Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009992
Документ 992-2009-п, перша редакція — Прийняття від 09.09.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 992
Київ
Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Державній митній службі привести власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 992
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункті 6 Порядку прийняття рішення про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 2002 р. N 1855 ( 1855-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2291; 2007 р., N 60, ст. 2381):
абзац перший після слів "підприємницької діяльності,"
доповнити словами "суднове спорядження, його комплектуючі частини,
суднові запасні частини, що переміщуються із судна закордонного
плавання для проведення робіт та надання послуг,";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Рішення про допущення товарів до переміщення на підставі
гарантійного листа суднового постачальника: суднового спорядження,
його комплектуючих частин, суднових запасних частин, що
переміщуються із судна закордонного плавання для проведення робіт
та надання послуг, приймається посадовою особою митного органу,
яка здійснює митне оформлення таких товарів.".
2. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів
України від 26 березня 2003 р. N 381 ( 381-2003-п ) "Про
делегування повноважень на затвердження нормативно-правового акта"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 13, ст. 576) слово "суднах,"
виключити, а після слів "іншого транспорту" доповнити словами ",
крім суден закордонного плавання".
3. Пункт 1 Порядку здійснення митного контролю водних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1989
( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2778; 2005 р., N 34, ст. 2080;
2007 р., N 43, ст. 1722; 2008 р., N 53, ст. 1768; 2009 р., N 23,
ст. 759), доповнити абзацом такого змісту:
"Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового
спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється
відповідно до Порядку суднового постачання в морських і річкових
портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 846 ( 846-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 61, ст. 2160).".
4. Пункт 19 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу,
фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення
фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання
у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 705 ( 705-2007-п ) "Про
деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1459), після слів
"Об'єкти регулювання" доповнити словами ", за винятком суднового
спорядження, суднових запасних частин і припасів,".
5. У Порядку суднового постачання в морських і річкових
портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 846 ( 846-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 61, ст. 2160):
абзац шостий пункту 2 після слів "суднового спорядження і
обстановки" доповнити словами ", товари, призначені для
забезпечення збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень
та безпеки таких перевезень (сепараційні матеріали, матеріали для
фумігації тощо)";
у пункті 3:
абзац перший після слів "в спрощеному порядку" доповнити
словами "згідно з пунктами 3-10 цього Порядку";
абзац другий після слова "ліцензування" доповнити словами
"відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 );
пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
"8. При декларуванні суднового спорядження, суднових запасних
частин і припасів замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5
вантажної митної декларації допускається застосування специфікації
форми МД-8.";
"10. Суднове спорядження, суднові запасні частини і припаси,
що надходять на судно закордонного плавання, експлуатантом якого є
нерезидент, можуть також використовуватися за призначенням на
борту судна під час його перебування в порту України.";
абзац перший пункту 11 після слів "судна закордонного
плавання" доповнити словами ", експлуатантом якого є нерезидент,";
у другому реченні пункту 17 слова "до обраного ним митного
режиму" замінити словами "до митного режиму, що допускається щодо
таких товарів відповідно до законодавства".вгору