Остаточний текст резолюції ПАРЄ щодо дотримання обов'язків та зобов'язань Україною від 27.09.01
Рада Європи, Парламентська Асамблея; Резолюція, Міжнародний документ від 27.09.2001
Документ 994_156, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2001

                 Остаточний текст резолюції ПАРЄ 
щодо дотримання обов'язків та зобов'язань Україною
від 27.09.01

1. Асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999)
( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001)( 994_601 )
і особливо на резолюцію 1244 (2001) ( 994_603 ) про дотримання
обов'язків та зобов'язань Україною, прийняту Асамблеєю
26 квітня 2001 року. 2. Стосовно резолюції 1244 (2001)( 994_603 ) Асамблея
нагадує чітке зобов'язання української делегації, керівників
партій та фракцій Верховної Ради виконати обов'язки та
зобов'язання України,зокрема: - рамковий документ про правову політику із захисту прав
людини; - рамковий документ про правову та судову реформу; - новий Кримінальний кодекс та Кримінально-процесуальний
кодекс; - новий Цивільний кодекс та Цивільно-процесуальний кодекс; - трансформацію ролі та функцій Генеральної прокуратури: - завершення перерваного процесу ратифікації Європейської
Хартії регіональних мов та мов меншин ( 994_014 ) і адекватний
захист усіх національних груп в Україні. 3. Стосовно цих обов'язків та зобов'язань Асамблея із
задоволенням відзначає, що: - новий Кримінальний кодекс ( 2341-14 ) був прийнятий
Верховною Радою 5 квітня 2001 р. та підписаний Президентом 17
травня 2001 р.; набув чинності 1 вересня 2001 р.; - остаточний проект нового Кримінально-процесуального кодексу
переданий до Верховної Ради 23 червня 2001 р.; - чотири з шести книг нового Цивільного кодексу прийняті
Верховною Радою, а закон про внесення змін до чинного
Цивільно-процесуального кодексу ( 2540-14 ) був прийнятий
Верховною Радою 21 червня 2001 р.; - новий закон про політичні партії ( 2365-14 ) прийнятий
Верховною Радою 5 квітня 2001 р., підписаний Президентом 28 квітня
2001 р.; - пакет з десяти законів ( 2531-14, 2533-14, 2534-14,
2535-14, 2536-14, 2537-14, 2538-14, 2539-14, 2540-14, 2550-14 )
("мала судова реформа"), якими вносяться зміни до чинних законів з
метою забезпечення діяльності судових та правоохоронних органів
після припинення дії так званих Перехідних положень 28 червня 2001
р., прийнятий Верховною Радою 21 червня 2001 р.; - новий закон про ратифікацію Європейської Хартії
регіональних мов та мов меншин переданий Президентом України до
Верховної Ради 30 серпня 2001 р. 4. Стосовно решти зобов'язань у сфері національного
законодавства та імплементації реформ Асамблея закликає органи
влади України продовжити зусилля, а також зміцнити співробітництво
з Радою Європи з тим, щоб забезпечити цілковиту відповідність
українського законодавства та практики принципам і стандартам
Організації, особливо тим стандартам, що гарантуються Європейською
конвенцією з прав людини ( 995_004 ) та практикою Страсбурзького
суду. 5. У цьому зв'язку Асамблея закликає органи влади України
повністю імплементувати реформу Генеральної прокуратури,
відповідно до принципів і стандартів РЄ, маючи на меті скасування
наглядових функцій прокуратури, які не відповідають Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і загрожують підривом незалежності доволі
слабкої судової влади. 6. Асамблея заохочує Україну до демонстрації демократичного
прогресу шляхом забезпечення демократичної та прозорої підготовки
до справедливих та вільних парламентських виборів наступного року. 7. Асамблея приймає рішення направити спеціальну місію в
Україну для відстеження підготовки до наступних парламентських
виборів, які мають відбутися в березні 2002 р., і заявляє про свої
наміри спостерігати за їх проведенням. 8. Асамблея відзначає нещодавні кроки України, спрямовані на
захист журналістів, зокрема суворіші покарання проти засуджених за
залякування та/або переслідування журналістів у новому
Кримінальному кодексі ( 2341-14 ). Водночас Асамблея засуджує
різноманітні випадки агресії, залякування і навіть убивств
журналістів в Україні. Хоча, також відзначаючи нещодавні заходи,
вжиті Україною з метою поліпшення загального клімату для свободи
преси, зокрема заборону позасудового закриття органів ЗМІ,
декриміналізацію наклепу, створення спеціальної президентської
ради з питань політики щодо ЗМІ, Асамблея закликає органи влади
України продовжити вдосконалення правових рамок для ЗМІ та безпеки
і умов діяльності журналістів, як це записано в п. 5 резолюції
1244 (2001). Зокрема, Асамблея закликає органи влади України: - прискорити і завершити розслідування зникнення та вбивства
Георгія Гонгадзе або розпочати - в разі потреби - нове незалежне
розслідування цієї справи за допомогою міжнародних експертів; - провести повне, прозоре та неупереджене розслідування
вбивства Ігоря Александрова та інших справ журналістів, які
загинули за сумнівних обставин; - розпочати спеціальне розслідування справи п. Єльяшкевича,
заступника голови Комітету ВР з питань фінансів. 9. Асамблея вітає Указ Президента від 30 серпня 2001 р.
