Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012991
Документ 991-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.10.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2012 р. № 991
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що дії стосовно спеціальних дозволів на видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, що надані до набрання чинності цією постановою, передбачені абзацом першим пункту 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832), здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 991

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 58 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 93; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572), слова “Верховна Рада Автономної Республіки Крим” і “Верховна Рада Республіки Крим” у всіх відмінках замінити словами “Рада міністрів Автономної Республіки Крим” у відповідному відмінку.

2. У Положенні про порядок надання гірничих відводів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 94; 1996 р., № 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2010 р., № 68, ст. 2462; 2011 р., № 28, ст. 1191; 2012 р., № 60, ст. 2433):

1) у пункті 22 слова “Верховною Радою Автономної Республіки Крим” замінити словами “Радою міністрів Автономної Республіки Крим”;

2) в абзаці першому пункту 23 слова “Верховній Раді Автономної Республіки Крим” замінити словами “Раді міністрів Автономної Республіки Крим”.

3. У Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870 (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 85; Офіційний вісник України, 1999 р., № 3, ст. 21):

1) у другому реченні абзацу першого пункту 1 слова “Мінекобезпеки та його органів на місцях” замінити словами “Мінприроди, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів”;

2) в абзаці першому пункту 2 слова “Мінекобезпеки або його органам на місцях” замінити словами “Мінприроди, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі - органи з питань екології та природних ресурсів)”;

3) у тексті Порядку слова “місцевий орган Міністерства”, “орган Мінекобезпеки”, “Мінекобезпеки чи його органи на місцях”, “Мінекобезпеки або його органи на місцях”, “органи Мінекобезпеки на місцях”, “Мінекобезпеки та його органи на місцях” у всіх відмінках замінити словами “орган з питань екології та природних ресурсів” у відповідному відмінку та числі, а слово “Мінекобезпеки” - словом “Мінприроди”;

4) у пункті 1 додатка 2 до Порядку слова “Мінекобезпеки та його органами на місцях” замінити словом “Мінприроди”, а слово “їх” - словом “його”.

4. У Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 318; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4 ст. 136; 2012 р., № 22, ст. 834):

1) абзац другий пункту 5 після слова “Держземагентства” доповнити словами “, а на території Автономної Республіки Крим - з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, водного господарства та земельних ресурсів”;

2) абзац перший пункту 13 після слова “Мінприроди” доповнити словами “, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів”, а після слова “Держводагентством” - словами “, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства”.

5. У тексті Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 490; Офіційний вісник України, 2002 р., № 4, ст. 136), слова “органи Мінекоресурсів” у всіх відмінках замінити словами “органи, уповноважені видавати дозвіл на спеціальне водокористування,” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоресурсів” - словом “Мінприроди”.

6. У Положенні про державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у пункті 4 слова “органами на місцях” замінити словами “територіальними органами (у разі їх утворення), органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів”;

2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (на території Автономної Республіки Крим) - джерел промислових викидів в атмосферу (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих вод (гідрохімічні та гідробіологічні визначення, вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); джерел скидання стічних вод (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); водних об’єктів у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); ґрунтів різного призначення, зокрема на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів та сполук); радіаційної обстановки (в пунктах стаціонарної мережі); геофізичних полів (фонові та аномальні дослідження); стихійних і небезпечних природних явищ - ендогенних та екзогенних геологічних процесів (їх видові і просторові характеристики, активність прояву), повеней, паводків, снігових лавин, селів (у районах спостережних станцій); звалищ промислових і побутових відходів (склад відходів, вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів), а також проводять державне еколого-геологічне картування території Автономної Республіки Крим для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності; наземних екосистем (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів);”;

3) у пункті 10 слова “або його органах на місцях” виключити;

4) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Організаційна інтеграція суб’єктів системи моніторингу на території Автономної Республіки Крим здійснюється органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів.”;

5) в абзаці п’ятому пункту 13 слова “Української аграрної академії наук” замінити словами “Національної академії аграрних наук”;

6) абзац другий пункту 19 викласти у такій редакції:

“Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни, які мають об’єктивну інформацію про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, повинні повідомляти її Мінприроди, МНС та їх територіальним органам (у разі утворення) або органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, якщо така надзвичайна ситуація виникла на території Автономної Республіки Крим.”;

7) абзац третій пункту 20 виключити;

8) доповнити Положення пунктом 26-1 такого змісту:

“26-1. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів надає заінтересованим суб’єктам системи моніторингу інформацію про стан довкілля на території Автономної Республіки Крим.”;

9) у тексті Положення слова “Держкомлісгосп”, “Держводгосп”, “Держжитлокомунгосп”, “НКАУ”, “Держкомзв’язку”, “Держстандарт” і “органи на місцях” у всіх відмінках замінити відповідно словами “Держлісагентство”, “Держводагентство”, “Мінрегіон”, “ДКА”, “Державна служба зв’язку та захисту інформації”, “Мінекономрозвитку” і “територіальні органи (у разі їх утворення)” у відповідному відмінку.

7. У Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 590):

1) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:

“загальнодержавного значення - Мінприроди, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі - органи з питань екології та природних ресурсів);

місцевого значення - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з органами з питань екології та природних ресурсів.”;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова “Республіканським комітетом по водному господарству Автономної Республіки Крим” замінити словами “органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства”;

в абзаці третьому слова “Державною геологічною службою” і “Мінекоресурсів” замінити відповідно словами “Держгеонадрами” і “Мінприроди”;

3) в абзаці дев’ятому пункту 5 слова “Мінекоресурсів” і “Держводгоспу” замінити відповідно словами “Мінприроди” і “Держводагентства”;

4) в абзаці другому пункту 6 слова “територіальними органами Мінекоресурсів” замінити словами “органами з питань екології та природних ресурсів”.

8. У Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1783; 2012 р., № 30, ст. 1116):

абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:

“Організатором аукціону є Держгеонадра, а щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.”;

в абзаці першому пункту 4 слово “Держгеонадрами” замінити словами “організатором аукціону”;

в абзаці п’ятнадцятому пункту 8 слово “Держгеонадра” замінити словами “організатор аукціону”;

в абзаці одинадцятому пункту 25 слово “Держгеонадрами” замінити словами “організатором  аукціону”.

9. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком.”;

2) в абзаці першому пункту 3 слова “Держгеонадра надає” замінити словом “надається”;

3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

“4. Дозвіл на видобування корисних копалин (промислову розробку їх родовищ) надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин в установленому порядку чи апробації прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин місцевого значення ДКЗ за умови подальшого затвердження нею таких запасів.”;

4) у пункті 8:

абзац другий підпункту 3 після слова “Держгеонадра” доповнити словами “або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень (далі - орган з питань надання дозволу)”;

перше речення абзацу двадцятого викласти у такій редакції: “Для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1.”;

абзац двадцять перший виключити;

5) абзац п’ятнадцятий пункту 12 викласти у такій редакції:

“Форма дозволу наведена у додатках 3 і 4.”;

6) у пункті 13:

в абзаці другому слово “Держгеонадрами” виключити;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена Держгеонадрами або Радою міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до пункту 25 цього Порядку, може визнати за зверненням суб’єкта господарювання причину несвоєчасного внесення плати поважною та визначити строк, протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як 45 днів.”;

7) абзац чотирнадцятий пункту 23 після слова “наказу” доповнити словами “, а Радою міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження”;

8) пункт 25 викласти у такій редакції:

“25. Про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

З метою попереднього розгляду матеріалів щодо надання дозволів Держгеонадра або Рада міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до повноважень утворює комісію з питань надрокористування.

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Держгеонадрами, включаються спеціалісти Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Держгеонадрами.

До складу комісії з питань надрокористування, що утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, включаються спеціалісти апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Положення про зазначену комісію та її персональний склад затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр про надання дозволу розміщується протягом п’яти днів на офіційному веб-сайті Держгеонадр.

Розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про надання дозволу розміщується протягом п’яти днів на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.”;

9) в абзаці першому пункту 27 слова “продовжує, поновлює строк дії” замінити словами “продовжує строк, поновлює дію”;

10) у тексті Порядку, крім абзацу дев’ятого пункту 10, абзацу другого пункту 11, абзацу чотирнадцятого пункту 23 і абзацу першого пункту 26, слово “Держгеонадра” в усіх відмінках замінити словами “орган з питань надання дозволу” у відповідному відмінку;

11) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:


“Додаток 4
до Порядку

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на користування надрами (щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим)вгору