 ), та, зокрема, статтю 235 вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи думку Європейського Парламенту (2), _______________
(1) OJ No C 13, 17. 1. 1989, с. 6.
(2) OJ No C 120, 16. 5. 1989.
Беручи до уваги, що для виконання загальних задач
Співтовариства, що відносяться до наукових досліджень і
технологічного розвитку бажано дати можливість Спільному
Дослідницькому Центру (СДЦ) виконувати роботу для третіх сторін,
як приватних, так і державних; Беручи до уваги, що у своїй Постанові 88/C 197/03 (3) Рада
вирішила, що СДЦ, додатково до своєї домінуючої задачі виконання
спеціальних програм, включаючи підготовчі дослідження протягом
періоду з 1988 по 1991 рік, повинний, тим ні менш, використовувати
свої об'єкти та людські ресурси, які є в його розпорядженні, для
зміцнення і розвитку роботи для третіх сторін в тих сферах, де він
компетентний їх виконувати; _______________
(3) OJ No C 197, 27. 7. 1988, с. 4.
Беручи до уваги, що в ситуації укладання контрактів із
третіми сторонами, СДЦ може очолювати підписання умов, що
обмежують розповсюдження результатів проведених досліджень,
відповідно до положень, які були сформульовані Генеральним
Директором у співробітництві з Правлінням та гарантують, зокрема,
що наукові та фінансові інтереси Співтовариства захищені; Беручи до уваги, що Договір ( 994_017 ) не передбачає для
відповідних дій інших повноважень, крім тих, що викладені в статті
235,
ВИРІШИЛА ТАКЕ:
Стаття 1
З метою здійснення загальних цілей Співтовариства, що
відносяться до науково-дослідного та технічного розвитку, Комісія
може надати в розпорядження третіх сторін, як приватних, так і
державних, приміщення, обладнання або експертну допомогу Спільного
Дослідницького Центра, за умови відповідної оплати.
Стаття 2
Це Рішення повинне бути опубліковане в Офіційному Журналі
Європейських Співтовариств. Воно набирає чинності в день,
наступний після його публікації.
Здійснено в Брюсселі, 3 травня 1989 року.
Від імені Ради Президент
П. Солбес
Офіційний журнал No. L 142, 25/05/1989 С. 0010-0010 Фінське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 100 Шведське спеціальне видання ....: Глава 12 Том 2 С. 100
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору