Документ 994_216, поточна редакція — Прийняття від 26.07.1999

                   Рішення Комісії 1999/566/ЄС 
"Що впроваджує Рішення Ради 1999/280/ЄС про порядок
інформування та консультацій щодо цін поставок сирої
нафти та споживчих цін на нафтопродукти у Співтоваристві"
від 26 липня 1999 року
(опубліковане за номером C (1999) 1701)
(Текст стосується Європейської Економічної Зони)

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Угоду про створення Європейського Співтовариства
( 994_017 ), Враховуючи Рішення Ради 1999/280/ЄС про порядок інформування
та консультацій щодо цін поставок сирої нафти та споживчих цін на
нафтопродукти у Співтоваристві ( 994_212 ) (1) та, зокрема, його
Статтю 8, ___________________
(1) OJ L 110, 28.4.1999, p. 8.
(1) Оскільки бажано, щоб держави-члени подавали інформацію,
зазначену у Рішенні 1999/280/ЄС ( 994_212 ), таким чином, щоб
забезпечити отримання якомога більш репрезентативної картини
нафтового ринку кожної держави-члена;
(2) Оскільки ця інформація має публікуватись у відповідній
формі;
(3) Оскільки держави-члени та Комісія повинні консультувати
одна одну щодо зібраної інформації;
(4) Оскільки необхідно стандартизувати технічні аспекти
інформаційної системи, оскільки для цього необхідно визначити
інформацію, що має передаватись;
(5) Оскільки Рішенням Комісії 77/190/ЄЕС (2), із останніми
змінами, внесеними Актом про Приєднання Австрії, Фінляндії та
Швеції, встановлено зразки анкет, на підставі яких держави-члени
повинні передавати до Комісії інформацію про ціни на сиру нафту та
нафтопродукти у Співтоваристві; оскільки ці зразки анкет необхідно
замінити новим поданням, що відповідає визначенням, які містяться
в цьому Рішенні, Рішення 77/190/ЄЕС скасовується,
__________________
(2) OJ L 61, 5.3.1977, p. 34.
ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Інформація, що передається до Комісії державами-членами
відповідно до Статті 1 Рішення 1999/280/ЄС ( 994_212 ), повинна
складатися згідно з визначеннями, наведеними у Додатку.
Стаття 2
Відповідно до Статті 4 Рішення 1999/280/ЄС ( 994_212 ),
Комісія щотижня та щомісяця публікує інформацію, надану
державами-членами, у виданні, що називається "Oil Bulletin"
("Нафтовий Бюлетень").
Стаття 3
Держави-члени регулярно консультують одна одну в межах
робочої групи представників держав-членів з метою обміну думками
щодо інформації, зібраної та опублікованої відповідно до Рішення
1999/280/ЄС ( 994_212 ).
Стаття 4
Рішення 77/190/ЄЕС цим скасовується.
Стаття 5
Це Рішення адресується державам-членам.
Здійснено в Брюсселі, 26 липня 1999 р.
Від імені Комісії
Крістос Папоуцис (Christos PAPOUTSIS)
Член Комісії
Додаток
Визначення інформації, що повинна передаватись
державами-членами до Комісії Співтовариств:
1. Ціна поставок сирої нафти за місяць (CIF); 2. Споживчі ціни на нафтопродукти, включаючи збори та
податки, а також без зборів та податків станом на 15 число кожного
місяця; 3. Ціни на нафтопродукти без зборів та податків станом на
кожен понеділок.
Визначення ціни поставок сирої нафти за місяць (CIF) Рядки 1 та 2 стосуються загальних обсягів поставок за місяць,
що розглядається. "Ціна поставки" означає вартість імпорту сирої нафти,
поставок з інших держав-членів та сирої нафти, видобутої у
державі-члені. "Імпорт" - це вся сира нафта, що надходить до Співтовариства
з метою, іншою ніж транзит, та призначена для задоволення потреб
держави-члена. "Поставки" - це вся сира нафта, що надходить на територію
держави-члена з іншої держави-члена з метою, іншою ніж транзит, та
призначена для задоволення потреб держави-члена. "Сира нафта, видобута у державі-члені" - нафта, видобута та
очищена у відповідній державі-члені, виробництво якої перевищує
15% її річних обсягів поставки сирої нафти. Середня вартість CIF означає середньозважену вартість усіх
поставок сирої нафти за місяць. Ціна CIF (вартість, страхування та
фрахт) ціну FOB (реальна ціна за інвойсом у порту завантаження),
вартість транспортування, страхування та певні видатки, пов'язані
з перевезеннями сирої нафти. Вартість імпорту сирої нафти, виробленої у державі-члені, має
розраховуватись франко-порт розвантаження або франко-кордон,
тобто, коли сира нафта підпадає під митну юрисдикцію
країни-імпортера. Середня вартість CIF у доларах повідомляється
державами-членами. Держави-члени направляють Таблицю 1 до Комісії
протягом одного місяця після закінченні місяця, що розглядається. Надіслана інформація публікується Комісією у Нафтовому
Бюлетені у доларах та у євро. Курс євро до долара за місяць
встановлюється відповідно до офіційного ринкового курсу обміну
(1). ___________________
(1) Опубліковано в Офіційному Журналі Європейського
Співтовариства, серія C.
