Документ 994_253, поточна редакція — Прийняття від 07.11.1977

                     Рішення Ради 77/706/ЄЕС 
"Щодо постановки перед Співтовариством завдання по
скороченню споживання первинних джерел енергії
у випадку появи труднощів з постачанням
сирої нафти і нафтопродуктів"
від 7 листопада 1977 року

Змінено 379D0639 (OJ L 183 19.07.1979 с. 1)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи положення Договору про створення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема, статті 103 (4)
даного Договору, Враховуючи пропозиції Комісії, Беручи до уваги, що становлення загальної енергетичної
політики є однією з цілей, що поставило перед собою
Співтовариство; беручи до уваги, що Комісія повинна запропонувати
заходи, які повинні бути розпочаті в зв'язку з цим; Беручи до уваги, що створення істинної солідарності між
державами-членами у випадку виникнення труднощів з постачанням є
однією з основних вимог енергетичної політики Співтовариства; Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву 73/238/ЄЕС від 24
липня 1973 року ( 994_504 ) стосовно заходів щодо зменшення впливу
труднощів у постачанні сирої нафти і нафтопродуктів (1); _______________
(1) OJ No L 228, 16.9.1973, с. 1.
Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву 68/414/ЄЕС від
20 грудня 1968 року про зобов'язання держав-членів ЄЕС
підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або
нафтопродуктів ( 994_437) (2), до якої було внесено змін
Директивою 72/425/ЄЕС (3); _______________
(2) OJ No L 308, 23.12.1968, с. 14.
(3) OJ No L 291, 28.12.1972, с. 154.
Беручи до уваги, що у випадку виникнення труднощів з
постачанням, споживання енергії у Співтоваристві повинне бути
знижене відповідно до тенденції передбачення наявності і з
можливим залученням аварійних резервів; Беручи до уваги, що необхідно поставити загальну мету для
того, щоб гарантувати єдність ринку і забезпечити, щоб усі
споживачі енергії в рамках Співтовариства взяли на себе
справедливу частку труднощів, що виникають у зв'язку з кризою; Беручи до уваги, що здійснюючи заходи для виконання мети
Співтовариства щодо скорочення споживання енергії, держави-члени
повинні враховувати структуру своїх ринків,
ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
1. При виникненні труднощів з постачанням сирої нафти чи
нафтопродуктів в одній чи декількох державах-членах Комісія, діючи
на прохання держави-члена або за своєю власною ініціативою і після
консультації з групою, передбаченою Директивою 73/238/ЄЕС, може
поставити задачу по скороченню споживання нафтопродуктів у
Співтоваристві в цілому до 10% від запланованого (середнього)
рівня споживання. Це рішення діє протягом максимум двох місяців. 2. Щоб гарантувати єдність ринку і забезпечити, щоб усі
споживачі енергії в рамках Співтовариства взяли на себе
справедливу частку труднощів, що виникають у зв'язку з кризою,
Комісія: (a) по закінченню двомісячного періоду та у рамках лімітів
вказаних у пункті 1, пропонує Раді нову задачу по:
- незамінним нафтопродуктам, виражену у вигляді відсотка
споживання цих продуктів,
- замінним нафтопродуктам, виражену у вигляді відсотка
споживання всіх замінних джерел енергії;
(b) у випадку більш серйозного дефіциту Комісія може
запропонувати Раді поставити задачу по скороченню споживання, що
перевищує 10%, і поширити її і на інші форми енергії.
3. Обсяги нафтопродуктів, заощаджені в результаті
диференційованого скорочення споживання, передбаченого пунктом 2,
повинні бути розділені між державами-членами. 4. Рада протягом 10 днів приймає рішення кваліфікованою
більшістю по всіх пропозиціях Комісії, що згадується у пункті 2. 5. Якщо надійшов запит від держави-члена про втручання
Комісії, то Комісія приймає рішення протягом п'яти робочих днів з
моменту одержання цього запиту. 6. Кожна держава-член може передати на розгляд Ради будь-яке
Рішення Комісії, що встановлює задачу по скороченню споживання.
Рада, діючи кваліфікованою більшістю, протягом 10 днів після
одержання питання на розгляд може скасувати чи змінити це рішення. 7. Рішення, прийняті Комісією, повинні застосовуватися
відразу, як тільки держави-члени одержують про це повідомлення.
Стаття 2
Держави-члени без зволікань повинні почати відповідні заходи
для скороченню свого споживання нафтопродуктів і/або
енергоспоживання в цілому, принаймні, на відведену їм задачею щодо
скорочення споживання частку, відповідно до статті 1.
Стаття 3
Держави-члени інформують Комісію про всі заходи, розпочаті
відповідно до статті 2, як тільки вони набирають сили.
Стаття 4
1. Якщо, після консультації з групою, передбаченою Директивою
73/238/ЄЕС, чи на базі інформації, наданої державою-членом,
Комісія знаходить, що ситуація стосовно постачання нафти і
нафтопродуктів в одній чи декількох державах-членах більш не
виправдує продовження застосування заходів для скорочення
споживання, то: (a) вона приймає рішення змінити чи скасувати їх, якщо ці
заходи були введені за допомогою Рішення Комісії;
(b) вона пропонує, щоб Рада змінила чи скасувала їх, якщо
заходи були введені за допомогою Рішення Ради.
2. Рішення Комісії, прийняті відповідно до пункту 1 (a),
набирають сили як тільки держави-члени одержали про це
повідомлення. Кожна держава-член може направити до Раді будь-яке
Рішення Комісії, що змінює чи скасовує заходи для скорочення
споживання. 3. Рада діє кваліфікованою більшістю протягом 10 днів після
одержання питання на розгляд.
Стаття 5
Після консультації з державами-членами Комісія визначає
деталі правил щодо застосування цього Рішення.
Стаття 6
Дане Рішення адресоване державам-членам.
Підписано 7 листопада 1977 року в Брюсселі.
За Раду Президент
А. Хамблет
Офіційний журнал N L 292, 16/11/1977 стор. 0009-0010 Грецьке спеціальне видання .......: Глава 10 Том 1 стор. 126 Іспанське спеціальне видання .....: Глава 12 Том 3 стор. 31 Португальське спеціальне видання .: Глава 12 Том 3 стор. 31 Фінське спеціальне видання .......: Глава 12 Том 1 стор. 180 Швецьке спеціальне видання .......: Глава 12 Том 1 стор. 180
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору