Документ 991-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.08.2010, підстава - 666-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2009 р. N 991
Київ
Про виділення коштів для проведення
робіт з будівництва водопровідних мереж
у місцях утворення депресійних лійок
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1096 ( 1096-2009-п ) від 07.10.2009
N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Виділити Державному комітету по водному господарству кошти
у сумі 24 млн. гривень для проведення робіт з будівництва
водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок у
Львівській області за рахунок залишку коштів Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1
січня 2009 року. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1096 ( 1096-2009-п ) від 07.10.2009 }
Державному комітету по водному господарству: { Абзац другий
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1096 ( 1096-2009-п ) від
07.10.2009 }
забезпечити спрямування та використання коштів, виділених
згідно з цією постановою, відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374); { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1096 ( 1096-2009-п ) від 07.10.2009 }
подати до 20 січня 2010 р. Міністерству фінансів та
Державному казначейству звіт про використання зазначених коштів.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1096
( 1096-2009-п ) від 07.10.2009 }
2. Доповнити пункт 1 переліку видів діяльності, що належать
до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505; 2001 р., N 47, ст. 2083),
абзацом такого змісту:
"водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок.".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666
( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

4. Дозволити Державному комітету по водному господарству
проведення робіт з будівництва водопровідних мереж у місцях
утворення депресійних лійок одночасно з виготовленням
проектно-кошторисної документації на проведення зазначених
робіт. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1096
( 1096-2009-п ) від 07.10.2009 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33вгору