Про відзначення 20-ї річниці незалежності України
Указ Президента України; Склад колегіального органу від 01.11.2010990/2010
Документ 990/2010, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }
Про відзначення 20-ї річниці
незалежності України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 343/2011 ( 343/2011 ) від 02.04.2011
N 752/2011 ( 752/2011 ) від 15.07.2011 }

З метою забезпечення гідного відзначення у 2011 році 20-ї
річниці незалежності України, консолідації суспільства в ім'я
процвітання держави, благополуччя і добробуту Українського народу,
а також сприяння підвищенню позитивного міжнародного іміджу
України п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити належну організацію відзначення на державному
рівні 20-ї річниці незалежності України одним із пріоритетних
завдань органів виконавчої влади у 2011 році.
2. Утворити Координаційну раду з питань підготовки та
відзначення 20-ї річниці незалежності України (далі -
Координаційна рада).
Основними завданнями Координаційної ради є забезпечення
ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, установ та організацій, громадськості у вирішенні
питань, пов'язаних із підготовкою і проведенням в Україні та за її
межами заходів з нагоди 20-ї річниці подій, пов'язаних зі
здобуттям незалежності України, спрямованості процесу підготовки
та проведення святкових заходів на зміцнення політичної
стабільності, консолідацію Українського народу навколо ідеї
державності, виховання у громадян патріотизму і гордості за свою
державу, поваги до державних символів, створення у суспільстві
атмосфери злагоди.
Установити, що Координаційну раду очолює Президент України.
Затвердити персональний склад Координаційної ради
(додається).
3. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів з
підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності України,
передбачивши в ньому, зокрема:
проведення 23 серпня 2011 року - у День Державного Прапора
України урочистих заходів у місті Києві та інших населених
пунктах, організацію науково-просвітницьких заходів, присвячених
історії становлення і утвердження державних символів України, а
також спрямованих на вивчення їх значення та ролі у процесі
державотворення і діяльності держави, формування правової культури
громадян у ставленні до державної символіки;
організацію і проведення у серпні 2011 року у місті Києві
урочистих заходів з нагоди 20-ї річниці незалежності України за
участю представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, депутатського та дипломатичного корпусу,
громадських та релігійних організацій, політичних партій,
української діаспори, а також делегацій з Автономної Республіки
Крим, областей України, міст Києва та Севастополя;

{ Абзац четвертий пункту 1 статті 3 виключено на підставі
Указу Президента N 752/2011 ( 752/2011 ) від 15.07.2011 }

покладання квітів у місті Києві та інших населених пунктах до
пам'ятників видатним діячам українського державотворення, борцям
за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України;
проведення у місті Києві міжнародної науково-теоретичної
конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України,
відповідних наукових конференцій та круглих столів в інших
населених пунктах, видання їх матеріалів;
організацію науково-просвітницьких та інших тематичних
заходів, присвячених 20-й річниці заснування інституту
президентства в Україні;
створення експозиції "Україна і світ" у Національному музеї
історії України;
проведення у навчальних закладах тематичних заходів, зокрема,
організацію серед учнів і студентів всеукраїнського конкурсу
науково-пошукових робіт, присвячених 20-й річниці незалежності
України;
сприяння проведенню в рамках підготовки до відзначення 20-ї
річниці незалежності України міжрегіональних громадських форумів,
зустрічей представників молодіжних організацій із різних регіонів,
інших громадських, передусім молодіжних, акцій, спрямованих на
зміцнення єдності держави та консолідацію суспільства;
започаткування видання антології української літератури від
найдавніших часів до сьогодення, передбачивши передачу частини
тиражу бібліотекам та навчальним закладам України, насамперед тим,
які розташовані у сільській місцевості;
проведення культурно-мистецьких заходів та акцій, присвячених
20-й річниці незалежності України, зокрема міжрегіональних обмінів
професійними та аматорськими творчими колективами;
організацію всеукраїнських та регіональних тематичних
виставок досягнень галузей господарства, освіти, науки, культури
тощо;
проведення всеукраїнського огляду міст і населених пунктів
щодо благоустрою, підтримання громадського порядку тощо;
підготовку циклу пізнавальних документальних фільмів та
радіопередач про історію українського державотворення, зокрема, у
період з кінця 80-х років XX століття до сьогодення та їх показ на
загальнонаціональних каналах телебачення;
організацію у місті Києві та інших населених пунктах
тематичних виставок фото- та архівних документів, присвячених
історії українського державотворення, становленню та утвердженню
державних символів України;
проведення інформаційної кампанії з підвищення позитивного
іміджу України у світі, передбачивши, зокрема, випуск іноземними
мовами книг, буклетів із матеріалами про Україну, відповідної
рекламної відеопродукції та розповсюдження їх в іноземних
державах, у мережі Інтернет;

