Документ 984_003-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 26.09.2018. Подивитися в історії? )

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку" (ENI/2015/038-739)


Дата підписання:

25.01.2018
26.09.2018


Дата набрання чинності для України:

26.09.2018

Європейська Комісія (далі - Комісія), що діє від імені Європейського Союзу (далі - ЄС),

з однієї Сторони, та

Уряд України (далі - Бенефіціар),

з іншої Сторони,

домовилися внести до Угоди про фінансування програми "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку" (ENI/2015/038-739) від 22 квітня 2016 року такі зміни:

1. Особливі умови: Стаття 1 - Характер заходу

Стаття 1.2 Особливих умов викладається так:

1.2 Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 101032746 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 95032746 євро.

2. Додаток I - Технічні та адміністративні положення

Оновлений Додаток I "Технічні та адміністративні положення" додається.

Всі інші терміни та умови Угоди про фінансування залишаються незмінними. Ця Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання останньою із Сторін.

Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Комісії, а інший - Бенефіціару. Обидві мовні версії є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Додаткової угоди, текст англійською мовою має переважну силу.


ЗА БЕНЕФІЦІАРА

ЗА КОМІСІЮ(підпис)


Степан КУБІВ

Пітер ВАГНЕР


Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Директор - Керівник Групи
підтримки України
Генеральний директорат
у справах сусідства та переговорів
з питань розширення ЄС


Дата 26/09/2018

Дата 25/01/2018


(підпис)


Програма фінансується Європейським Союзом

ДОДАТОК I
до Угоди про фінансування № ENI/2015/038-739 "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку"

1. Назва / основний акт/
номер у системі CRIS

"U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку", номер у системі CRIS ENI/2015/038-739, фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Зона, що здобуває користь від проекту/ місцевість

Україна
Місце реалізації проекту: Україна - по всій країні, центральний офіс з координації буде базуватись в Києві.

3. Програмний документ

Не застосовується (це - спеціальний проект)

4. Сектор зосередження зусиль/ тематична сфера

Не застосовується (це - спеціальний проект)

5. Відповідні суми

Загальна розрахункова вартість: 101032746 євро.
Загальна сума внеску з бюджету ЄС: 95032746 євро.
Внесок складається із 90000000 євро із загального бюджету Європейського Союзу на 2015 рік, 1000000 євро із загального бюджету Європейського Союзу на 2017 рік, 1344249 євро із загального бюджету Європейського Союзу на 2018 рік, 1344249 євро із загального бюджету Європейського Союзу на 2019 рік та 1344248 євро із загального бюджету Європейського Союзу на 2020 рік, обумовлений надходженням внесків від Польщі та Королівства Данії у вигляді зовнішнього цільового доходу на 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
Ця сума включає внески у вигляді зовнішнього цільового доходу від:
- Польщі: 1000000 євро
- Королівства Данії: 30000000 датських крон-1
Цей проект спів-фінансується через спільне спів-фінансування:
- Німеччина - на суму 6 млн євро
Комісія отримує право управління внесками у розмірі 1000000 євро отриманими від Польщі та 30000000 датських крон-2 отриманими від Королівства Данії після підписання відповідних трансфертних угод згідно з правилами, які застосовуються до видатків Європейського Союзу, а саме бюджету ЄС

6. Методика надання та реалізації допомоги

Методика реалізація проекту
Пряме управління - закупівля послуг.
Непряме управління за участі Німецького товариства з міжнародної співпраці (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)
Непряме управління за участі Шведського агентства міжнародного розвитку та співробітництва SIDA

7. Код (и) DAC

15112 - Децентралізація та підтримка органів влади на регіональному і місцевому рівнях

8. Показники
(відповідно до форм у системі CRIS та DAC)

Загальне планове завдання

Не визначено
як завдання

Важливе завдання

Основне завдання

Розвиток з активною участю громадськості/ належне управління


×

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

×

Гендерна рівність (у тому числі участь жінок у суспільному розвитку)

×

Розвиток торгівлі

×

Охорона репродуктивного здоров’я, здоров’я матерів, новонароджених та дітей

×

Показники відповідно до Конвенції Ріо-де-Жанейро

Не визначено як завдання

Важливе завдання

Основне завдання

Біологічне різноманіття

×

Боротьба з опустелюванням

×

Пом’якшення наслідків зміни

×

Адаптація до кліматичних змін

×

9. Основні тематичні завдання
у рамках програми "Загальносвітові суспільні блага ×та виклики (ЗСБВ)

Не застосовується

__________
-1 4032746 євро в еквіваленті за курсом INFOREURO від грудня 2016 р.
-2 4032746 євро в еквіваленті за курсом INFOREURO від грудня 2016 р. Виплати в рамках внеску Данії до цього заходу здійснюватимуться за таким графіком: по 10000000 датських крон щорічно у 2018, 2019 та 2020 роках.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД

Децентралізація є пріоритетним завданням в масштабній програмі реформ, яку Уряд України реалізує з весни 2014 року. Протягом 2014 і 2015 років були схвалені важливі нормативно-правові акти для забезпечення сприятливих умов для реформ. Тим не менше, для того, щоб досягти успіху, реформи з децентралізації потребують безпрецедентного посилення адміністративної спроможності на місцевому рівні - на рівні громади, на рівні району та на регіональному (обласному) рівні. Необхідними також є суттєві зміни у політичній та адміністративній культурі серед виборних посадових осіб і державних службовців, таким чином щоб вони були здатні адаптуватися до своєї нової ролі та обов’язків. Довіра і участь у формуванні політики громадян на різних рівнях врядування повинна бути посилена. Нарешті, ця програма сприятиме створенню багаторівневого врядування, прозорого, підзвітного і такого, що відповідає потребам населення.
Програма має 2 основних компоненти:
1) Компонент 1: Зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики; і,
2) Компонент 2: Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування.

1. ОПИС ПРОГРАМИ

1.1 Цілі/результати

Загальна мета програми полягає в тому, щоб зробити внесок у створення багаторівневого врядування, яке є прозорим, підзвітним і відповідає потребам населення.

Конкретні цілі:

КЦ1) Зміцнити спроможність ключових зацікавлених сторін на центральному, регіональному та місцевому рівнях для реалізації регіональної політики та реформи децентралізації.

КЦ2) Покращити надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян.

Очікувані результати:

Щодо КЦ1:

Р1.1 Обрані депутати рад та державні службовці різних рівнів управління набули навичок, що відповідають їх новій ролі (наприклад, щодо управлінської підзвітності, сучасних процесів управління відповідно до нових обов’язків в результаті процесу децентралізації).

Р1.2 Спроможність місцевої адміністрації щодо ефективного управління фінансами підвищено.

Р1.3 Покращено спроможність міністерств та ключових відомств із реалізації та моніторингу реформ децентралізації та регіональної політики, зокрема, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо його координаційної ролі.

Р1.4 Підвищено потенціал регіональних і місцевих органів влади з вироблення та реалізації політики, заснованої на фактичних даних.

Р1.5 Покращено здатність місцевої влади отримувати фінансування з міжнародних і національних джерел, у тому числі з Державного фонду регіонального розвитку.

Р1.6 Підвищено обізнаність громадян про реформи децентралізації і регіональної політики.

Щодо КЦ2:

Р2.1 Принаймні 600 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) по всій країні функціонують і забезпечують громадянам якісні послуги.

Р2.2 Обізнаність громадян про права та доступ до інформації відносно їх місцевого самоврядування покращилась.

Р2.3 Прозорість та участь громадськості в процесі прийняття рішень у місцевих справах посилились.

1.2 Основні види діяльності

Компонент 1: Зміцнення потенціалу для реалізації реформ децентралізації та регіональної політики

А 1.1 Навчання та наставництво для місцевої влади на всіх рівнях (наприклад, з питань стратегічного планування, складання бюджету, моніторингу, електронного врядування, ефективного фінансового управління, включаючи державні закупівлі, внутрішній контроль, аудиторські процедури).

А 1.2 Тематичні консультації на запит з широкого кола питань, пов’язаних з регіональним/місцевим економічним розвитком, інвестиціями, наданням послуг (первинна охорона здоров’я; дошкільна та шкільна освіта, тендерна політика; культура; спорт; земельний і водний кодекси; реєстрація землі; благоустрій та комунальні послуги; поліція і громадський порядок; пожежна служба, соціальні послуги; інновації, підприємництво, міське планування; електронне врядування, навколишнє середовище, туризм, енергоефективність, транспортна інфраструктура і т. д.), підготовлені та надані під конкретні потреби та на запит певного рівня урядування (центральний рівень, обласний, районний, рівень Громади).

А 1.3 Навчання з етики та сумлінності для влади всіх рівнів з метою підвищення здатності державних службовців і місцевих депутатів поважати стандарти внутрішнього контролю, діяти сумлінно і справедливо збалансувати конкуруючі інтереси.

А 1.4 Підтримка професійної освіти для посадових осіб виконавчих органів місцевої і регіональної влади, у тому числі удосконалення навчальних програм для бакалаврату, магістр державного управління.

А 1.5 Підтримка платформ для горизонтальних обмінів, мережевих комунікацій і навчання між фахівцями-практиками; сприяння контактам з місцевими адміністраціями Європейського Союзу.

А 1.6 Підтримка центрального органу/секретаріату з децентралізації, відповідального за стратегічне планування, управління та моніторинг щодо децентралізації та реформи регіональної політики в Україні.

А 1.7 Навчання з управління проектним циклом: проектування, розробка проектних пропозицій, підтримка участі в міжнародних та національних конкурсах (у тому числі до Державного фонду регіонального розвитку), реалізація, моніторинг та оцінювання.

А 1.8 Діалог, комунікації та інформаційно-просвітницькі ініціативи, що пояснюють реформи децентралізації та регіональної політики, спеціально створені для різних цільових груп.

А 1.9 Підтримка консультативного діалогу з громадянами та іншими зацікавленими сторонами (економічні та соціальні партнери, громадянське суспільство, аналітичні центри, асоціації, університети і т. д.).

Компонент 2: Центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадян про місцеве самоврядування

А 2.1 Комплексні відновлювальні роботи, і надання обладнання (меблі, і IT-обладнання) для окремих центрів надання адміністративних послуг. Центр буде спланований таким чином, щоб стимулювати прозорість і ефективність.

А 2.2 Підвищення кваліфікації персоналу окремих центрів надання адміністративних послуг.

А 2.3 Кампанія з підвищення обізнаності щодо конкретних видів діяльності місцевого самоврядування, що використовують мережу інформаційних пунктів, розміщених в центрах надання адміністративних послуг, муніципальні збори, шкільні дебати, кампанії в ЗМІ, кампанії соціальної реклами і т. д.

А 2.4 Підтримка ефективної участі громадян і нагляду в процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Просування участі громадськості у всіх аспектах місцевого самоврядування.

1.3. Логіка реалізації

Проект має два основні компоненти у відповідності до конкретних цілей. Компонент 1 (який має бути реалізований GIZ) буде охоплювати координацію та зміцнення спроможності як по вертикалі так і по горизонталі від центрального органу/секретаріату з децентралізації, включно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та іншими міністерствами - до рівня області, району і рівня Громади. Географічно програма буде охоплювати від 15 до 24 регіонів, залежно від домовленості з іншими донорами.

Компонент 2 (який повинний бути реалізований SIDA) буде зосереджений на створенні ефективних центрів надання адміністративних послуг, з пріоритетом на нових об’єднаних громадах і підвищенні обізнаності громадськості.

Загальна оперативна координація проекту здійснюватиметься однією центральною командою з координації для кожного компоненту під проводом GIZ і SIDA відповідно. Передбачається, що політичний нагляд і координація діяльності з іншими міжнародними донорами та зацікавленими сторонами з децентралізації будуть здійснюватися через центральний орган/секретаріат з децентралізації, який включатиме представників українського уряду, ЄС, держав-членів, міжнародних донорів, міжнародних організацій, і основних асоціацій місцевого самоврядування (наприклад, Асоціації міст України, Української асоціації обласних і районних рад та Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад).

2 РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1 Умови реалізації

2.1.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет

Тип
(роботи, постачання, послуги)

Індикативна кількість контрактів

Квартал запуску процедури (індикативно)

Оцінювання та аудит

Послуги

4

Q1 2018 та Ql 2020

Візуальна презентація та комунікація

Послуги

1

Q2/Q3 2016

2.1.2 Непряме управління через агентство країни-члена
(Німецьке товариство з міжнародного співробітництва Gmbh, GIZ)

Частина цієї програми може бути реалізована через непряме управління GIZ відповідно до статті 58 (1) (c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. Ця реалізація передбачає впровадження компонента 1 - Зміцнення спроможності для здійснення децентралізації та регіональної політики.

Це рішення виправдане з наступних причин:

GIZ має переконливий та ґрунтовний досвід в глобальному масштабі, в регіоні Східного партнерства і в Україні щодо успішної діяльності з усіх аспектів децентралізації, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та управління державними фінансами, включаючи місцеві податки. GIZ працює більш ніж 20 років на регіональному та місцевому рівні по всій Україні, має розвинену мережу і в даний час близько 150 співробітників в країні. GIZ надає істотну підтримку в Україні Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та іншим відповідним установам на національному, регіональному та місцевому рівні.

В якості агентства країни-члена GIZ схильний до розумної співпраці з надійними партнерами та до сприяння діалогу з питань вироблення політик, приділяючи особливу увагу політично чутливим темам реформи децентралізації та узгодження кроків з європейськими стандартами місцевого самоврядування. GIZ має визнану спроможність щодо технічного та фінансового управління процесом проведення реформ.

Цій організації доручається виконувати наступні завдання щодо виконання бюджету: закупівлі та гранти, адміністрування відповідних контрактів і платежів.

2.1.3 Непряме управління через агентство країни-члена
(Шведське агентство міжнародного розвитку та співробітництва, SIDA)

Частина цієї програми може бути реалізована через непряме управління SIDA відповідно до статті 58 (1) (c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. Ця реалізація передбачає реалізацію Компонента 2 - центри надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності громадськості.

Це рішення виправдане з наступних причин:

SIDA має 50-річний досвід роботи з розвитку і значний досвід в наданні відповідної підтримки децентралізації в Україні. Організація має солідний і позитивно визнаний світовий досвід у сприянні розвитку місцевої демократії в складних умовах, у тому числі пост-конфліктного відновлення в балканських країнах і підтримки країн Східної Європи у проведенні реформ і створенні демократичних інститутів. В Україні SIDA надає підтримку децентралізації та місцевому самоврядуванню на центральному та місцевому рівні протягом двадцяти років. Це включає в себе інноваційні рішення з надання послуг на місцевому рівні, створення правової основи, зміцнення спроможності для діалогу з питань розроблення політики, а також для управління публічними фінансами.

Поточний портфель SIDA в Україні охоплює комплексну роботу на місцевому рівні, зокрема, з урахуванням тендерних аспектів бюджетування (що охоплює всі області); застосування принципів верховенства права в наданні послуг на місцевому рівні (12 міст по всій Україні); і пілотування підходів електронного врядування для забезпечення прозорості, підзвітності та належного врядування на місцевому та національному рівнях. SIDA створює додану вартість в питаннях власності, координації, прозорості, ефективності витрат та тендерній проблематиці. SIDA має добре налагоджені партнерські відносини з відповідними міністерствами та широку мережу контактів на місцевому рівні. Особлива увага приділяється підвищенню обізнаності через співпрацю з асоціацією місцевих органів влади та громадянським суспільством.

У цій програмі SIDA також зробить свій внесок використовуючи досвід створення агентств з надання публічних послуг (Будинки громадських послуг/Будинки юстиції) в Грузії, які стали моделлю для просування громадянської активності на місцевому рівні.

Цій організації доручається виконувати наступні завдання щодо виконання бюджету: закупівлі та гранти, адміністрування відповідних контрактів і платежів.

2.2 Застосування критеріїв відповідності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцезнаходженням організації для участі у процедурах закупівлі та надання грантів, а також за походженням матеріалів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів, будуть застосовуватись згідно з наведеними нижче положеннями.

Відповідальний службовець Європейської Комісії з дозвільними повноваженнями може розширити критерії відповідності за географічною ознакою згідно з положеннями Статті 9(2)(b) Регламенту (ЄС) № 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність продукції чи послуг на ринках відповідних країн, або за інших поважних причин, коли дотримання правил відповідності унеможливить або суттєво ускладнить виконання цього проекту.

2.3 Орієнтовний бюджет


Внесок ЄС-3
(сума в євро)

Орієнтовний внесок третьої сторони,
в євро

Компонент 1 - Непряме управління через GIZ

61016373

6000000

Компонент 2 - Непряме управління через SIDA

32516373


Оцінювання та аудит

500000

-

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

1000000

-

РАЗОМ

95032746

6000000

__________
-3 Суми вказані в цій колонці включають внесок Королівства Данії у розмірі 30000000 датських крон, з яких 1200000 датських крон використовуватимуться на покриття адміністративних витрат Комісії та внесок Польщі у розмірі 1000000 євро, з яких 40 000 євро використовуватимуться на покриття адміністративних витрат Комісії. За курсом INFOREURO від грудня 2016 р. внесок Королівства Данії у розмірі 30000000 датських крон складає 4032746 євро в еквіваленті.

2.4 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Реалізація проекту здійснюватиметься GIZ/SIDA на основі контрольних показників, які будуть узгоджені з бенефіціарами проекту та службами Комісії. Це буде включати в себе періодичну оцінку ходу реалізації і досягнення зазначених результатів проекту по відношенню до досягнення цілей проекту.

Для того, щоб забезпечити координацію між компонентами проекту і численними зацікавленими сторонами, буде створено Керівний комітет (КК) для спрямування виконання роботи. Керівний комітет включатиме представників бенефіціарів, партнерів по реалізації проекту, донорів і Європейський Союз. Керівний комітет буде збиратися принаймні два рази на рік.

2.5 Моніторинг результативності роботи та звітність

Повсякденний технічний та фінансовий моніторинг виконання проекту є безперервним процесом, який належить до компетенції партнера, відповідального за реалізацію проекту. З цією метою партнер, відповідальний за реалізацію проекту, повинен створити систему внутрішнього постійного технічного та фінансового моніторингу проекту, а також складати регулярні (як мінімум щороку) звіти про хід виконання робіт, а також кінцеві звіти. Кожний звіт повинен детально описувати роботи з реалізації проекту, труднощі, з якими довелося стикнутись, зміни, що були внесені, а також зазначати, якою мірою було досягнуто результатів проекту (результати-продукти та результати-наслідки) шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи як зразок для порівняння логіко-структурну матрицю. Звіт має бути складено таким чином, щоб була забезпечена можливість моніторингу передбачених і витрачених ресурсів, а також бюджетного виконання проекту. Заключний звіт, описовий та фінансовий, буде охоплювати весь період реалізації.

Європейська Комісія може здійснювати додаткові візити з метою перевірки виконання проекту за допомогою свого власного персоналу або незалежних консультантів, залучених безпосередньо Європейською Комісією для проведення незалежних перевірок (або залучених відповідальним агентом, з яким Європейська Комісія уклала договір про проведення таких перевірок).

2.6 Оцінювання

З огляду на значущість проекту, передбачається проведення середньострокового та остаточного оцінювання проекту загалом чи його компонентів за допомогою незалежних консультантів, залучених Європейською Комісією на договірних засадах.

Середньострокове оцінювання буде проводитись з метою розв’язання певних проблем, зокрема, для визначення, якою мірою досягнуто очікуваних результатів, а також надання пропозицій щодо регулюючих заходів у разі відхилення від планових показників.

Фінальне оцінювання буде проводитися щодо підзвітності та з метою зробити висновки щодо стану справ на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики), беручи до уваги, зокрема той факт, що це велика програма з широким географічним охопленням.

Про проведення оцінювання Європейська Комісія повинна інформувати партнера, відповідального за реалізацію проекту, принаймні за один місяць до дати такого оцінювання. Партнер, відповідальний за реалізацію проекту, повинен ефективно та дієво співпрацювати з експертами, залученими для проведення оцінювання та, серед іншого, забезпечити їх усією необхідною інформацією та документацією, а також надати їм доступ до приміщень і місць виконання проекту.

Звіти за результатами оцінювання повинні також надаватись країні-партнеру та іншим учасникам процесу. Партнер, відповідальний за реалізацію проекту, та Європейська Комісія повинні аналізувати висновки та рекомендації, підготовлені за результатами таких оцінок і, якщо доцільно, разом з країною-партнером приймати спільні рішення щодо подальших дій та необхідних коригуючих заходів, у тому числі щодо переорієнтації даного проекту, якщо таке буде зазначено.

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов’язань за контрактами, укладеними для реалізації цього проекту, Європейська Комісія за результатами оцінки ризиків має право проводити незалежні аудити чи перевірки витрат стосовно одного чи кількох контрактів або угод.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності діяльності ЄС є встановленим законом зобов’язанням, що поширюється на усі зовнішні заходи, які фінансуються Європейським Союзом.

Даний проект передбачає заходи з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення пуб-лічності Проекту. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації проекту і фінансуватиметься з бюджету, який наведено вище у розділі 5.5.

Стосовно передбачених законодавством зобов’язань щодо інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, ці заходи будуть реалізовуватись Європейською Комісією, країною-партнером, підрядниками, одержувачами грантів та/або уповноваженими органами. В Угоді про фінансування, контрактах на закупівлю та надання грантів, угодах про делегування повноважень мають бути передбачені відповідні договірні зобов’язання.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту повинен використовуватись Посібник з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС-4, а також передбачено відповідні договірні зобов’язання.

__________
-4 Документ розміщено за адресою: https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974


ДОДАТОК - ОРІЄНТОВНА ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ (МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ)

Включені до логіко-структурної матриці заходи, очікувані результати та усі індикатори, планові показники та орієнтири мають індикативний характер і будуть кількісно визначені на початковому етапі та скориговані під час реалізації проекту без внесення змін до рішення про його фінансування. Орієнтовну логіко-структурну матрицю буде доопрацьовано протягом виконання проекту: до неї будуть додані нові рядки, в яких зазначатимуться заходи, та нові стовпчики, в яких будуть вказуватись проміжні завдання (етапи), коли це буде доречним; ця матриця також буде використовуватись для звітності стосовно досягнення результатів, оцінка яких здійснюватиметься відповідно до встановлених показників (індикаторів).


Логічна схема проекту

Показники

Вихідні показники (вкл. базисний рік)

Планові показники (вкл. базисний рік)

Джерела та засоби перевірки

Припущення

Загальна мета: вплив

Сприяти створенню багаторівневого управління, яке є прозорим, підзвітним і відповідає потребам населення.

- Рівень задоволеності / рейтинг врядування нових місцевих органів влади.
- Місце України в міжнародних рейтингах (наприклад, індекс щодо, ведення бізнесу; Transparency International).

Індекс соціального прогресу 2015: 65.69/100, місце 62-133Цільові показники мають бути встановлені через проведення дослідження

Соціологічні опитування.
Оцінка національної Ради реформ


Індекс щодо ведення бізнесу 2015: Відстань до рубіжного значення: 61.52 Місце: 96

Індекс сприйняття корупції 2014: місце України: 124/175,
Бали 26/100

Додаткові показники мають бути встановлені через дослідження базових значень

Конкретні цілі(ь): Резул.

КЦ 1) Зміцнити спроможність ключових суб’єктів на центральному, регіональному та місцевому рівні щодо реалізації реформ децентралізації та регіональної політики.

КЦ 1a) Кількість громад з рівнем-субсидійованих видатків понад 70 %

У 2014 році у бюджетах 5149 громад субсидії перевищували 70 %

У 2020 році менше ніж 3000 громад мають бюджет, у якому субсидії перевищують 70 %

Міністерство фінансів. Дані

Уряд України залишається налаштованим на проведення реформи децентралізації.

КЦ 1b) Власні надходження місцевого самоврядування збільшено

2015: 16 %

2020: 25 %

Дані Міністерства фінансів/Державної служби статистики

Конфлікт на Сході не призведе до подальшої дестабілізації та не пошириться на інші регіони.

КЦ 1c) Кількість громад, де частка бюджету розвитку у місцевому бюджеті перевищує 20 %

Має бути переглянуто на етапі контрактування.

Має бути переглянуто на етапі контрактування.

Дані Міністерства фінансів/Державної служби статистики


КЦ 2). Покращити надання, місцевих адміністративних послуг в інтересах громадян

КЦ 2a) Кількість громад, які діють відповідно до мінімальних стандартів надання послуг (стандарти на стадії розробки).

Підлягає перегляду після розроблення мінімальних стандартів.

Підлягає перегляду після розроблення мінімальних стандартів.

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міжнародні донори залишаються налаштованими на те, щоб об’єднати і координувати зусилля на підтримку процесу децентралізації та регіонального розвитку в Україні.

КЦ 2b) Кількість центрів надання адміністративних послуг, створених в об’єднаних громадах

2015 рік: у 159 об’єднаних громадах є 12 центрів

2020 рік: є 600 центрів.

Звіти організацій громадянського суспільства

КЦ 2c) Кількість органів місцевого самоврядування, що надають адміністративні послуги через Інтернет.

Має бути встановлено через базове дослідження

Має бути встановлено через базове дослідження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Агентство електронного врядування.

КЦ 2d) Рівень задоволеності користувачів.

Не застосовується

2020 рік: Не менше 66 % користувачів позитивно оцінюють якість отриманих послуг

Звіти про Відгуки користувачів

Результати-продукти

Навчання обраних членів рад (депутатів) та державних службовців.

Кількість обраних членів рад (депутатів) та державних службовців, які пройшли навчання, з розбивкою за статтю.

2015 рік: 0

2020 рік: 6000

Звіти про навчання


Консультації для обраних членів рад (депутатів) та адміністративного персоналу.

Кількість наданих консультацій з розбивкою за статтю отримувачів консультацій

2015 рік: 0

2020 рік: 18000

Звіти про надані консультації

Підтримка щодо завдань координації центрального органу/секретаріату з децентралізації, який спрямовує весь процес реформ з децентралізації та політики регіонального розвитку в Україні

Центральний координаційний орган створений і функціонує.

Не застосовується

Експертна оцінка


Спеціальна підготовка з управління проектним циклом, проектування, складання проектних пропозицій, участь у міжнародних та національних конкурсах.

Кількість навчань
Збільшилась кількість якісних пропозицій, поданих до Державного фонду регіонального розвитку та міжнародних фінансових інституцій

2015 рік: 0
Базове дослідження

2020 рік: 50
Базове дослідження

Опитування ЗМІ.
Соціологічне опитування

Ініціативи щодо діалогу, комунікацій та підвищення обізнаності реалізовані, вони розроблені спеціально для конкретних цільових груп.

Кількість публікацій в національних
та місцевих засобах масової інформації. Кількість громадян, обізнаних про роль місцевого самоврядування.

Базове дослідження
2015 рік: 5 % громадян вважають, що органи місцевого самоврядування сприяють їх якості життя

Базове дослідження
2020 рік: 25 % громадян вважають, що органи місцевого самоврядування сприяють їх якості життя


Комплексні відновлювальні роботи, і надання обладнання (меблі, IT-обладнання) для відібраних 600 центрів надання адміністративних послуг

Кількість функціональних, повністю обладнаних ЦНАПів

2015 рік: 0 (у відібраних громадах)

2020 рік: 600

Реєстр ЦНАПів

Базове навчання для місцевого персоналу для забезпечення функціонування окремих центрів.

Кількість співробітників, які підтверджують, що через навчання поліпшили свої навички.

2015 рік: 0

2020 рік: 1800

Звітна документація проектів

Кампанія з підвищення обізнаності щодо конкретної діяльності органів місцевого самоврядування, створення інформаційних пунктів в ЦНАПах, муніципальні зустрічі, шкільні дебати, кампанії в ЗМІ, оголошення щодо надання публічних послуг і т. д.

Кількість створених інформаційних пунктів і кількість відвідувачів.
Кількість зустрічей в муніципалітетах.
Кількість шкільних дебатів.
Кількість публікацій в ЗМІ.
Кількість оголошень про публічні послуги.
Кількість учасників з розбивкою
за статтю.
Кількість громадян, які вважають, що їх обізнаність щодо реформ покращилась.

2015 рік: 0

2020 рік: 600
Має бути встановлено під час контрактування

Звіти про навчання/оцінювання
Документація проекту.
Огляди ЗМІ

Підтримка ефективної участі громадян і нагляду в процесі прийняття рішень на місцевому рівні

Кількість місцевих бюджетів, що складаються з урахуванням думки громадян.
Кількість публічних заходів, що проводяться місцевою владою з громадянами для обговорення місцевих проблем.

2015 рік: 0

Має бути встановлено під час контрактування

Документація проекту.
вгору