Угода між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях
Європейське космічне агентство, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 25.01.2008
Документ 982_001, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 14.02.2014, підстава - 982_002
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 25.02.2019, підстава - v0724321-14. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Європейським космічним
агентством щодо співробітництва у використанні
космічного простору в мирних цілях
{ Угоду ратифіковано Законом
N 633-VI ( 633-17 ) від 30.10.2008 }
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі
( 982_002 ) від 14.02.2014 }

Дата підписання: 25.01.2008 Дата ратифікації Україною: 30.10.2008 Дата набрання чинності для України: 25.02.2009

Agreement
between
the Government of the Ukraine
and
the European Space Agency
Concerning Space
cooperation for peaceful purposes

Уряд України (далі "Українська сторона")
і
Європейське космічне агентство, засноване на основі Конвенції
про створення Європейського космічного агентства ( 994_462 ), яка
була підписана в м. Париж 30 травня 1975 року, та набрала чинності
30 жовтня 1980 року (далі "Агентство"),
(далі разом "Сторони"),
зважаючи на те, що метою Агентства є поширення та сприяння,
виключно в мирних цілях, співробітництва між європейськими
країнами в сфері дослідження космосу, технологій та їх
застосування в космічному просторі,
відзначаючи, що космос став одним із факторів технологічного,
економічного та культурного розвитку,
враховуючи прагнення співробітництва з Агентством, висловлені
Українською стороною,
прагнучи створити механізми для спрощення та інтенсифікації
співробітництва між Сторонами у взаємовигідній діяльності,
пов'язаній з використанням космічного простору в мирних цілях,
будучи переконаними щодо переваг, які подібне співробітництво
може принести обом Сторонам,
беручи до уваги положення Договору про принципи діяльності
держав по дослідженню та використанню космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), підписаного
27 січня 1967 року, та інших багатосторонніх угод щодо дослідження
та використання космічного простору, в яких Українська Сторона та
країни - члени Агентства є сторонами, і які прийняті Агентством,
спираючись на Конвенцію про створення Агентства ( 994_462 ),
а саме на Статтю XIV.1 про міжнародне співробітництво, в якій
сказано, що: "Агентство може за рішенням Ради, одностайно
ухваленим всіма країнами-членами, співпрацювати з іншими
міжнародними організаціями, установами та Урядами, організаціями
та установами країн, які не є членами, та для цього укладати з
ними угоди",
домовились про наступне:
Стаття 1
Мета
Метою цієї Угоди є створення правових рамок для
співробітництва між Сторонами в сфері дослідження та використання
космосу в мирних цілях та умов для виконання проектів, що
становлять спільний інтерес.
Стаття 2
Сфери співробітництва
1. В сферах, що мають потенціал для співробітництва, Сторони
інформуватимуть одна одну про всі відповідні заходи та програми й
хід їх виконання та регулярно проводитимуть консультації
відповідно до процедур, встановлених в Статті 3 цієї Угоди.
2. Серед сфер, що розглядаються Сторонами як такі, що мають
потенціал для співробітництва в рамках цієї Угоди, особливо
виділяються наступні:
(a) Космічні науки, а саме астрономія та астрофізика,
дослідження сонячної системи та сонячно-земна фізика;
(b) Програми дослідження Землі та їх застосування, а саме
моніторинг довкілля, метеорологія, аерономія та геодезія,
запобігання стихійним лихам;
(c) Телекомунікації, а саме надання послуг та супутникова
навігація;
(d) Мікрогравітаційні дослідження, а саме космічна біологія
та медицина, обробка даних;
(e) Розробка та використання наземного сегмента;
(f) Ракети-носії.
Після підписання цієї Угоди Українська сторона повідомить
Агентству сфери, що становлять особливий інтерес для неї. Після
визначення програм взаємних інтересів, Сторони укладуть окремі
імплементаційні угоди, що визначатимуть їх права та обов'язки,
відповідно до положень пункту 1 Статті 3 цієї Угоди.
3. Сторони погоджуються, з огляду на здійснення спільних
проектів в сферах, визначених згідно з пунктом 2 цієї Статті,
сприяти обміну науковцями та інженерами, обміну інформацією, а
також контактам між зацікавленими представниками промисловості.
