Рекомендація щодо професійної підготовки в будівельній промисловості N 56
Міжнародна організація праці; Рекомендації, Міжнародний документ від 23.06.193756
Документ 993_044, поточна редакція — Прийняття від 23.06.1937

              Рекомендація 
щодо професійної підготовки в будівельній
промисловості
N 56

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці і зібралася 3 червня 1937 року на свою 23-тю сесію, постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо професійної
підготовки в будівельній промисловості, що є частиною першого
пункту порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча
дев'ятсот тридцять сьомого року нижченаведену рекомендацію, яка
називатиметься Рекомендацією 1937 року щодо професійної підготовки
в будівельній промисловості:
Конференція, нагадуючи, що на своїй 20-й сесії в 1929 році вона ухвалила
Рекомендацію щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві, в
одному розділі якої розглядається проблема професійної підготовки, вважаючи, що проблема професійної підготовки є особливо
важливою в будівельній промисловості внаслідок небезпеки
виникнення нещасних випадків, рекомендує, щоб до програм навчання технічних шкіл та
професійних училищ було введено теоретичну і практичну підготовку
в галузі будівельної промисловості стосовно:
a) матеріалів, що використовуються для будівництва риштувань,
і принципів їх будівництва та утримання; b) будівництва та утримання підіймальних пристроїв, що
використовуються в будівельній промисловості; c) проведення заходів безпеки і контролю за ними на
будівельному майданчику; d) приписів щодо безпеки при виконанні будівельних робіт.
"Міжнародне законодавство про охорону праці",
Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998.вгору