Документ 994-2019-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 жовтня 2019 р. № 994-р
Київ

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831

Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831 “Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 96, ст. 2939) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 994-р

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831

1. У підпункті 1:

1) в абзаці десятому слово “навчально-виробничого” замінити словом “освітнього”;

2) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

3) після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“звільнення з посади директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва, у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно до законодавства;

продовження трудових відносин з директорами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва, на підставі та умовах строкового трудового договору (контракту);

укладення додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) з директорами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва;”.

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

2. У підпункті 2:

1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів;”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“звільнення з посади директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів, у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно до законодавства;

продовження трудових відносин з директорами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів, на підставі та умовах строкового трудового договору (контракту);

укладення додаткових угод до строкового трудового договору (контракту) з директорами закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів;

ведення та зберігання трудових книжок і особових справ директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим.вгору