Документ 994_212, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1999

Рішення Ради 1999/280/ЄС
"Про порядок інформування та консультацій щодо цін
на поставки сирої нафти та споживчих цін на
нафтопродукти у Співтоваристві"
від 22 квітня 1999 року

 
     РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
     Враховуючи Договір, про створення Європейського Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, його Статтю 213,
     Враховуючи пропозиції, подані Комісією (1),
     Враховуючи думку Європейського Парламенту (2),
     Враховуючи думку Економічного та Соціального Комітету (3),
___________________ 
(1) OJ C 232, 24.7.1998, p. 10.
(2) OJ C 313, 12.10.1998, p. 68.
(3) OJ C 407, 28.12.1998, p. 182.
(1) Оскільки прозорість споживчих цін на нафтопродукти та інформація про ціни на поставки сирої нафти необхідні для задовільного функціонування внутрішнього ринку та, зокрема, вільного руху товарів в межах Співтовариства;
(2) Оскільки Директива Ради 76/491/ЄЕС від 4 травня 1976 р. про порядок інформування та консультацій щодо цін на сиру нафту та нафтопродукти у Співтоваристві (4) вимагає від держав-членів передачі Комісії інформації, яка вже не відбиває реалії нафтових ринків; оскільки, таким чином, Директиву 76/491/ЄЕС необхідно скасувати та замінити новим порядком інформування у Співтоваристві;
___________________ 
(4) OJ L 140, 28.5.1976, p. 4.
(3) Оскільки Регламент Ради (ЄС) N 2964/95 від 20 грудня 1995 р. про впровадження реєстрації імпорту та поставок сирої нафти у Співтоваристві (5) дає змогу Комісії одержувати інформацію від кожної держави-члена про ціни поставок сирої нафти за місяць за її типами, що відповідають імпорту з третіх країн або поставок з інших держав-членів, але не дозволяє їй визначити загальну вартість поставок сирої нафти у Співтоваристві;
___________________ 
(5) OJ L 310, 22.12.1995, p. 5.
(4) Оскільки, таким чином, бажано встановити у Співтоваристві порядок інформування та консультації щодо цін поставок сирої нафти та споживчих цін на нафтопродукти;
(5) Оскільки цей порядок вимагає регулярного одержання від держав-членів певної інформації про ціни поставок сирої нафти та споживчі ціни на нафтопродукти в агрегованій формі;
(6) Оскільки, відповідно до існуючої практики, держави-члени повинні продовжувати передавати до Комісії споживчі ціни на нафтопродукти щопонеділка, як вони досі робили на добровільних засадах; оскільки держави-члени можуть підтримувати свою нинішню систему або створити нові процедури збору даних;
(7) Оскільки зібрана інформація повинна надавати можливість порівнювання тенденції у витратах та цінах на нафту у Співтоваристві;
(8) Оскільки податки на нафтопродукти є компонентом ціни продажу, і тому, щоб забезпечити прозорість цін на ці продукти та порівнювати ціни у Співтоваристві, необхідно показувати споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та податків, а також з урахуванням всіх податків;
(9) Оскільки зібрана інформація та результати проведених Комісією аналізів мають публікуватись на рівні Співтовариства з метою забезпечення прозорості ринку та являти собою предмет консультації між державами-членами та Комісією;
(10) Оскільки у випадку виявлення Комісією відхилень або розбіжностей у переданих їй цифрах вона повинна мати можливість отримати подальшу інформацію від відповідної держави-члена;
(11) Оскільки існує необхідність в більш детальному визначенні порядку, що стосується зазначених повідомлень,
 
     ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
 
Стаття 1
 
     Держави-члени мають передавати до Комісії інформацію, що стосується цін CIF поставок сирої нафти та споживчих цін на нафтопродукти, у спосіб, визначений у Статті 3.
     Перелік нафтопродуктів викладено у Додатку.
     Інформація одержується шляхом збирання отриманих даних та подається таким чином, щоб надати якомога більш репрезентативну картину ринку нафти кожної держави-члена.
 
Стаття 2
 
     Для цілей цього Рішення:
     1. "ціна поставки" означає ціну всього імпорту та поставок сирої нафти, а також сирої нафти, виробленої у державі-члені;
     2. "імпорт сирої нафти" - всі обсяги сирої нафти, що надходять до Співтовариства з метою, іншою ніж транзит, які призначені для задоволення потреб держави-члена;
     3. "поставки сирої нафти" - всі обсяги сирої нафти, що надходять на територію держави-члена з іншої держави-члена з метою, іншою ніж транзит, які призначені для задоволення потреб першої держави-члена;
     4. "сира нафта, вироблена у державі-члені" означає всю сиру нафту, видобуту та очищену у державі-члені, де зазначене виробництво становить понад 15% щорічних загальних поставок сирої нафти до цієї держави-члена;
     5. "споживчі ціни" - це найбільші репрезентативні рівні цін, виставлених для споживачів у тій або іншій категорії.
 
Стаття 3
 
     1. Держави-члени передають до Комісії таку інформацію:
(a) ціни CIF поставок сирої нафти - протягом місяця по закінченні місяця, що розглядається;
(b) споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та податків та включаючи всі чинні податки на 15 день кожного місяця - протягом 30 днів після 15 числа місяця, що розглядається.
     2. На основі існуючих систем збирання даних держави-члени продовжують інформувати Комісію про споживчі ціни на нафтопродукти без чинних зборів та податків щопонеділка, крайній строк - 12 година наступного дня.
 
Стаття 4
 
     На основі інформації, зібраної відповідно до цього Рішення, Комісія публікує у відповідній формі:
(a) щомісяця: ціни CIF поставок сирої нафти та споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та податків та включаючи збори і податки за станом на 15 число кожного місяця;
(b) щотижня: споживчі ціни на нафтопродукти без зборів та податків, за станом на понеділок.
 
Стаття 5
 
     Держави-члени та Комісія проводять консультації одна з одною з питань, пов'язаних із цим Рішенням, стосовно відповідності до нього зібраної інформації.
 
Стаття 6
 
     Вся інформація, передана відповідно до цього Рішення, є конфіденційною. Однак, це положення не повинно перешкоджати розповсюдженню загальної та реферативної інформації у формі, що не розкриває подробиці, які стосуються окремих підприємств, тобто такій, що стосується, принаймні, трьох підприємств. Держави-члени можуть утриматися від надання докладних даних, що стосуються окремих підприємств.
 
Стаття 7
 
     Якщо Комісія виявить відхилення або розбіжності в інформації, наданій державами-членами, вона може попросити держави-члени ознайомити її з процедурами розрахунку та оцінки, які використовувались для одержання сумарних показників.
 
Стаття 8
 
     В межах, визначених цим Рішенням, Комісія приймає конкретні положення щодо його виконання, які стосуються форми, вмісту та всіх інших аспектів повідомлень, зазначених у Статті 1.
 
Стаття 9
 
     Директива 76/491/ЄЕС скасовується.
 
Стаття 10
 
     Це Рішення адресується державам-членам.
 
     Здійснено в Люксембурзі, 22 квітня 1999 р.
 
 Від імені Ради                Президент 
В.Мюллер (W.MULLER)
 
Додаток
 
Перелік нафтопродуктів
 
     1. Моторне паливо:
     "TABLE POSITION"
     2. Побутове паливо (для опалення):
     "TABLE POSITION"
     3. Паливо промислового призначення:
     "TABLE POSITION"
 
     Офіційний Часопис L 110, 28/04/1999 p. 0008 - 0011
 
     Переклад здійснено Центром порівняльного права при Міністерстві юстиції України.вгору