{ Абзац вісімнадцятий пункту 1 статті 3 виключено на підставі
Указу Президента N 752/2011 ( 752/2011 ) від 15.07.2011 }

карбування та введення в обіг у встановленому порядку
ювілейної монети на відзнаку 20-ї річниці незалежності України;
випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 20-й
річниці незалежності України, та здійснення спецпогашення поштової
марки;
проведення 1 грудня 2011 року у місті Києві урочистостей за
участю керівництва держави, а також у листопаді - грудні 2011 року
просвітницьких та інших тематичних заходів з нагоди 20-ї річниці
всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення
незалежності України 1 грудня 1991 року;
2) опрацювати та внести до 1 грудня 2010 року пропозиції щодо
проведення напередодні Дня незалежності України у місті Києві
міжнародного форуму, присвяченого 20-й річниці незалежності
України;
3) здійснити в установленому порядку фінансування видатків на
організацію та проведення заходів з підготовки та відзначення 20-ї
річниці незалежності України.
4. Міністерству оборони України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити проведення 24 серпня 2011
року на честь 20-ї річниці незалежності України святкового салюту
двадцятьма артилерійськими залпами у столиці України - місті-герої
Києві, містах-героях, містах, де розташовані штаби оперативних
командувань та видів Збройних Сил України, а також святкові
феєрверки в інших обласних центрах та місті Сімферополі.
5. Міністерству закордонних справ України:
опрацювати в установленому порядку питання щодо запрошення на
урочистості в Україні високих посадових осіб іноземних держав,
інших представників іноземних держав та міжнародних організацій;
ужити заходів щодо залучення до участі в урочистих заходах з
нагоди 20-ї річниці незалежності України, інших історичних подій,
пов'язаних зі здобуттям Україною незалежності, представників
дипломатичного корпусу та української діаспори;
підготувати та направити звернення до Організації Об'єднаних
Націй, Європейського парламенту щодо ініціювання проведення в цих
організаціях Днів України та інших заходів, спрямованих на
підвищення позитивного іміджу України у світі;
забезпечити разом з іншими центральними органами виконавчої
влади організацію та проведення фестивалю українців світу;
ужити заходів щодо проведення в іноземних державах за участю
української громадськості за кордоном Днів України, інших
тематичних заходів, присвячених 20-й річниці незалежності України,
іншим історичним подіям, пов'язаним з історією міжнародного
визнання України незалежною державою.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
затвердити регіональні плани заходів з підготовки та
відзначення 20-ї річниці незалежності України, забезпечити їх
реалізацію;
організувати у містах Києві, Сімферополі, Севастополі,
обласних і районних центрах, інших містах, у селищах, селах, на
підприємствах, в організаціях та установах проведення за участю
представників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, політичних партій та громадськості урочистості та
інші заходи з нагоди 20-ї річниці Акта проголошення незалежності
України від 24 серпня 1991 року, всеукраїнського референдуму в
питанні про проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року;
провести заходи з відзначення річниці подій, пов'язаних зі
здобуттям Україною незалежності, що відбувалися у 1991 році
безпосередньо на території відповідних регіонів.
7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
забезпечити висвітлення, в тому числі за кордоном, заходів з
нагоди святкування 20-ї річниці незалежності України, організувати
проведення тематичних радіо- і телепередач, показ документальних
та художніх фільмів вітчизняного кінематографа.
8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 листопада 2010 року
N 990/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 листопада 2010 року N 990/2010
СКЛАД
Координаційної ради з питань підготовки
та відзначення 20-ї річниці незалежності України

