Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2004988
Документ 988-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2004 р. N 988
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 988
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584
( 584-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 996;
2003 р., N 9, ст. 390, N 29, ст. 1461; 2004 р., N 13, ст. 903),
абзаци перший - четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді
громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що
потребують поліпшення житлових умов, а саме:
сім'я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно
має неповнолітніх дітей (дитину);
одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно".
2. У Порядку часткової компенсації відсоткової ставки
кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
2003 р. N 853 ( 853-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 23, ст. 1065), абзац шостий пункту 2 викласти у такій редакції:
"позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин,
які отримують у комерційному банку кредит на будівництво
(реконструкцію) чи придбання житла. Позичальником може бути молода
сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має
неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком до
35 років включно".вгору