Документ 986-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 р. № 986
Київ

Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2012 р. № 986

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. Пункт 2 доповнити підпунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) бюджетної дотації фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі - дотація за продану на забій худобу);

4) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності.”.

2. Доповнити Порядок пунктами 33-1-33-14 такого змісту:

“33-1. Дотація за продану на забій худобу виплачується фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі - худоба).

Дотація за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби виплачується фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам за умови його вирощування ними в їх господарствах не менш як три місяці до моменту продажу на забій.

Датою, від якої рахується три місяці вирощування молодняку великої рогатої худоби в господарствах фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарствах, вважається дата видачі паспорта великої рогатої худоби, а у разі набуття фізичними особами, фізичними особами - членами виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерськими господарствами ідентифікованих тварин - дата їх прибуття в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою державної установи ветеринарної медицини.

33-2. Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в таких розмірах:

2,5 гривні за молодняк великої рогатої худоби живою масою не менш як 330 кілограмів;

1,5 гривні за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів;

1 гривня за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів.

33-3. Для отримання дотації за продану на забій худобу фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерські господарства подають за місцезнаходженням господарства сільським, селищним чи міським радам такі документи:

1) фермерські господарства:

один примірник приймальних квитанцій (форма ПК-1 або ПК-1 УКС), виданих суб'єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

оформлені в установленому порядку для:

молодняку великої рогатої худоби - копію відомості переміщення тварин;

свиней (крім свиноматок і кнурів) - копію реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення);

2) фізичні особи, фізичні особи - члени виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів:

один примірник приймальних квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 УКС), виданих суб'єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

оформлені в установленому порядку для:

молодняку великої рогатої худоби - копію відомості переміщення тварин;

свиней (крім свиноматок і кнурів) - копію реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів);

копії:

паспорта;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Відповідальність за достовірність даних у приймальних квитанціях, виданих фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерським господарствам несуть суб'єкти господарювання, які видали їх, згідно із законодавством.

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа наступного періоду та до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку, форма якого затверджується Мінагрополітики.

33-4. Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку складають та подають щомісяця до 5 числа наступного періоду і до 5 грудня (станом на 1 грудня) управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, а міські ради міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення - відповідно Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій реєстр фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, за формою, встановленою Мінагрополітики.

33-5. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданого сільськими, селищними чи міськими радами реєстру:

складають протягом трьох робочих днів відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу у розрізі фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

подають органам Казначейства відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу і платіжні доручення для перерахування коштів на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій на підставі реєстру, поданого міськими радами міст республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, складають протягом трьох робочих днів відомість про нарахування дотацій за вирощену і продану худобу у розрізі фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її та платіжні доручення органам Казначейства для перерахування бюджетних коштів на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, відкриті в банках.

33-6. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних та управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені у пункті 33-5 цього Порядку відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу за встановленою ним формою.

33-7. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 33-6 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів у межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів пропорційно сумам дотації за продану на забій худобу між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють у триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33-8. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій після доведення розподілених обсягів дотації за продану на забій худобу затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.

33-9. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності виплачується за умови ідентифікації та реєстрації всього поголів'я великої рогатої худоби сільськогосподарським підприємствам (племінним заводам, племінним репродукторам та іншим сільськогосподарським підприємствам) за кожну наявну на 1 жовтня поточного року корову м'ясного напряму продуктивності у розмірі:

до 1900 гривень за голову - племінним заводам;

до 1000 гривень за голову - племінним репродукторам;

до 600 гривень за голову - іншим сільськогосподарським підприємствам.

До корів м'ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як українська м'ясна, волинська м'ясна, поліська м'ясна, сіра українська, симентальська м'ясна, що утримується за технологією м'ясної худоби, салерс, абердин-ангуська, лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п'ємонтезька, південна і знам'янський тип поліської м'ясної та їх помісі.

33-10. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, до складу яких обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції, та затверджують положення про них.

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.

33-11. Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності сільськогосподарські підприємства подають до 5 листопада поточного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:

1) копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

2) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану в установленому порядку державним реєстратором не пізніше ніж за один місяць до дня її подання;

3) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

4) довідку про відкриття рахунка, видану банком;

5) копію звіту про стан тваринництва станом на 1 жовтня поточного року;

6) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин на все поголів'я великої рогатої худоби станом на 1 жовтня поточного року;

7) письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в повному обсязі у разі зменшення поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності на 1 жовтня двох наступних років, а у разі вибуття із стада за зазначений період окремих корів м'ясного напряму продуктивності з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються виплачені за цих корів бюджетні кошти.

Племінні заводи і племінні репродуктори подають також копію ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, витяг з Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві, інформацію про кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом на 1 жовтня поточного року за формою, встановленою Мінагрополітики.

33-12. Зазначена у пункті 33-10 цього Порядку комісія визначає до 10 числа на підставі поданих документів кількість корів м'ясного напряму продуктивності за кожним сільськогосподарським підприємством та приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, за встановленою Мінагрополітики формою.

Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності:

складають відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій (управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації - Мінагрополітики);

подають органам Казначейства відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності та платіжні доручення для перерахування коштів на рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності за встановленою ним формою.

33-13. Мінагрополітики:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 33-12 цього Порядку зведеної відомості про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності протягом семи робочих днів пропорційно сумам спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють у триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм;

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33-14. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Казначейства.”.вгору