Рекомендація щодо співробітництва в справі запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості N 55
Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 23.06.193755
Документ 993_085, поточна редакція — Прийняття від 23.06.1937


Рекомендація
щодо співробітництва в справі запобігання
нещасним випадкам у будівельній промисловості
N 55

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці і зібралася 3 червня 1937 року на свою 23-ю сесію, постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо забезпечення
співробітництва в справі запобігання нещасним випадкам у
будівельній промисловості, що є частиною першого пункту порядку
денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча
дев'ятсот тридцять сьомого року нижченаведену рекомендацію, яка
називатиметься Рекомендацією 1937 року щодо співробітництва в
справі запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості: вважаючи, що на додаток до Конвенції та Рекомендації 1937
року про техніку безпеки в будівельній промисловості, Рекомендації
1937 року щодо інспекції праці в будівельній промисловості та
Рекомендації 1929 року щодо запобігання нещасним випадкам на
виробництві бажано виробити окрему рекомендацію щодо запобігання
нещасним випадкам у будівельній промисловості шляхом створення
організації по запобіганню нещасним випадкам, Конференція рекомендує, щоб усі члени Міжнародної організації
праці враховували нижченаведені принципи і правила щодо
запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості: 1. У будівельній промисловості мають бути засновані
організації для запобігання нещасним випадкам з метою забезпечити
співробітництво всіх тих, хто займається питанням зменшення
кількості і серйозності нещасних випадків, і особливо таких
ризиків виникнення нещасних випадків, які не передбачено існуючим
законодавством. 2. Для того щоб зробити це співробітництво ефективним, слід
створити на кожному підприємстві, де це можливо, окрему
організацію по забезпеченню безпеки, до складу якої повинні
входити представники роботодавця і працівників. 3. Бажано також встановити безпосереднє співробітництво між
відповідним інспектором, роботодавцем і працівниками в тому
вигляді і в тих межах, які будуть визначені органами влади, котрі
відають інспекцією праці. 4. Пропаганда техніки безпеки в будівельній промисловості
була б ефективнішою при забезпеченні постійного співробітництва
між органами влади, які відають інспекцією праці, і всіма
заінтересованими організаціями: організаціями (змішаними чи ні)
роботодавців і працівників по запобіганню нещасним випадкам;
професійними спілками працівників і роботодавців; спілками
архітекторів, інженерів, асоціаціями по стандартизації і т. ін.;
установами по страхуванню від нещасних випадків (державними,
напівофіційними чи приватними). 5. 1) Треба періодично скликати наради представників
організацій, перелічених у попередньому пункті, і представників
інспекції праці з можливим залученням представників інших
заінтересованих організацій. 2) Метою цих нарад має бути спільний розгляд методів
поліпшення справи запобігання нещасним випадкам у будівельній
промисловості. 6. Органи інспекції праці повинні сприяти запобіганню
нещасним випадкам, працюючи спільно з усіма заінтересованими
сторонами в організації відповідної пропаганди, наприклад, у
такому вигляді: навчання методам безпеки (проведення
пропедевтичних занять, показові уроки, збори, курси, кінофільми),
роздавання посібників, брошур, ілюстрованих журналів чи
публікацій, у яких друкуються статистичні дані про нещасні
випадки, розклеювання афіш і листівок, по можливості з
ілюстраціями.
"Міжнародне законодавство
про охорону праці",
Конвенції та рекомендації МОП,
Київ, 1997 р.вгору