Документ 980-2001-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.2004, підстава - 882-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 980
Київ
Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
( У назві і тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )

З метою створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю
вищої освіти і заохочення найбільш обдарованих студентів та
аспірантів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати починаючи з 1 вересня 2001 р. відповідно 100 і
35 щорічних академічних стипендій Кабінету Міністрів України
студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації та
аспірантам.
2. Установити, що академічна стипендія Кабінету Міністрів
України виплачується:
студентам - у розмірі 3,125 мінімальної академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста,
збільшеного на 15 відсотків.
3. Затвердити Положення про академічну стипендію Кабінету
Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам, що додається.
4. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів
у місячний термін розробити і затвердити порядок визначення
кандидатур для призначення академічних стипендій Кабінету
Міністрів України, передбачивши їх пропорційний розподіл між
групами вищих навчальних закладів та центральними органами
виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні
заклади.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 980
ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію Кабінету Міністрів України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам
( У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа
замінено словами "академічна стипендія" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п )
від 12.07.2004 )
1. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України
призначається студентам - відмінникам вищих навчальних закладів та
аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.
Зазначена академічна стипендія виплачується студентам та
аспірантам таких груп вищих навчальних закладів: класичні
університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони
здоров'я; юридичні; сільськогосподарські; економічні та
управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва
і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури
та дизайну; військові; правоохоронні.
2. Кандидати на отримання академічної стипендії Кабінету
Міністрів України висуваються вченими радами вищих навчальних
закладів.
3. Призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів
України студентам здійснюється двічі на рік за результатами
екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення,
аспірантам - один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів
України за пропозиціями МОН.
4. Розподіл академічної стипендії Кабінету Міністрів України
між вищими навчальними закладами здійснюється міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління
яких вони перебувають, у межах, встановлених МОН.
5. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та
аспірантів академічної стипендії Кабінету Міністрів України може
бути здійснено рішенням учених рад, затвердженим керівниками
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають навчальні заклади.вгору