4. Співробітництво також поширюватиметься на:
(a) встановлення стипендій для надання можливості номінантам
від кожної Сторони проходити підготовку або брати участь в
науковій або технічній діяльності в установах, запропонованих
Стороною, що встановлює стипендію;
(b) обмін експертами для участі в дослідженнях;
(c) проведення спільних конференцій та симпозіумів;
(d) спільне сприяння використання продукції та послуг,
розроблених в рамках програм Агентства;
(e) сприяння освітній діяльності в сфері космічних наук та
технологій;
(f) надання експертної оцінки та допомоги в управлінні
космічними проектами.
5. За необхідністю Сторони проводитимуть консультації з
питань спільного інтересу в сфері дослідження та використання
космічного простору за програмою зустрічей міжнародних органів.
6. Сторони заохочуватимуть міжнародне співробітництво в сфері
вивчення правових питань, що являтимуть взаємний інтерес під час
дослідження та використання космічного простору.
Стаття 3
Механізми виконання
1. З метою підтримки співробітництва за програмами, які мають
спільний інтерес, як це зазначено в Статті 2 цієї Угоди, Сторони у
кожному випадку мають проводити переговори та погоджувати окремі
імплементаційні угоди. Ці імплементаційні угоди можуть, зокрема,
включати:
(a) опис цілей співробітництва;
(b) робочий план;
(c) ролі та зобов'язання Сторін;
(d) правила та володіння правами інтелектуальної власності,
умови обміну конфіденційною інформацією.
2. Українська сторона призначає Національне космічне
агентство України (далі НКАУ) відповідальним за виконання цієї
Угоди та уповноважує НКАУ укладати вищезазначені імплементаційні
угоди.
3. Кожна зі Сторін призначає "контактну особу", яка
відповідатиме за контроль виконання цієї Угоди та сприяння в
подальшій організації спільних заходів. Такі контактні особи мають
бути звичайним каналом для обміну пропозиціями щодо
співробітництва між Сторонами.
4. З метою детального вивчення пропозицій в сферах, які
визначені Сторонами та надання Сторонам відповідних рекомендацій,
утворюватимуться спільні робочі групи.
5. Спеціальні засідання між контактними особами, призначеними
відповідно до пункту 3 цієї Статті, будуть проводитись, із
необхідною періодичністю, з метою вивчення ходу виконання цієї
Угоди.
6. Для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою кожна із
Сторін використовує власні кошти.
7. Українська сторона погоджується забезпечити
адміністративне сприяння виконанню цієї Угоди, а саме спрощувати
в'їзд/виїзд осіб та імпорт/експорт товарів і матеріалів, що мають
відношення до проектів, погоджених Сторонами в рамках цієї Угоди.
Українська сторона здійснюватиме сертифікацію для митних органів
для імпорту/експорту товарів та матеріалів, що мають відношення до
проектів, погоджених Сторонами. Сертифікація гарантуватиме, що
товари та матеріали, які імпортуються/експортуються,
використовуються у проектах, погоджених Сторонами. Агентство
погоджується, відповідно до чинного законодавства своїх
країн-учасниць, забезпечити адміністративне сприяння виконанню
цієї Угоди, а саме спрощувати в'їзд/виїзд осіб та імпорт/експорт
товарів і матеріалів, що мають відношення до проектів, погоджених
Сторонами в рамках цієї Угоди, на території та з територій своїх
країн-учасниць.
Стаття 4
Інформація та дані
1. Сторони обмінюються науково-технічною інформацією, що має
взаємний інтерес у сферах космічної науки, технології, а також
прикладних програм, шляхом передачі технічних та наукових звітів і
повідомлень, відповідно до правил розповсюдження інформації та
даних.
2. Науково-технічна інформація, отримана однією Стороною під
час спільних досліджень або проектів має бути доступною іншій
Стороні, за умови дотримання правил щодо розповсюдження інформації
та даних, що можуть бути взаємно погоджені.
3. Коли товари, дані або інформація передаються однією
Стороною іншій, Сторона, що їх отримує, захищає права
інтелектуальної власності на рівні, не нижче за такий, що
передбачено правовою системою Сторони, що їх передає. Особливі
заходи, які на думку Сторони, що передає, мають бути вжиті для
забезпечення цього рівня захисту, є предметом взаємного
узгодження.
Стаття 5
Привілеї та імунітети
1. Для будь-якої діяльності, що здійснюється в Україні в
рамках цієї Угоди, Агентство має правосуб'єктність на території
України. З цією метою Українська Сторона надає Агентству ті самі
привілеї та імунітети, що містяться у Конвенції про привілеї та
імунітети спеціалізованих установ ( 995_170 ), яка прийнята
Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 21 листопада
1947 року та набрала чинності для України 13 квітня 1966 року.
Податкові та фіскальні вилучення, зазначені в вищезгаданій
Конвенції, не застосовуються до посадових осіб Агентства, які
матимуть громадянство України, або постійно проживатимуть в
Україні, на час їх призначення посадовими особами Агентства.
2. Для кожної окремої програми, що становить спільний
інтерес, застосування подібних привілеїв та імунітетів детально
визначається окремими імплементаційними угодами, про які йдеться в
пункті 1 Статті 3 цієї Угоди.
Стаття 6
Обмін персоналом
Беручи до уваги положення Статті 5 цієї Угоди, Українська
сторона полегшує та прискорює процес переміщення осіб, необхідних
для виконання цієї Угоди, з та на територію України відповідно до
діючого законодавства України. Агентство, в свою чергу, відповідно
до законів та положень своїх країн-членів, полегшує та прискорює
процес переміщення осіб, необхідних для виконання цієї Угоди, з та
на територію країн - членів Агентства.
Стаття 7
Відповідальність
Згідно з будь-якими іншими умовами, встановленими в окремих
імплементаційних угодах відповідно до пункту 1 Статті 3, кожна
Сторона відповідає за будь-які втрати або шкоду, нанесену її
особам або майну в ході виконання робіт в рамках цієї Угоди, окрім
випадків навмисної шкоди або грубої недбалості з боку іншої
Сторони.
Стаття 8
Вирішення суперечок
1. Суперечки стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди
мають вирішуватися шляхом спільних консультацій між Сторонами.
Якщо питання, що не вирішується шляхом консультацій, вимагає
рішення, воно передається, за вимогою однієї зі Сторін, до
арбітражного суду, що складається з однієї призначеної особи від
кожної Сторони та Голови, що призначається за згодою Сторін, або,
в разі недосягнення згоди, Президентом Міжнародного суду ООН.
Рішення суду є остаточним та обов'язковим для обох Сторін.
2. Імплементаційні угоди, як визначено в пункті 1 Статті 3
цієї Угоди, будуть містити окремі умови вирішення суперечок,
включаючи процедури та механізми арбітражу.
Стаття 9
Набуття чинності - Поправки
1. Ця Угода набуває чинності з дати надання Українською
стороною письмового повідомлення Агентству про завершення всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
2. Ця Угода залишатиметься чинною на період 5 (п'ять) років з
дати набуття нею чинності.
3. Цю Угоду може бути подовжено та/або змінено за взаємною
письмовою згодою Сторін.
4. Окрім перших двох років з дати набуття цією Угодою
чинності, її дію може бути припинено будь-якою зі Сторін шляхом
письмового повідомлення іншої Сторони. Дія Угоди припиняється
через шість місяців з дати отримання такого повідомлення. Якщо
Угода припиняє свою дію, її положення залишаються в силі протягом
всього періоду і на необхідний строк понад його з метою
забезпечення виконання будь-якої з окремих імплементаційних угод,
укладених відповідно до пункту 1 Статті 3 цієї Угоди, та таких, що
все ще є чинними на момент припинення дії цієї Угоди.
Вчинено в м. Париж 25 січня 2008 р.
Done at Paris on 25 Jan 2008
В двох екземплярах українською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. Агентство забезпечує переклад
французькою та німецькою мовами. In two originals, in the English and Ukrainian languages, all
texts being equally authentic. The Agency will provide translations in the French and
German languages.

За Уряд України За Європейське космічне
агентство
For the Government For the European
of the Ukraine Space Agency
(підпис) (підпис)вгору