Документ 982-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2007 р. N 982
Київ
Про затвердження Порядку передачі на постійне
зберігання до музеїв державних нагород, якими
відзначені підприємства, об'єднання, установи,
організації, військові частини

Відповідно до статті 2 Закону України "Про державні нагороди,
якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, об'єднання
громадян, військові частини і з'єднання" ( 574-16 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок передачі на постійне зберігання до музеїв
державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання,
установи, організації, військові частини, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2007 р. N 982
ПОРЯДОК
передачі на постійне зберігання
до музеїв державних нагород, якими відзначені
підприємства, об'єднання, установи,
організації, військові частини

1. Цей Порядок визначає механізм передачі на постійне
зберігання до музеїв державних нагород УРСР, СРСР, республік, що
входили до його складу, якими відзначені підприємства, об'єднання,
установи, організації незалежно від їх форми власності, військові
частини (з'єднання, частини, установи, військові навчальні
заклади) (далі - нагороди), та документів про нагородження у разі
ліквідації зазначених підприємств, об'єднань, установ, організацій
(далі - організації) і розформування військових частин.
2. У разі ліквідації організації, що відзначена нагородою,
ліквідаційна комісія або ліквідатор подає до МКТ інформацію про
нагороду із зазначенням її виду, а також найменування та
місцезнаходження організації, що ліквідується.
МКТ у місячний строк з дня надходження зазначеної інформації
визначає музей, до якого передаються нагорода та документи про
нагородження на постійне зберігання, та інформує про прийняте
рішення ліквідаційну комісію або ліквідатора.
3. У разі розформування військової частини або ліквідації
військового навчального закладу нагороди, якими їх було
відзначено, передаються на постійне зберігання до Меморіального
комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років" відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ).
З метою забезпечення духовного і культурного розвитку
військовослужбовців і членів їх сімей, військово-патріотичного
виховання молоді та сприяння ветеранському рухові Збройних Сил
нагороди та документи про нагородження за клопотанням Міноборони
можуть передаватися Меморіальним комплексом "Національний музей
історії Великої вітчизняної війни 1941-1945 років" на постійне
зберігання до Центрального музею Збройних Сил України в
установленому законодавством порядку.
4. Нагороди та документи про нагородження передаються на
постійне зберігання з уключенням їх до державної частини Музейного
фонду України та реєстрацією у фондово-обліковій документації
музею, до якого вони передаються.
5. Передача на постійне зберігання до музею нагород та
документів про нагородження здійснюється на підставі акта
приймання-передачі, що складається у двох примірниках і
підписується головою ліквідаційної комісії або ліквідатором та
уповноваженою особою музею, скріплюється печатками обох сторін.вгору