Документ 994_202, поточна редакція — Прийняття від 20.12.1968

                     Рішення Ради 68/416/ЄЕС 
"Щодо укладання та виконання угод безпосередньо між Урядами
стосовно зобов'язань Держав-членів підтримувати мінімальний
рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів"
від 20 грудня 1968 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи положення Договору про створення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ), зокрема Статті 103 даного
Договору; Враховуючи пропозиції Європейської Комісії; Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву від 20 грудня
1968 року, про зобов'язання Держав-членів Європейського
Економічного Співтовариства підтримувати мінімальний рівень
резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів ( 994_437 ); Беручи до уваги Статтю 6(2) тієї Директиви, яка надає
можливості щодо створення, на основі двосторонньої міжурядової
угоди, резервів, розташованих на території Держави-члена, на
користь підприємств, розташованих на території іншої
Держави-члена; Беручи до уваги необхідність затвердити процедуру, яка буде
використовуватися у випадках, коли угоди не були досягнуті
протягом зрозумілого терміну або не були виконані;
ПРИЙНЯЛА ЦЕ РІШЕННЯ:
Стаття 1
Коли угода між Урядами, про яку йдеться в Статті 6(2)
Директиви Ради від 20 грудня 1968 року, не була досягнута
відповідними Урядами протягом восьми місяців після отримання
відповідного повідомлення про цю Директиву або така угода не була
виконана, ці Уряди повинні повідомити про це Комісію. Комісія може запропонувати цим Урядам відповідні заходи щодо
подолання виниклих труднощів.
Стаття 2
Коли угода між Урядами не була досягнута протягом трьох
місяців після запропонованих Комісією відповідних заходів щодо
подолання труднощів, Комісія розробляє пропозицію для Ради
стосовно Директиви, або будь-якого іншого заходу. Ця пропозиція встановлює конкретну процедуру того, яким чином
під час реєстрації, спостереження і транспортування резервів,
які знаходяться в іншій Державі-члені, можливо забезпечити облік
і дотримання принципів, докладно викладених у Статті 6(2)
вищевказаної Директиви.
Стаття 3
Дана Директива адресована Державам-членам ЄЕС.
Підписано 20 грудня 1968 р. в м. Брюсселі.
Від імені Ради ЄЕС Президент
В.Латтанціо
Офіційний часопис: N L 308, 23/12/1968 стор. 0019-0019 Датське спеціальне видання ...: Серії - I 68(II) стор. 580 Англійське спеціальне видання ...: Серії - I 68(II) стор. 591 Грецьке спеціальне видання ...: Глава 10 Том 1 стор. 37 Іспанське спеціальне видання ...: Глава 12 Том 1 стор. 128 Португальське спеціальне видання...: Глава 12 Том 1 стор. 128 Фінське спеціальне видання ...: Глава 12 Том 1 стор. 31 Шведське спеціальне видання ...: Глава 12 Том 1 стор. 31
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.вгору