Рекомендація щодо інспекції праці в будівельній промисловості N 54
Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 23.06.193754
Документ 993_087, поточна редакція — Прийняття від 23.06.1937


Рекомендація
щодо інспекції праці в будівельній промисловості
N 54

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці і зібралася 3 червня 1937 року на свою 23-тю сесію, постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо інспекції праці в
будівельній промисловості, що є частиною першого пункту порядку
денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча
дев'ятсот тридцять сьомого року нижченаведену рекомендацію, яка
буде називатися Рекомендацією 1937 року щодо інспекції праці в
будівельній промисловості: беручи до уваги, що Конвенція і Рекомендація 1937 року про
техніку безпеки в будівельній промисловості містять відомі
положення щодо інспекції праці, беручи до уваги, що на своїй 5-й сесії в 1923 році
Конференція ухвалила Рекомендацію щодо інспекції праці, вважаючи, однак, що все ж таки є бажаним, щоб в галузі
будівельної промисловості увага членів Організації була звернена
на деякі інші положення, які не включені в перелічені вище
конвенцію і рекомендації, Конференція рекомендує, щоб усі члени Міжнародної Організації
праці враховували нижченаведені принципи та правила щодо інспекції
праці в будівельній промисловості: 1. Будь-яка робота, пов'язана з будівництвом, ремонтом,
переробкою, утриманням у належному порядку та знесенням різного
роду будинків, повинна здійснюватись під контролем інспекції
праці. 2. Орган, відповідальний за проведення такої інспекції (далі
- інспекційний орган), повинен бути державним органом і мати всі
необхідні прерогативи для того, щоб забезпечити суворе дотримання
чинних законів і правил. 3. Інспектори повинні мати відповідну технічну підготовку і
здати іспити з усіх необхідних технічних та адміністративних
предметів, з тим щоб було забезпечено їхню належну кваліфікацію
для проведення ефективного контролю над дотриманням заходів
безпеки на користь працівників, які працюють в будівельній
промисловості. 4. Для того щоб забезпечити дійсну співпрацю між інспекційним
органом влади та керівником підприємства, законодавство країни має
передбачати, що керівник підприємства є відповідальним: a) за організацію постійного ефективного нагляду за роботою,
щоб забезпечити дотримання чинних в країні положень щодо безпеки; b) за вжиття всіх інших можливих заходів і необхідних для
уникнення нещасних випадків, зокрема за недопущення до небезпечної
роботи будь-якої особи, яка явно глуха, має слабкий зір або
страждає запамороченням голови; c) за повідомлення інспекційного органу, відповідно до
законодавства країни, про розпочинання ним будь-яких будівельних
робіт; d) за подання компетентному органу доповіді, відповідно до
законодавства країни, про нещасні випадку, що сталися на
підприємстві.
"Міжнародне законодавство про
охорону праці",
Конвенції та Рекомендації МОП,
"Основа", Київ, 1997 р.вгору