Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009989
Документ 989-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.04.2014, підстава - 81-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 989
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 81 ( 81-2014-п ) від 25.03.2014 }
Про ціни на природний газ
для потреб релігійних організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1239 ( 1239-2009-п ) від 18.11.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що для релігійних організацій природний газ
(крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної
діяльності) відпускається за роздрібними цінами, диференційованими
залежно від річних обсягів споживання (далі - роздрібні ціни), які
затверджені Національною комісією регулювання електроенергетики
для населення.
За надані послуги з газопостачання (крім обсягів, що
використовувалися для виробничо-комерційної діяльності) релігійні
організації здійснюють розрахунок за роздрібними цінами відповідно
до показань лічильників газу.
У поточному році для релігійних організацій роздрібні ціни
застосовуються залежно від річного обсягу використання природного
газу в минулому році (крім обсягів, що використовувалися для
виробничо-комерційної діяльності).
У разі підключення до газорозподільної мережі нового об'єкта
релігійної організації у поточному році застосовуються роздрібні
ціни, диференційовані залежно від річного обсягу споживання, який
не перевищує 2500 куб. метрів.
Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на
1 січня перерахунок вартості природного газу (окремо за кожною
релігійною організацією) залежно від обсягу фактичного
використання природного газу та роздрібних цін на нього у минулому
році. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1239 ( 1239-2009-п ) від
18.11.2009 }
2. Внести до підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 p. N 1729 ( 1729-2001-п )
"Про забезпечення споживачів природним газом" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2347; 2006 р., N 10, ст. 616, N 50,
ст. 3321; 2007 р., N 4, ст. 149, N 81, ст. 3009; 2008 р., N 12,
ст. 298) такі зміни:
абзаци перший, другий і четвертий після слова "населення"
доповнити словами "та релігійних організацій";
в абзаці четвертому слово "роздрібними" виключити.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37



вгору