Документ 99/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про введення в дію Закону України
"Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 20, ст. 83 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 215/96-ВР від 24.05.96, ВВР, 1996, N 32, ст. 153
N 250/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, N 38, ст. 176 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) з 1 липня 1996 року, крім
норм Закону, що регулюють патентування в сфері роздрібної торгівлі
(за винятком положень щодо роздрібної торгівлі нафтопродуктами
через стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні
станції, заправні пункти, які набирають чинності з 1 липня 1996
року). Комісії Верховної Ради України з питань економічної політики
та управління народним господарством у найкоротші терміни
доопрацювати і внести на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" щодо
патентування в сфері роздрібної торгівлі. ( Пункт 1 в редакції Постанов ВР N 215/96-ВР від 24.05.96,
N 250/96-ВР від 18.06.96 )
2. Кабінету Міністрів України до 1 травня 1996 року: затвердити Положення про порядок реалізації, обліку торгових
патентів і контролю за їх використанням; подати Верховній Раді України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" та привести
свої рішення у відповідність із цим Законом; виділити Головній державній податковій інспекції України
додаткові кошти на фінансування витрат, пов'язаних з виконанням
Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності". 3. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із Законом України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" акти законодавства з цих питань
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України проаналізувати економічну
ефективність застосування Закону України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" і про результати проінформувати
Верховну Раду України до 1 жовтня 1996 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 березня 1996 року
N 99/96-ВРвгору