ЯНУКОВИЧ - Президент України, Голова Віктор Федорович Координаційної ради
АЗАРОВ - Прем'єр-міністр України, Микола Янович заступник Голови Координаційної
ради
ЛЬОВОЧКІН - Глава Адміністрації Президента
Сергій Володимирович України, заступник Голови
Координаційної ради
АНІСТРАТЕНКО - заступник Міністра Кабінету Юрій Сергійович Міністрів України
БАГРАЄВ - народний депутат України Микола Георгійович (за згодою)
БЕНКЕНДОРФ - генеральний директор Єгор Андрійович Національної телекомпанії
України (за згодою)
БЛИЗНЮК - голова Донецької обласної Анатолій Михайлович державної адміністрації
ГЕРМАН - заступник Глави Адміністрації Ганна Миколаївна Президента України, секретар
Координаційної ради
ГРИЩЕНКО - Міністр закордонних справ Костянтин Іванович України
ДЖАРТИ - Голова Ради міністрів Василь Георгійович Автономної Республіки Крим
ДРАЧ - письменник, голова Товариства Іван Федорович зв'язків з українцями за
межами України "Україна-Світ"
(за згодою)
ЄЖЕЛЬ - Міністр оборони України Михайло Броніславович
ЄРМОЛАЄВ - директор Національного Андрій Васильович інституту стратегічних
досліджень
ЄФИМЕНКО - перший заступник Міністра Костянтин Олексійович інфраструктури України
КЛЮЄВ - Перший віце-прем'єр-міністр Андрій Петрович України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
КУЛИНЯК - Міністр культури України Михайло Андрійович
ЛАДНИЙ - заступник Глави Адміністрації Юрій Анатолійович Президента України - Керівник
Головного управління
Державного Протоколу і
Церемоніалу
ЛИТВИН - Голова Верховної Ради України Володимир Михайлович (за згодою)
ЛУНЬ - представник Українського фонду
Роман Остапович культури в США та Канаді
(за згодою)
МОГИЛЬОВ - Міністр внутрішніх справ Анатолій Володимирович України
ОЛІЙНИК - голова Комітету з Національної
Борис Ілліч премії України імені Тараса
Шевченка
ПАТОН - президент Національної Борис Євгенович академії наук України
(за згодою)
ПЛАКСЮК - Голова Державного комітету Юрій Олександрович телебачення і радіомовлення
України
ПЛЮЩ - Радник Президента України Іван Степанович
ПОПОВ - голова Київської міської Олександр Павлович державної адміністрації
ПРИСЯЖНЮК - голова Київської обласної Анатолій Йосипович державної адміністрації
РАТУШНИЙ - голова правління громадської Михайло Ярославович організації "Інститут
національного державознавства"
(за згодою)
СКУБАШЕВСЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Станіслав Валеріанович Президента України - Керівник
Головного управління з питань
регіональної та кадрової
політики
СМОЛІЙ - директор Інституту історії Валерій Андрійович України НАН України
(за згодою)
СТУПКА - художній керівник Національного
Богдан Сильвестрович академічного драматичного
театру імені Івана Франка
(за згодою)
СТУС - публіцист, старший науковий Дмитро Васильович співробітник Інституту
літератури імені Т.Г. Шевченка
НАН України (за згодою)
ТАБАЧНИК - Міністр освіти і науки, молоді
Дмитро Володимирович та спорту України
ТИХОНОВ - Віце-прем'єр-міністр України -
Віктор Миколайович Міністр регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-комунального
господарства України
ХМАРА - правозахисник, громадський Степан Ількович діяч (за згодою)
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - народний депутат України Василь Іванович (за згодою)
ЦИМБАЛЮК - голова Львівської обласної Михайло Михайлович державної адміністрації
ЯРОШЕНКО - Міністр фінансів України. Федір Олексійович
{ Склад в редакції Указу Президента N 343/2011 ( 343/2011 ) від
02.04.2011 }
Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору