Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки Росії про вступ до Ради Європи (витяг)
Рада Європи, Парламентська Асамблея; Рекомендації, Витяг, Міжнародний документ від 01.01.1996
Документ 994_117, поточна редакція — Прийняття від 01.01.1996

              Рекомендація 
Парламентської асамблеї Ради Європи
щодо заявки Росії про вступ до Ради Європи
(витяг)

7. ... Асамблея вважає, що відповідно до статті 4 Статуту
Ради Європи ( 994_001 ) Росія здатна й бажає виконувати обов'язки
члена Ради Європи, визначені у статті 3 ("Кожен член Ради Європи
обов'язково повинен визнати принципи верховенства права та
здійснення прав і основних свобод людини всіма способами, що
знаходяться під його юрисдикцією, і щиро та ефективно
співпрацювати в досягненні мети Ради Європи")... 10. Парламентська асамблея зазначає, що Російська Федерація
повністю поділяє те, як тлумачаться зобов'язання, викладені в
пункті 7, та має намір: обговорити під час переговорів вимоги щодо повернення
культурної власності іншим європейським країнам на відповідній
основі ad hoc*, з розрізненням видів власності (архіви, твори
мистецтва, споруди та ін.) та володіння (громадське, приватне або
таке, що належить якомусь закладові); негайно повернути власність церковних закладів. __________________
* Для цього випадку (лат.) Ред.
Council of Europe. Parliamentary Assembly. Opinion N 193
(1996). Provisional edition.
Україна в міжнародно-правових відносинах,
книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
Київ, Юрінком Інтер, 1997вгору