Документ 99-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.03.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2015 р. № 99
Київ

Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

Прем’єр-міністр України

Голова
Національного банку України

А.ЯЦЕНЮК

В.ГОНТАРЕВА

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України
від 11 березня 2015 р. № 99

ПЛАН
заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Підготувати проект Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року та подати його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.


Держфінмоніторинг, Мінфін, Національний банк, Мін’юст, Мінекономрозвитку, МВС, ДФС, Мінінфраструктури, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Вересень.

2. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення національного законодавства з метою подальшої імплементації положень Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).


Держфінмоніторинг, Мінфін, Національний банк, Мін’юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), МВС, ДФС, Держфінінспекція, СБУ (за згодою).


Протягом року.

3. Вивчити питання щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України стосовно особливого порядку одноразового декларування фізичними особами коштів, майна та валютних цінностей для подальшого контролю за витратами і доходами громадян із застосуванням непрямих методів.


Мінфін, ДФС, Мін’юст.


Перше півріччя.

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

4. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2014 році та I-III кварталах 2015 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.


Держфінмоніторинг, Національний банк, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МЗС, МВС, ДФС, Держфінінспекція, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Незалежна асоціація банків України (за згодою), Асоціація українських банків (за згодою), Ліга страхових організацій України (за згодою), Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за згодою).


IV квартал.

5. Провести з урахуванням міжнародного досвіду національну оцінку ризиків.


Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МВС, ДФС, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Жовтень.

6. Визначити в межах повноважень порядок здійснення заходів для недопущення формування статутного капіталу відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.


Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Грудень.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

7. Здійснювати оперативно-розшукові заходи, зокрема в частині виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також заходи з підвищення ефективності досудового розслідування правоохоронними органами кримінальних правопорушень за статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України.


МВС, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року.

8. Здійснювати виявлення фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави для підозри в тому, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму і дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території України або державного кордону.


СБУ (за згодою), МВС, Держфінмоніторинг, Адміністрація Держприкордонслужби.


Протягом року.

9. Забезпечити внесення змін до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення таких змін до відома суб’єктів фінансового моніторингу.


Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ (за згодою).


Протягом року.

10. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання через офшорні зони.


ДФС, Мінекономрозвитку, Держфінмоніторинг, Національний банк.


Протягом року.

11. Забезпечити з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в зовнішньоекономічній діяльності запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон суб’єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням “компаній-оболонок”, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.


Держфінмоніторинг, МВС, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року.

12. Забезпечити здійснення заходів:

1) з виявлення фактів надання представниками міжнародних терористичних та екстремістських організацій фінансової підтримки їх прихильникам на території України, в тому числі за рахунок легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.


СБУ (за згодою), МВС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року;

2) щодо виявлення представників незаконних збройних формувань, які діють на території іноземних держав, та припинення їх фінансової діяльності в Україні, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію.


СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), ДФС, Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року;

3) щодо виявлення та припинення протиправної діяльності “конвертаційних центрів” і підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, а також заходів з припинення їх діяльності.


ДФС, МВС, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року;

4) у межах повноважень для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і способів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.


Держфінмоніторинг, МВС, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року;

5) щодо виявлення фактів переміщення товарів, готівкових та безготівкових коштів, розрахункових документів, інших валютних цінностей, культурних цінностей, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби.


Протягом року;

6) щодо виявлення злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними (кіберзлочини), та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення таких злочинів.


МВС, СБУ (за згодою), Держфінмоніторинг.


Протягом року.

13. Проводити перевірки цільового та ефективного використання суб’єктами господарювання коштів, залучених під державні гарантії.


МВС, Держфінінспекція.


Протягом року.

14. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів торгівлі людьми або інших незаконних угод щодо людини, незаконної торгівлі зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку.


ДФС, МВС, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

15. Забезпечити функціонування єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг.


Протягом року.

Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу

16. Забезпечити організацію наглядової діяльності з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на підставі затверджених суб’єктами державного фінансового моніторингу критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

17. Провести аналіз достатності та відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також рівня ризику використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

18. Забезпечити з метою підвищення ефективності регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо проведення ними належної ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій, вжиття заходів до надання на безоплатній основі Національному банку доступу до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.


МВС, Національний банк.


Грудень.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

19. Висвітлювати в засобах масової інформації результати заходів, вжитих державними органами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Держкомтелерадіо, Національний банк (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

20. Забезпечити доступ до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”, зокрема шляхом оприлюднення інформації з питань фінансового моніторингу на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу у відповідних інформаційних блоках.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

Підвищення кваліфікації спеціалістів

21. Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації:

1) спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Нацдержслужба, Держфінінспекція, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочиннимшляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).


Протягом року;

2) спеціалістів правоохоронних, розвідувальних та судових органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МВС, ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Вищий спеціалізований суд України (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).


Протягом року;

3) працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу з питань застосування вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зокрема в частині здійснення ними управління ризиками.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).


Протягом року.

22. Забезпечити залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

23. Забезпечити з урахуванням рекомендацій Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) участь у проведенні спільних з державними і правоохоронними органами семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, МВС, ДФС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономіки, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року.

24. Забезпечити підготовку методичних рекомендацій з питань організації фінансового моніторингу у відповідь на запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

Участь у міжнародному співробітництві

25. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, МВС, ДФС, Мінекономрозвитку, Мінфін, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою).


Протягом року.

26. Забезпечити підготовку до проведення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) наступного раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що планується на 2016 рік.


Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінекономрозвитку, МВС, ДФС, Мінінфраструктури, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

27. Забезпечити проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та сепаратизму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

28. Забезпечити організацію взаємодії та інформаційного обміну з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, МВС, ДФС, Національний банк, СБУ (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.
вгору