Документ 985-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Антимонопольний комітет України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 32, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину четверту статті 6, частину п'яту статті 9, частину
четверту статті 11, частину четверту статті 12 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343;
2002 р., N 16, ст. 114; 2004 р., N 13, ст. 181) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України, у
тому числі перші заступники і заступники Голови Комітету,
призначені на посади замість державних уповноважених, які
достроково вибули зі складу Комітету до набрання чинності цим
Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до закінчення
строку повноважень, визначеного частиною другою статті 11 Закону
України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), крім
випадків дострокового припинення їхніх повноважень.
3. Державний уповноважений - голова Київського міського
територіального відділення Антимонопольного комітету України,
призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, продовжує
здійснювати свої повноваження як державний уповноважений
Антимонопольного комітету України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 квітня 2007 року
N 985-Vвгору