( 749/2001 ) про місцеву та регіональну демократію, але жалкує з
приводу невиправданого звільнення та тиску на ряд мерів та обраних
місцевих представників, і закликає органи влади України повністю
імплементувати Європейську Хартію самоврядування ( 994_036 ), яка
була ратифікована 11 вересня 1997 р. і набула чинності 1 січня
1998 р. 10. Асамблея закликає органи влади України створити належні
умови для національних меншин з тим, щоб вони могли підтримувати і
розвивати їх культуру та ідентичність. 11. Асамблея пропонує органам влади України: - підпорядкувати Державний департамент з питань виконання
покарань Міністерству юстиції та завершити передачу різних
закладів досудового утримання, котрі ще перебувають у віданні
Міністерства внутрішніх справ або служб безпеки, теж Міністерству
юстиції; - поліпшити умови утримання в країні та виконати рекомендацію
із доповідей, підготовлених Європейським комітетом із запобігання
тортурам після його візитів у 1998-му, 1999-му та 2000 рр. 12. У світлі вищезазначеного Асамблея дійшла висновку, що
істотний прогрес справді був досягнутий Україною з часу прийняття
резолюції Асамблеї 1244 (2001) ( 994_603 ) у квітні ц. р.,
зокрема що стосується важливого нового законодавства, нещодавно
прийнятого в Україні. Асамблея закликає органи влади України чітко
застосовувати новий Кримінальний кодекс ( 2341-14 ) та
ратифіковані конвенції у сфері прав людини з метою подальшого
просування шляхом до плюралістичної демократії. Отже, Асамблея
приймає рішення: у разі, якщо Україна повністю виконає декілька
зобов'язань, що залишилися, перед РЄ згідно з Висновком 190 (1995)
до січневої 2002 р. частини сесії, то ПАРЄ розгляне питання щодо
припинення формальної процедури моніторингу стосовно України,
водночас продовжуючи діалог з Україною в рамках ширшого
моніторингу щодо заходів, які можуть бути вжиті з тим, щоб
вирішити деякі з проблемних сфер, що були визначені у процесі
моніторингової процедури.
* * *
1. Асамблея посилається на свою резолюцію ...(2001) про
дотримання обов'язків та зобов'язань Україною. 2. У світлі міркувань, зафіксованих у резолюції Асамблеї
...(2001), Асамблея інформує Комітет міністрів, що з часу
прийняття резолюції Асамблеї 1244 (2001) Україна справді досягла
істотного прогресу у виконанні своїх обов'язків та зобов'язань
перед РЄ. Тому Асамблея приймає рішення: у разі, якщо Україна
зможе виконати решту зобов'язань перед РЄ до січневої 2002 р.
частини сесії, то ПАРЄ розпочне призупинення формальної
моніторингової процедури, водночас продовжуючи діалог з органами
влади України стосовно ширших проблемних сфер, які були визначені
і які ще потребують вирішення. 3. Асамблея рекомендує Комітету міністрів: - заохочувати органи влади України до зміцнення
співробітництва з Радою Європи з метою забезпечення цілковитої
відповідності українського законодавства та практики принципам і
стандартам Організації, особливо тим стандартам, що гарантуються
Європейською конвенцією з прав людини ( 995_004 ) та практикою
Страсбурзького суду; - закликати органи влади України розпочати, в разі потреби,
нове розслідування зникнення та смерті Георгія Гонгадзе і створити
незалежну слідчу комісію, включаючи міжнародних слідчих, для цієї
мети; а також звернутись з проханням до урядів країн-членів Ради
Європи надати слідчих для допомоги у цьому розслідуванні; - інтенсифікувати програми співробітництва між Радою Європи
та Україною, вочевидь для імплементації Плану дій для ЗМІ,
запропонованого Секретаріатом, з метою допомоги органам влади
України в їх зусиллях щодо завершення важкого переходу до
демократії та забезпечення основоположних прав і свобод, особливо
свободи висловлювань та ЗМІ; - розробити специфічні заходи співробітництва для допомоги в
імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування
( 994_036 ) та у зміцненні розвитку місцевої демократії в Україні
(законодавчі та нормативні рамки і навчання відповідальних осіб
всередині органів місцевого самоврядування); - розробити специфічні програми для розвитку демократичної
поведінки та практики серед політичних лідерів і широкої
громадськості.
"Голос України", 13 жовтня 2001 року.
N 186 (2686)вгору