Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором
Україна, Європейський Союз; Меморандум, Міжнародний документ, Критерії від 14.09.2018
Документ 984_001-18, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.11.2018, підстава - 2613-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.11.2018, підстава - v0377321-19. Подивитися в історії? )

Неофіційний переклад

Макрофінансова допомога Україні
до 1 мільярда євро


МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між
Україною
як Позичальником
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором


МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

{Меморандум ратифіковано Законом № 2613-VIII від 08.11.2018, ВВР, 2018, № 47, ст.377}

1. 4 липня 2018 року Європейський парламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення (Рішення (ЄС) 2018/947-1) надати Україні (яка надалі йменується як “Країна”) макрофінансову допомогу (яка надалі йменується як “допомога”) у розмірі до 1 мільярда євро у вигляді кредиту. Ця допомога може бути надана протягом двох з половиною років, починаючи з першого дня набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння (що надалі йменується - “МпВ”).

2. Метою цієї допомоги є зменшення зовнішнього фінансового тиску на Країну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, підсилення її позиції за валютними резервами та допомога Країні у подоланні поточної зовнішньої та фінансової вразливості. Ця допомога спрятиме досягненню цінностей, які поділяються Європейським Союзом, включаючи стійкий та соціально-відповідальний розвиток, що веде до росту зайнятості та скороченню рівня бідності, а також відданості сильному громадянському суспільству. Ця допомога від Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Країні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами для підтримки державної програми економічної стабілізації та реформ.

3. Допомога буде надана двома траншами по 500 мільйонів євро кожний.

4. Виділення першого траншу не може бути здійснено раніше першого дня після набрання чинності МпВ та супровідної Кредитної угоди. Виплата другого траншу, у цілому, не може бути здійснена раніше ніж через три місяці після виділення першого траншу.

Виплата двох траншів допомоги буде обмовлена як задовільним виконанням заходів в рамках реалізації програми, узгодженої з Міжнародним валютним фондом (надалі - “МВФ”), так і позитивною оцінкою Європейської Комісії (що надалі йменується як “Комісія”) від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого стосовно низки заходів щодо макроекономічних та структурних реформ. Умови політики, пов’язані з цією допомогою, засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, схваленої органами влади Країни, та узгодженої з домовленостями, досягнутими Країною з МВФ. Відповідно, перед наданням кожного траншу цієї допомоги, Комісія, у співробітництві з національними органами влади та персоналом МВФ, здійснить перевірку того, що умови, пов’язані з цією допомогою, було належним чином виконано або було досягнуто нових домовленостей.

5. Перед виділенням Комісією двох траншів, органи влади Країни мають надати Комісії Заяву про відповідність щодо виконання умов, пов’язаних із виділенням відповідних траншів. Після отримання заяви про відповідність органів влади Країни, Комісія, на основі консультацій з органами влади Країни та персоналом МВФ, виконає оцінку досягнень стосовно виконання таких умов. В цій оцінці особливу увагу буде приділено реформам у сфері боротьби з корупцією, а саме реформам щодо зміцнення відповідного урядування, зміцнення адміністративної та інституційної спроможності. Конкретні заходи політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки детально наведені у Додатку I. У випадку негативної оцінки, Комісія може призупинити виплату траншів допоки Країна не підтвердить відповідність умовам. За необхідності, до Додатку I, за взаємною згодою сторін, можуть вноситись зміни, з подальшим дотриманням процедур щодо їх затвердження Країною та Європейським Союзом.

6. Комісія також на постійній основі здійснюватиме перевірку фінансових потреб Країни та може зменшити, призупинити або скасувати надання допомоги у випадку якщо фінансові потреби Країни в період виплат суттєво зменшаться у порівнянні з початковими прогнозами.

7. Комісія перераховуватиме транші на рахунок Міністерства фінансів Країни (що надалі йменується як “Одержувач”) у євро в Національному банку України (що надалі йменується як “Агент”). Враховуючи суттєві бюджетні потреби у фінансуванні, що постали перед Країною, надходження від кредиту будуть використані для фінансування бюджету Країни.

8. У ході реалізації допомоги органи влади Країни надаватимуть Комісії усю інформацію, яка є необхідною для моніторингу економічної та фінансової ситуації Країни і для оцінки прогресу структурних реформ. Зокрема, органи влади своєчасно надаватимуть Комісії відповідну інформацію, визначену у Додатку II.

9. З метою запобігання порушенням і шахрайству, пов’язаним з використанням цієї допомоги, а також для забезпечення захисту фінансових інтересів ЄС, застосовуватимуться відповідні положення Кредитної угоди, зокрема ті, що стосуються регулярних перевірок Країною використання допомоги Європейського Союзу, а також перевірок і аудитів, проведених Комісією, зокрема Європейським бюро по боротьбі з шахрайством та Європейським судом аудиторів. Також положення Кредитної угоди щодо дострокового погашення будуть застосовуватись у випадку, якщо буде встановлено, що Країна, у частині управління цією допомогою, бере участь у будь-яких актах шахрайства, корупції або будь-якій іншій незаконній діяльності.

10. Комісія через своїх власних уповноважених осіб або експертів, наділених відповідним мандатом, матиме право проводити оперативні оцінки адміністративних процедур та фінансових схем Країни та Агента у частині, що стосується управління коштами макрофінансової допомоги Європейського Союзу, протягом строку дії цього МпВ та п’яти років після надання останнього траншу (ex-post період).

11. Комісія або її належним чином уповноважені представники можуть проводити незалежну заключну оцінку реалізації допомоги. У такому разі органи влади Країни зобов’язані, протягом усього часу оцінки, надавати усю необхідну інформацію Комісії, представленій її власними агентами або належним чином уповноваженими експертами. Звіт за результатами оцінки буде надаватися органам влади Країни для коментарів.

12. Органи влади забезпечуватимуть, за необхідності, тісне співробітництво з Європейською Комісією. Обмін конфіденційною інформацією в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом від 13 червня 2005 року.

13. Ця допомога реалізується у розумінні того, що органи влади Країни і надалі поважатимуть ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему, верховенство закону та гарантуватимуть повагу до прав людини.

14. Додатки I та II є невід’ємною частиною цього МпВ.

15. Усі повідомлення, що стосуються цього МпВ, мають бути належним чином надані у письмовій формі і надіслані за адресою:


Для України:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ
01008, Україна
До уваги Міністра або заступників Міністра
та Департамент боргової політикиЗ копією:
Національному банку України
вул. Інститутська, 9, Київ
01601, Україна
До уваги Голови або заступників Голови


Для Європейського Союзу

Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних
та фінансових справ
CHAR 11/248
B-1040 Брюссель, Бельгія

16. Цей МпВ набиратиме чинності з дати підписання Країною та Європейським Союзом і його ратифікації Парламентом Країни.

17. За взаємною згодою сторін до цього МпВ можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Цей Додаток буде невід’ємною частиною цього МпВ і набиратиме чинності за такими ж процедурами, що і МпВ.

Здійснено в м. Києві 14 вересня 2018 року у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.


ЗА УКРАЇНУ

як Позичальника

Ї.В. Оксана МАРКАРОВА
Перший заступник
Міністра фінансів

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

як Кредитора

Й.В. Валдіс ДОМБРОВСКІС
Віце-президент
Європейської Комісії


(Підпис)

(Підпис)


ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

як Агента Позичальника

Й.В. Яків СМОЛІЙ
Голова(Підпис)


ДОДАТОК I

Критерії структурних реформ

На момент аналізу, який здійснюватиметься персоналом Комісії перед прийняттям рішення стосовно виділення першого та другого траншів, органи влади Країни зобов’язуються мати завершеними такі дії:

Перший транш

Управління державними фінансами

1. Для поліпшення передбачуваності податкового середовища для бізнесу, Міністерство фінансів України забезпечить видання щонайменше семи узагальнюючих податкових консультацій щодо практичного застосування податкового законодавства у третьому кварталі 2018 року. Ці узагальнюючі податкові консультації матимуть форму наказів Міністерства фінансів.

Належне урядування та боротьба з корупцією

2. Для створення автоматизованої системи верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та, таким чином, виявлення та запобігання корупції, українські органи влади здійснять: (а) оновлення модуля верифікації з метою забезпечення логічного та арифметичного контролю електронних декларацій, отримання необхідного сертифікату відповідності цього модуля та прийняття його на баланс і введення в промислову експлуатацію і (б) укладання технічних протоколів про автоматичний обмін даними між модулем верифікації та відповідними державними реєстрами із забезпеченням їх підключення.

3. З метою забезпечення ефективної верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до процедури реєстрації, з метою забезпечення розкриття додаткової інформації про бенефіціарних власників під час будь-якої реєстраційної дії, а саме:

(а) тип бенефіціарного власника,

(б) процент кожного бенефіціарного власника,

(в) опис структури власності, якщо юридична особа не перебуває у прямому та повному володінні її учасниками та

(г) обґрунтоване пояснення причини відсутності бенефіціарного власника.

4. У проекті бюджету на 2019 рік, який буде подано до Верховної Ради України до 15 вересня 2018 року, Уряд України передбачить видатки для Вищого антикорупційного суду, достатні для його ефективного та незалежного функціонування. Українські органи влади також розпочнуть процес відбору членів Громадської ради міжнародних експертів та суддів Вищого антикорупційного суду України.

Секторальні реформи та державні підприємства

5. Для покращення корпоративного управління на державних підприємствах (ДП) українські органи влади:

(а) здійснять відбір та призначення незалежних членів наглядової ради "Укренерго" (оператора розподілу електричної енергії), для того щоб наглядовий комітет почав функціонувати у своєму новому складі, і

(б) розпочнуть процес відбору незалежних членів наглядової ради принаймні у трьох інших великих державних підприємствах за сприяння професійних компаній з пошуку персоналу.

6. Відповідно до плану приватизації уряду, виставити принаймні 200 малих державних об'єктів на продаж через електронний аукціон у адаптованій системі ProZorro.Sale.

Другий транш

Управління державними фінансами

1. З метою поліпшення мобілізації внутрішніх доходів Кабінет Міністрів України ухвалить середньостроковий план реформування для податкової та митної адміністрації з чіткими результатами для забезпечення дотримання податкового законодавства, податкового аудиту, митного та транскордонного співробітництва і правозастосування, а також добропорядності персоналу.

2. Для забезпечення кращого балансу між митним контролем та спрощенням процедур торгівлі,

(а) прийняти зміни до Митного кодексу України з метою запровадження програми уповноваженого економічного оператора та

(б) подати до Парламенту законопроект щодо імплементації до національного законодавства України положень Конвенції про єдиний режим транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що дозволить започаткувати процедуру приєднання України до цих Конвенцій та застосовувати нову комп’ютеризовану систему транзиту.

3. Для забезпечення прогресу у досягнені мінімальних вимог ОЕСР щодо боротьби з ухиленням від сплати податків, подати до Парламенту України та ратифікувати Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування.

Належне урядування та боротьба з корупцією

4. Повноцінне використання системи логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, що підтверджує ефективність виявлення незадекларованих доходів та отримання інформації в автоматизованому режимі з інших державних реєстрів та інформаційних баз даних. Виходячи з цього, провести автоматичну верифікацію щонайменше 1000 декларацій високопосадовців (у тому числі від виконавчої влади, парламенту та судової влади) з прийняттям відповідних рішень.

5. Прогрес у забезпеченні роботи Вищого антикорупційного суду України відповідно до Закону “Про Вищий антикорупційний суд” шляхом: (а) досягнення значного прогресу у відборі кваліфікованих та незалежних суддів для цього суду (принаймні шляхом внесення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до Вищої ради правосуддя рекомендацій, за результатами проведення конкурсу, щодо призначення кандидатів на посаду судді та (б) забезпечення суду фінансовими ресурсами для виконання ним місії, яка передбачена законом.

6. Для забезпечення покращеної основи для боротьби та попередження відмивання грошей, прийняти закон про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Закон про боротьбу з відмиванням грошей, зокрема, буде зобов'язувати суб’єктів первинного фінансового моніторингу (таких як банки, нотаріуси та адвокати) повідомляти спеціально визначений орган про розбіжності між, з одного боку, даними про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а з іншого - інформацією, отриманою суб’єктами первинного фінансового моніторингу в результаті перевірки їх клієнтів.

Секторальні реформи та державні підприємства

7. З метою зменшення високого рівня безнадійних кредитів (БК) в банківській системі України, в тому числі в державних банках, Національний банк України розробить нормативно-правовий акт щодо управління непрацюючими активами в банках. Українські органи влади також продовжать докладати зусиль щодо повернення активів, у тому числі шляхом вчинення дій через суди, де це необхідно, та публічного і всебічного щопіврічного звітування про повернення активів в державних банках з публікацією першого такого звіту не пізніше першого кварталу 2019 року.

8. Для покращення корпоративного управління в державних банках, їх наглядовим радам будуть надані відповідні повноваження та вони матимуть більшість незалежних членів, які обиратимуться на конкурентній та прозорій основі. У цьому зв’язку, Парламент України, з метою швидкого впровадження нової системи корпоративного управління в державних банках, внесе зміни до статті 7 щодо державних банків Закону "Про банки та банківську діяльність" відповідно до положень проекту закону № 8331.

9. Досягти значного прогресу в імплементації законодавства про ринок електроенергії, у тому числі щодо підготовки Укренерго до сертифікації як незалежного транзитного оператора та щодо відокремлення контролю над виробництвом електроенергії (зокрема, НАЕК "Енергоатом" та "УкрГідроЕнерго") та передачею електроенергії (зокрема "Укренерго").

Соціальна політика

10. Для забезпечення адекватного охоплення медичними послугами при стабільних витратах впровадити реформу фінансування охорони здоров'я, у тому числі шляхом підписання щонайменше 600 договорів між Національною службою здоров'я України та відповідними суб’єктами надання первинної медико-санітарної допомоги.

11. Покращити адресність, ефективність та справедливість соціальних виплат на користь тих, хто найбільше потребує допомоги, зокрема, (a) шляхом ефективного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 № 329 щодо покращення адресності субсидій на житлово-комунальні послуги (із застосуванням критеріїв виключення, перевірки заявок) та (b) шляхом запуску процесу монетизації субсидій на рівні домогосподарств за допомогою пілотного проекту.

12. Кабінет Міністрів України затвердить План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.


ДОДАТОК II

Система моніторингу

1. Моніторинг макроекономічних та фінансових подій і політики

Протягом реалізації програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу, наступні показники та звіти будуть надаватись Комісії відповідними органами влади Країни на щоквартальній основі.

а) Інформація, що надається Міністерством фінансів:

ВВП або національний дохід (щоквартальна);

Головні складові ВВП (щоквартальна);

Рівень зайнятості та безробіття (щоквартальна);

Показники та склад доходів і видатків сектору загальнодержавного управління та сектору центральних органів державного управління, а також державна заборгованість по виплатам (щоквартальна);

Фіскальний баланс сектору центральних органів державного управління (щоквартальна);

Фіскальний баланс сектору загальнодержавного управління (щорічна);

Обсяг та платежі по зовнішньому державному боргу (проценти та основна сума) (щоквартальна);

Обсяг та платежі по внутрішньому державному боргу (проценти та основна сума) (щоквартальна);

Планові щоквартальні платежі (проценти та основна сума) по внутрішньому та зовнішньому боргу у 2018 - 2020 (щоквартальна);

Споживчі ціни та ціни виробників (щомісячна);

Відсоткові ставки щодо показників (benchmark) урядових облігацій з різними термінами погашення (щомісячна);

b) Інформація, що надається Національним банком України:

Процентні ставки на міжбанківському ринку на момент настання стандартного строку погашення (щомісячна);

Загально банківська ставка кредитування (щомісячна);

Платіжний баланс та основі компоненти (щоквартальна);

Міжнародна резервна позиція (щомісячна);

Номінальний двосторонній обмінний курс по відношенню до євро та долара США (щомісячна)

2. Моніторинг структурної політики

Протягом реалізації програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу такі дані та/або інформація, які стосуються впровадження заходів політики, зазначених у Додатку I, надаватимуться Комісії на її вимогу відповідними органами влади Країни, зокрема:

Кількість малих державних об’єктів, виставлених на продаж через електронний аукціон у системі ProZorro.Sale (щомісячна);

Кількість електронних декларацій активів державних службовців, перевірених за допомогою автоматичної системи перевірки, та кількість прийнятих відповідних рішень щодо перевірки (щомісячна);

Кількість договорів, підписаних між Національною службою здоров'я України та відповідними суб’єктами надання первинної медико-санітарної допомоги (щомісячна);

Загальна кількість одержувачів (домогосподарств) субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та загальна сума платежів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (щомісячна).вгору