Документ 994-2016-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.06.2018, підстава - 413-2018-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 грудня 2016 р. № 994-р
Київ

Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

{Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 413-р від 13.06.2018}

1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування здійснювати щорічне формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням методичних рекомендацій, схвалених цим розпорядженням.

{Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 № 994-р

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

{Назва методичних рекомендацій із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

{У тексті методичних рекомендацій слова “навчальних закладів” замінено словами “закладів освіти” згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

1. Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, а також визначення шляхів взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

2. Регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (далі - регіональне замовлення) - засіб регулювання задоволення потреб економіки регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей.

3. Регіональне замовлення формується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за погодженням з регіональними радами професійно-технічної освіти та міськими радами, а також за пропозиціями закладів вищої освіти державної та/або комунальної власності, погодженими з регіональними центрами зайнятості, з урахуванням прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці (далі - прогнозні показники) та обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів і бюджетів мм. Києва та Севастополя на зазначені цілі.

{Пункт 3 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

4. Регіональне замовлення формується за такими основними напрямами:

підготовка робітничих кадрів;

підготовка фахівців.

5. Критеріями формування та розміщення регіонального замовлення є:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}

задоволення потреб регіону у кваліфікованих кадрах з урахуванням прогнозних показників (відсоток працевлаштування випускників закладів освіти; відсоток задоволення заявлених потреб регіону у кадрах з відповідною освітою, питома вага серед них випускників закладів освіти);

вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця за кошти бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів мм. Києва та Севастополя.

{Абзац третій пункту 5 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати також галузеві та інші критерії формування та розміщення регіонального замовлення.

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

6. Прогнозні показники складаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з урахуванням пропозицій, визначених у програмах економічного та соціального розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх пріоритетності.

7. Прогнозні показники затверджуються Міністром освіти і науки Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за погодженням з центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських центрів зайнятості, регіональними радами професійно-технічної освіти, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

8. Заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти державної та/або комунальної власності подають Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій пропозиції до проекту регіонального замовлення на рік, що настає за плановим роком, у натуральних та вартісних показниках відповідно до затверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей) у межах ліцензійних обсягів, а також укладених з роботодавцями договорів з урахуванням затверджених прогнозних показників на відповідний період та відповідні обґрунтування.

{Пункт 8 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації затверджують обсяги регіонального замовлення та доводять їх до закладів освіти.

10. Регіональне замовлення затверджується у розрізі закладів освіти, обсягів прийому та випуску фахівців та робітничих кадрів, освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей) на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників регіонального замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступенями вищої освіти) на наступні за плановим два бюджетні періоди.

{Пункт 10 в редакції Розпорядження КМ № 413-р від 13.06.2018}

11. Зміни до регіонального замовлення затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і саме регіональне замовлення.

12. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають інформацію МОН про кількісні показники регіонального замовлення в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей) для задоволення потреб у фахівцях та робітничих кадрах на регіональному ринку праці. МОН подає Мінекономрозвитку узагальнену інформацію про кількісні показники регіонального замовлення в розрізі областей.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 413-р від 13.06.2018}вгору