Документ 983-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.06.1996, підстава - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про внесення змін до пункту 4 статті 108
Конституції (Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 19, ст.233 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є :
Внести такі зміни до Конституції Української РСР ( 888-09 ):
В пункті 4 статті 108 слова "Голови Ради Міністрів
Української РСР" замінити словами "Прем'єр-міністра Української
РСР".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м.Київ, 18 квітня 1991 року
N 983-XIIвгору