"PIC FILE = "L_1999216EN.001002.EPS"
Визначення споживчих цін на нафтопродукти станом на 15 число
кожного місяця Кожний з рядків з 1 до 7, включно, призначений для інформації
про споживчі ціни на нафтопродукти для певних категорій споживачів
станом на конкретну дату. "Ціни для певних категорій споживачів" означають: - Роздрібні ціни на бензоколонці у випадку палива для
автотранспорту; - Ціни, включаючи витрати на доставку, для малих споживачів,
тобто для поставок 2000 - 5000 літрів побутового палива для
опалення (газойль для опалення); враховуватись також можуть
промислові споживачі із забором менше 2000 літрів; - Споживчі ціни з доставкою для заборів менше 2000 тон на
місяць або менше 24000 тон на рік на паливо промислового
призначення.
Реальні ціни означають справжні споживчі ціни, чинні на 15
число кожного місяця: - Середня реальна ціна для кожного з продуктів у рядках 1 -
7, включно, означає ціну, що встановлюється найбільш часто, тобто
середньозважене значення низки цін, включаючи збори та податки, а
також без них. Надіслана інформація публікується у Нафтовому Бюлетені в
національних валютах та у євро. Для країн зони євро використовується курс євро, встановлений
на 31 грудня 1998 р.; для інших Держав застосовуються курси,
опубліковані Європейським Центральним Банком 15 числа відповідного
місяця.
"PIC FILE = "L_1999216EN.001101.EPS"
Визначення цін без зборів та податків, які діють кожного
понеділка Не пізніше полудня вівторка держави-члени повідомляють
Комісію про ціни на нафтопродукти без зборів та податків, які
діяли станом на понеділок. "Нафтопродукти" - це: Моторне паливо - етилований бензин вищої якості - Євро супер 95 - автомобільний газойль - ЗНГ (зріджений нафтовий газ) Побутове паливо для опалення: - газойль для опалення Паливо промислового призначення: - нафтове паливо із вмістом сірки понад 1% - нафтове паливо із вмістом сірки 1% або менше.
"Ціни для певних категорій споживачів" означають: - роздрібні ціни на бензоколонці у випадку палива для
автотранспорту за 1000 літрів; - споживчі ціни, включаючи витрати на доставку, за 1000
літрів побутового палива для опалення (газойль для опалення),
тобто для поставок 2000 - 5000 літрів; враховуватись також можуть
промислові споживачі із забором менше 2000 літрів; - споживчі ціни з доставкою для заборів менше 2000 тон на
місяць або менше 24000 тон на рік на паливо промислового
призначення. Ціни без зборів та податків, повідомлені
державами-членами, являють собою найбільш часто встановлювані ціни
на підставі середньозваженої величини. У державах-членах, де
великі магазини забезпечують понад 20% внутрішнього споживання,
розглядаються ціни, що встановлюються такими магазинами. Зазначена інформація щотижня публікується Комісією у
Нафтовому Бюлетені у національних валютах та в євро. Для країн
зони євро використовується курс євро, встановлений на 31 грудня
1998 р.; для інших Держав застосовуються курси, опубліковані
Європейським Центральним Банком у понеділок о 14:15. Інформація про тижневі ціни без зборів та податків не
публікується, якщо відділи комісії не працюють. Якщо понеділок є державним святом в державі-члені, на її
вимогу публікацію може бути відстрочено до середи.
Офіційний Журнал L 216, 14/08/1999 p. 0008 - 0012
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору